Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку - www.mvpukiev-43.narod.ru
Громадська Рада освітян і науковців України - www.gronu.edu-ua.net
 

  

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗВІТ
про роботу Громадської організації
“Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти”
у 2016 році

 

Упродовж 2016 року Рада та Президія ВАПП спрямовували роботу Асоціації на забезпечення досягнення мети, цілей та завдань з урахуванням вимог Статуту ВАПП, чинного законодавства України та невідкладних завдань у вирішенні поточних проблем системи професійно-технічної освіти і визначення перспектив її розвитку. Головні матеріали, що відображають зміст і обсяги роботи, розміщені на сайті ВАПП у рубриках “Новини” та “Рішення та звернення”. Загальний обсяг підготовлених документів склав понад 260 аркушів формату А-4, з якими можна ознайомитись на сайті ВАПП.
1. Організаційна робота.
1.1. Проведені 1 позачергова Всеукраїнська конференція та 6 засідань Ради і Президії, на яких розглянуті актуальні питання функціонування системи професійно-технічної освіти України, а також питання поточної роботи ВАПП. Документально оформлені рішення та протоколи.
1.2. Здійснена процедура поновлення Асоціації як Всеукраїнської громадської організації у ЄДРПОУ та офіційно зареєстровані в органах юстиції зміни у ВАПП за результатами VII звітно-виборної конференції від 20 листопада 2015 року, оформлені банківські документи.
1.3. Підготовлена нова редакція Статуту ВАПП з урахуванням вимог      статті 133 Податкового кодексу України, Закону України “Про громадські об’єднання”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, підготовлений та поданий до органів юстиції пакет документів для здійснення державної реєстрації.
1.4. Підготовлено Положення про Ревізійну комісію ВАПП.
1.5. Підготовлено Довідник ВАПП.
1.6. Виготовлено 500 посвідчень до нагородного знаку ВАПП “За вагомий внесок у розвиток професійної освіти України”.
         2. Здійснення представницьких функцій у органах влади на захист інтересів системи профтехосвіти.
Президент ВАПП, віце-президенти, члени Ради та Президії ВАПП, голови регіональних асоціацій взяли участь у роботі та виступили з вимогами та пропозиціями ВАПП на багатьох заходах всеукраїнського рівня, у тому числі  таких:
2.1. На парламентських слуханнях у Верховній Раді України на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення”. (Виступили: Президент ВАПП Головінов В.П., члени Президії ВАПП Василиненко В.М., Саврук О.К.).
2.2. На парламентських слуханнях у Верховній Раді України на тему: “Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні”. (Виступив Президент ВАПП Головінов В.П.).
2.3. На Всеукраїнській нараді у Верховній Раді України з проблем та ризиків подальшого функціонування системи ПТО в контексті прийняття Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”. (Виступили: Президент ВАПП Головінов В.П., віце-президенти Мірошниченко К.Б., Недашківський Р.М., члени Ради та Президії ВАПП Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Коржевський П.М.).
2.4. На 5 (п’яти) засіданнях Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, на яких розглядались питання професійно-технічної освіти. (Виступили: Президент ВАПП Головінов В.П., віце-президент Мірошниченко К.Б., Члени Ради та Президії ВАПП Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Авраменко О.О., Ворона Л.М., Несен М.Г.).
2.5. На 6 (шести) нарадах та інших заходах Міністерства освіти і науки України, на яких розглядалися проблеми профтехосвіти. (Виступили: Президент ВАПП Головінов В.П., віце-президенти Мірошниченко К.Б., Недашківській Р.М., Члени Ради та Президії ВАПП Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Несен М.Г., Василиненко В.М., Гріненко В., Луцька А.В., Гарбаренко Л.А., Колесникова О.В.).
2.6. На Всеукраїнських зборах працівників професійно-технічної освіти, ініційованого на захист профтехосвіти Федерацією профспілок України. (Виступив Президент ВАПП Головінов В.П.).
         3. Захист системи професійно-технічної освіти в рамках державно-громадського управління.
         Віце-президенти ВАПП Мірошниченко К.Б. та Надашківський Р.М. за рішенням Президії ВАПП делеговані від Асоціації до складу відповідно Громадської ради при Державній інспекції освіти України та Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України, де активно працюють в інтересах закладів та установ профтехосвіти.
         4. Заяви та звернення до керівників держави на захист системи професійно-технічної освіти.
         Підготовлено та надіслано до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та інших комітетів і фракцій, Міністерства освіти і науки України 25 (двадцять п’ять) заяв та звернень з вимогами та пропозиціями, спрямованими на захист інтересів працівників системи професійно-технічної освіти, на збереження та розвиток системи підготовки кваліфікованих робітників та фахівців.
         5. Участь у формуванні законодавчої бази системи профтехосвіти.
         Президент ВАПП Головінов В.П., віце-президент Мірошниченко К.Б., Члени Ради та Президії ВАПП Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Авраменко О.О., Ворона Л.М., Колесникова О.В., Луцька А.В. постійно аналізують офіційно зареєстровані у Верховній Раді України законопроекти, що мають відношення до професійної освіти і навчання, працюють, у тому числі у складі робочих груп Комітету з питань науки і освіти, над підготовкою самих законопроектів або пропозицій до них.
         Загалом опрацьовано 12 (дванадцять) проектів законів і проектів постанов, підготовлені та надіслані від ВАПП до Верховної Ради України пропозиції до них, у тому числі до проектів законів: “Про освіту”,  “Про професійну освіту”, до комплексу законопроектів з питань бюджету, до рекомендацій парламентських слухань та інших.
         6. Встановлення робочих контактів з державними та науковими установами, соціальними партнерами.
         Президентом ВАПП Головіновим В.П., віце-президентами Мірошниченко К.Б., Недашківським Р.М. встановлені та постійно здійснюються ділові робочі контакти з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерством освіти і науки України, Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, ДУ “НМЦ “Агроосвіта”, Федерацією роботодавців України, Федерацією професійних спілок України, обговорюються проблеми профтехосвіти та вживаються заходи для їх вирішення.
         7. Встановлення робочих контактів та участь у заходах міжнародних організацій.
Встановлено тісні робочі контакти з представництвом Європейського Фонду Освіти в Україні. Підписано Меморандум про співпрацю ВАПП з Громадською організацією “ВОЛДСКІЛЛС УКРАЇНА”.
Президент ВАПП Головінов В.П., віце-президент Мірошниченко К.Б., члени Ради та Президії ВАПП Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Авраменко О.О., Василиненко В.М., Гріненко В.В., Колесникова О.В. взяли участь у 2 (двох) заходах Громадської організації “ВОЛДСКІЛЛС УКРАЇНА” та 4 (чотирьох) заходах Європейського Фонду Освіти, виступили з пропозиціями на підтримку та розвиток профтехосвіти в Україні.
         8. Формування достойного іміджу профтехосвіти та посилення уваги до цієї сфери освіти з боку владних структур та суспільства в цілому.
8.1. З метою популяризації робітничих професій та піднесення іміджу профтехосвіти в Україні Президент ВАПП Головінов В.П., віце-президенти Мірошниченко К.Б., Недашківській Р.М. взяли участь у 12 (дванадцяти) передачах центрального телебачення та радіо України.
8.2. З метою привернення уваги владних структур до сфери профтехосвіти, поширення інформації та масового залучення профтехосвітян до участі у визначенні напрямів розвитку професійної освіти і навчання в Україні, посилення їх ролі у вирішенні поточних проблем профтехосвіти, започаткована у журналі “Професійно-технічна освіта”, за допомоги Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України та Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, постійна рубрика “У Всеукраїнській асоціації працівників професійно-технічної освіти”. У всіх номерах журналу, що видані у 2016 році, надруковані 4 (чотири) статті Президента ВАПП Головінова В.П., 2 (дві) статті віце-президента Мірошниченко К.Б., а також  публікації членів Ради та Президії ВАПП:         3 (три) статті Ничкало Н.Г., 3 (три) статті Радкевич В.О., 1 (одна) стаття Василиненка В.М. та 1 (одна) стаття (виступ) Саврука О.К.        
8.3. З метою привернення уваги владних структур до сфери профтехосвіти,  поширення серед профтехосвітян України та суспільства в цілому інформації про дії ВАПП, демонстрації відкритості у роботі, всі головні матеріали (рішення, звернення, заяви, вимоги, листи, пропозиції тощо) розміщуються на сайті ВАПП.
         9. Відзначення досягнень працівників системи професійно-технічної освіти та соціальних партнерів.
         9.1. Знаком ВАПП “За вагомий внесок у розвиток професійної освіти України” нагороджено 80 (вісімдесят) працівників закладів та установ системи професійно-технічної освіти та 6 (шість) представників соціальних партнерів.
         9.2. Почесними Грамотами, Грамотами та Подяками ВАПП відзначено 20 працівників закладів та установ системи професійно-технічної освіти.
 
           Президія ВАПП

 

Звіт про роботу Президії ВАПП за період
з грудня 2010 по 20 листопада 2015 р.р.

20.11.2015 р., м. Київ

Шановні делегати конференції, запрошені гості!

 Дозвольте щиро вітати Вас з початком роботи VII звітно-виборної конференції Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти.
 У поточному році виповнилося 20 років від дати офіційної реєстрації ВАПП у міністерстві юстиції України. А це означає, що ми пройшли певний шлях випробування життям, асоціація відома в структурах влади, люди нам довіряють, ми довіряємо один одному в нелегкій боротьбі за збереження професійно-технічної освіти, відстоюванні соціальних прав та інтересів її працівників і учнів.
Сьогодні нам необхідно проаналізувати: що зроблено за період після VI звітно-виборної конференції, тобто за останніх 5 років; що не вдалося, що належить роботи надалі, яким шляхом спрямувати роботу активу Асоціації у майбутньому.
 Ми звикли розраховувати на власні громадські сили, підтримку наших людей, опору на ті суспільно-політичні кола, які прагнуть демократичних перетворень в Україні, хочуть добра й щастя нашим учням і педагогічним працівникам.
Ситуація в Україні залишається критично складною і не стабільною. Світова та внутрішня економічна і політична криза негативно впливають на всі сторони суспільного життя, в тому числі на ситуацію у професійно - технічній освіті. Держава економить на всьому, на утриманні професійно-технічної школи також.
Влада незмінно декларує соціальну спрямованість своєї політики, зорієнтовану на інтереси людини. Але, на жаль це лише нічим не підкріплені декларації .
 У світі відбуваються кардинальні зміни: глобалізація світової економіки, виникнення спільного інформаційного простору. Стрімко зростає роль знань, нові технології докорінно змінюють природу людини. Це вимагає нової якості освіти громадян, особливо молодих.
 Нажаль, в освіті поглиблюється системна криза. Це стосується і професійно-технічної освіти як складової освіти в цілому. Профтехосвіта більш 20 років існує на залишковому фінансуванні, застарілій матеріально-технічній базі, недосконалій нормативної базі, все це не сприяє її розвитку. Процеси оновлення професійно-технічної школи давно вже відбуваються за рахунок творчого пошуку, ентузіазму, відданості справі та терпіння тисяч працівників галузі.
На рівні державного управління системою підготовки робітничих кадрів існує безліч роками накопичених проблем. Окреслимо головні з них:
Зберігається залишковий підхід до фінансування ПТО. Державний бюджет фінансує потреби системи в межах 5% від ВВП, тоді як законодавством встановлена норма 10 % від ВВП.
Бюджет профтехосвіти – це бюджет виживання а не розвитку.
Реально цих бюджетних видатків вистачає лише на захищені статті (заробітна плата з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії в неповному обсязі – 40% від потреби, стипендія, харчування та обов’язкові виплати дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування). Що стосується будівництва, ремонту приміщень, придбання навчальної техніки та обладнання, комп’ютерів, видання підручників та навчальних посібників бюджет держави не виділяє жодних коштів. Постановою Кабінету Міністрів України передбачено харчування всіх учнів ПТНЗ, проте наявного бюджетного фінансування вистачає лише на харчування сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Крим державного є інший ресурс - зароблені навчальними закладами кошти, які б могли бути джерелом розвитку навчальної бази, але з причин, які ніхто в державі не пояснює, ці кошти забираються в держбюджет як спецфонд, і держава, а не ті, хто заробив їх, вирішує куди направити ці кошти і, як свідчить життя, не завжди вони дістаються колективам профтехосвіти.
*Продовжуються намагання заволодіти будівлями, земельними ділянками, іншим майном профтехосвіти. Це робиться з ініціативи або за згодою МОН України під гаслом «оптимізації мережі». Практично ж це є захоплення майна новими власниками та розпорядниками з грубим порушенням статті 49 Закону України « Про професійно-технічну освіту».

*Економічна криза унеможливила оплату з боку роботодавців виробничої практики учнів. Це є масове явище. Була створена безглузда стація, коли закон встановив обов’язкову оплату виробничої практики учнів, а роботодавці масово не виконують цю законодавчу вимогу. Уряд, замість того, щоб шукати тимчасовий вихід з проблеми, дав завдання КРУ України масово перевірити оплату виробничої практики учнів ПТО. Винними за несплату практики визнаються керівники ПТНЗ, їм нараховуються сотні тисяч боргів перед учнями, які не має  чим платити. Влада робить вигляд боротьби за соціальні права учнів, але нічого не зробила для розв’язання проблем
На кожну з цих проблем є відповідна, рішуча та послідовна реакція президії ВАПП, про що буде детально йти мова нижче.
Пропонується, шановні колеги, всім нашим асоціаціям звернутись по цих питаннях до керівництва держави та парламентських фракцій. Звернутись так, щоб наш голос був почутим і Президентом України, і Верховною Радою, і Урядом.
Ми разом з вами та соціальними партнерами ВАПП, зобов’язані добитися, щоб були зупинені небезпечні дії центральної виконавчої влади, які руйнують систему підготовки робітничого потенціалу. Необхідно активно долучити до вирішення проблем ПТО регіональні державні адміністрації та ради обраних депутатів місцевого самоврядування.
Якщо немає заперечень, доручаємо зробити відповідне Звернення до Президента України, голови Верховної Ради України та Прем’єр – міністра вже сьогодні від усіх делегатів нашої конференції
 

Шановні колеги!
 Все вище викладене свідчить, що роботи у нас з Вами не поменшає. Боротьба триває. Причини для спокою відсутні. В країні міняються владні команди та міністри освіти і науки, але не міняються суттєво умови, в яких функціонує професійно-технічна освіта.
 Проаналізуємо тезами, що було зроблено президією Асоціації з вашою допомогою за останні 5 років звітного періоду.
 Згідно зі Статутом Асоціації та виходячи із проблем, висунутих реаліями існування професійно-технічної освіти, президія ВАПП послідовно відстоювала інтереси працівників, учнів та ветеранів професійно-технічних навчальних закладів.
 Робота президії визначається на перспективу планами роботи на рік та Основними напрямами дій ВАПП, в яких окреслюються основні питання, які буде відстоювати ВАПП протягом поточного року у відносинах з центральною та регіональною владою. Обидва документи, якими регламентується робота президії на рік, затверджуються колегіально рішенням президії асоціації та доводяться до кожної регіональної асоціації. Основні напрями дій ВАПП направляються також до Уряду і Міністерству освіти і науки України, розміщуються на сайті ВАПП.
 Крім перспективного планування дії президії визначає також саме життя. Президія оперативно без зайвого бюрократизму реагує на кожну з поточних проблем життя профтехосвіти, кожне звернення від своїх регіональних асоціацій або від навчальних закладів.
 Систематично проводяться робочі засідання президії ВАПП, на яких розглядаються виключно актуальні питання діяльності профтехосвіти. Переважну частину питань пропонують члени президії або голови регіональних асоціацій. Рішення, які приймаються по винесеним на обговорення питанням, також направляються до МОН України та регіональних асоціацій.
Протягом звітного періоду проведено 20 засідань президії, що повністю відповідає вимогам Статуту ВАПП. Засідання президії ВАПП характеризуються масовістю та активністю присутніх учасників. В їх роботі як правило, беруть участь представники Верховної Ради України, МОН України, НАПН України, а також інших установ та громадських об’єднань.
 На VI звітно-виборній конференції у листопаді 2010 року було обрано склад президії у кількості 25 осіб, Президентом асоціації обрано Садового Миколу Ілліча – доктора педнаук, професора, в той час народного депутата України, віце-президентами Бржестовську Лідію Олексіївну – ветерана ПТО та Петровича Василя Сергійовича – директора Київського МВПУ зв’язку. Почесним президентом ВАПП було одностайно обрано фундатора асоціації і її керівника протягом 10 років Ніколаєнка Станіслава Миколайовича, головою Ревізійної комісії - ветерана профтехосвіти Михальчука Валерія Миколайовича.
 На даний час у складі президії працює 17 осіб, 8 вибули у зв’язку зі зміною місця проживання, або роботи, виходом на пенсію, смертю. Найбільшу долю навантаження незмінно брали на себе Бржестовська Л.О., Садовий М.І., Головінов В.П., Петрович В. С. Мірошниченко К.Б.
 Завжди активно та наступально піднімали проблеми колективів навчальних закладів члени президії та Ради ВАПП:
Шепелева Тамара Олександрівна – Запорізька обласна асоціація, Василиненко Віктор Михайлович – Дніпропетровська обласна асоціація, Мірошниченко Катерина Борисівна – Київська міська асоціація, Українець Василь Михайлович – Миколаївська обласна асоціація, Рудик Віктор Леонідович – Рівненська обласна асоціація, Недашківський Руслан Михайлович – Київська обласна асоціація.
 Оперативно, чітко, якісно та творчо виконували колегіальні рішення ВАПП також голови асоціацій:
Тульський Анатолій Миколайович – Донецька обласна асоціація, (світла пам’ять йому), Градовській Петро Михайлович – Житомирська обласна асоціація, Камінський Богдан Тадейович та його правонаступник
Саврук Олег Костянтинович – Львівська обласна асоціація,
Каплун Андрій Володимирович – Тернопільська обласна асоціація, Ткаченко Ніна Григорівна – Харківська обласна асоціація,
Азізова Алла Михайлівна – Черкаська асоціація,
Гріненко Віктор Володимирович – Чернігівська асоціація.
 А взагалі, подяка кожному з активістів Асоціації за безкорисну громадську роботу і активну громадянську позицію у захисті інтересів нашої галузі.
 Проведена ВАПП за останні 5 років робота оперативно висвітлюється на сайті ВАПП, доступному всім бажаючим. Тому з метою економії часу тезами визначимо наступне.
Одним із головних засобів нашої роботи є контроль за діями влади з метою недопущення прийняття загрозливих для ПТО рішень
Протягом 2011-2015р.р. направлено 211 таких звернень, у тому числі 19 - до Президентів України, 17 – до Голови Верховної Ради, голів комітетів і фракцій, 55 – до МОН України, 29 – до органів регіональної влади, 20 – до роботодавців , 39 – до інших соціальних партнерів.
 Зміст звернень охоплював широке коло наших проблем, за вирішення яких потрібно було боротися інколи роками.
До перемог без перебільшення відносимо збереження права для ВПУ та центрів профтехосвіти на підготовку молодших спеціалістів. З 2012 року з прийняттям Урядом рішення про встановлення державного замовлення на підготовку у ПТНЗ робітників високих кваліфікацій – молодших спеціалістів на певний час питання знято з порядку денного.
 Але ми розуміємо, що в наш нестабільний час без закріплення цих положень у новому законодавстві з питань освіти ця проблема буде виникати знов. Тому сьогодні ВАПП продовжує наполегливо проводити закріплення права ПТО на підготовку молодших спеціалістів через законопроекти « Про освіту» та «Про професійну освіту».
У 2012 році не допущено катастрофічного масового відмикання ПТНЗ від тепла, водопостачання та освітлення. Масові звернення президії та регіональних асоціацій ВАПП до Президента, Уряду, міністрів фінансів та освіти і науки змусили владу знайти додаткову дотацію на фінансування комунальних послуг для профтехосвіти у сумі 1630 млн. грн.
 В тому ж році знята проблема масового притягнення до відповідальності керівників ПТНЗ за безоплатну виробничу практику учнів. З прийняттям Закону України « Про організації роботодавців, їх об єднання, права і гарантії їх діяльності», ст. 29 якого закріплено, що оплата виробничої практики визначається виключно угодою сторін.
Слід зазначити, що протягом звітного періоду певним чином вдосконалено законодавство України стосовно функціонування системи професійно-технічної освіти. Верховною Радою України прийнято 6 Законів, які безпосередньо регулюють підготовку робітничих кадрів. Президія ВАПП направляла до кожного з них свої громадські пропозиції.
 Уряд України затвердив також  низку нормативних актів, спрямованих на визначення та запровадження формування середньострокового прогнозу потреби у робітничих кадрах на ринку праці, порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку кадрів, методики розрахунку вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, а також відносно працевлаштування випускників ПТНЗ, підготовка яких проводиться за державним замовленням.

 Протягом останніх років однією із найбільш загострених проблем стало неправомірне блокування Державною казначейською службою платежів із спец рахунків навчальних закладів. Ця проблема багаторазово піднімалась у зверненнях до президії ВАПП від регіональних асоціацій та колективів навчальних закладів.
 З рішучим протестом проти цього президія неодноразово направляла звернення до Прем’єр – міністра А. Яценюка, голови Державної казначейської служби України, голів фракцій та комітетів Верховної Ради України. Ми вимагаємо від Уряду негайного внесення змін до Бюджетного кодексу України, які дозволять вивести із обслуговування Державної казначейської служби рахунки спецфонду ПТНЗ та дозволять відкривати їх у банківських установах.
 Питання залишається не вирішеним. Шлях його вирішення ми бачимо один: добитися внесення цієї норми у законопроекти « Про освіту» та «Про професійну освіту» Це завдання для всіх нас, але в першу чергу для делегованих президією наших представників у робочих групах з підготовки законопроектів Мірошниченко К.Б. та Петровича В.С.
 Як тільки законопроекти будуть подані до Верховної Ради, ми повинні оперативно підключитися до впливу на депутатів ВР через всі фракції та комітети. Розраховуємо на підтримку позиції ВАПП з боку профільного Комітету з питань науки і освіти і безпосередньо від нового головного консультанта Комітету Луцької Алли Володимирівни.
 Для цього необхідно, щоб Голова Верховної Ради та всі фракції отримали масу звернень як від регіональних асоціацій, так і від колективів навчальних закладів.
У 2014 р. ВАПП вимушена була оперативно і консолідовано виступити проти намагань окремих чиновників МОН вивести  із професійно – технічної освіти загальноосвітню підготовку учнів, що проти ричить інтересам учнів, їх батьків та педагогічних працівників. Заяви про це почали активно лунати з приходом після майдану нового керівництва МОН. Подавалося під гаслом «реформування».
З метою недопущення ситуації, коли від заяв справа могла перейти до прийняття рішень президією було організовано направлення протесаних звернень в першу чергу до нового Міністра С. Квіта як від президії так і від регіональних асоціацій. Проігнорувати масовий голос громадськості МОН не наважилось. Реагуванням з боку МОН на дії Асоціації стало проведення у липні 2014 р. круглого столу з проблем і перспектив розвитку професійно – технічної освіти. Серед широкого кола питань пройшла дискусія щодо збереження загальноосвітньої підготовки учнів у функціях ПТНЗ. Переважна більшість учасників круглого столу підтримала нашу позицію. Рішення не приймалося, але на словах заступник міністра П. Полянський запевнив, що МОН не має намірів виводити загальноосвітню підготовку учнів із функцій ПТНЗ. Є сподівання, що вдалося не допустити ще однієї псевдо реформи.
Ще один важливіший напрям роботи президії - боротьба за збереження матеріально-технічної бази ПТО, всього нашого майна. Завдяки позиції ВАПП не допущено передачі іншим розпорядникам приміщень ПТО у Хмельницькій області - Держмитслужбі України (2012 р.), Київських ВПУ деревообробки та будівництва і архітектури (2012 р.), незаконного вилучення земельної ділянки та будівлі виробничих майстерень Київського міжрегіонального ВПУ будівництва (2013 р.), ліквідації 3-х навчальних закладів ПТО машинобудівного профілю м. Києва (2014 р.), Асоціація займала послідовну позицію у кожному випадку, коли до неї вчасно надходили звернення.
На жаль на цьому напрямку боротьба не завжди була успішною.
Нам не завжди вдавалося відстояти від передачі Міністерством освіти і науки у користування іншим розпорядникам з грубим порушенням законодавства наших приміщень. Причина - здача позицій керівниками навчальних закладів. Не навчимося послідовно стояти на захисті своїх інтересів, виборювати їх в судових інстанціях, будемо терпіти і далі поразки у подоланні стійкого «рефлексу захоплень» чиновників.
 У зв’язку з цим доречно переконливо довести до делегатів конференції питання стосовно вкрай назрілої ситуації з необхідністю мати юридичну службу при ВАПП, юристи якої б могли готувати судові позови та проводити їх через судову систему. Це потребує певного фінансування, якого сьогодні ми не здатні забезпечити. Причина – несплата багатьма нашими первинними осередками того мізерного річного членського внеску, якій президія встановлює на кожен рік своїм колективним рішенням. Детально про це буде мова в доповіді Ревізійної комісії. Звернемо увагу лише на той факт, що за звітний період загальний борг по членським внескам складає понад 300 тисяч гривень. Якщо б ця сума надійшла до
ВАПП, президія мала б можливість сплачувати послуги юристів і вигравати судові справи.
 
Ще один важливіший напрям нашої боротьби –соціальний захист працівників, відстоювання права педагогів на достойну заробітну плату.Голос Асоціації з цього приводу регулярно нагадує урядовцям, депутатам Верховної Ради, чиновникам Мінфіну та Міносвіти, що оплата праці педагогів поки не відповідає рівню середньої по промисловості, як це передбачено статтею 57 Закону «Про освіту», вона залишається далекою від законодавчо передбаченої. Тому під час формування бюджетів всіх із 5 років президія ВАПП разом з профспілкою працівників освіти і науки відстоює наступне:

  • Поширення 20-відсоткової надбавки до зарплати на всі педагогічних працівників.
  • Поетапного підвищення розміру оплати праці педагогічним працівникам та приведення їх у відповідність до вимог законодавства України (в т.ч. норми статті 57)
  • Впровадження норми щодо визначення розмірів окладів заробітної плати працівникам освіти за всіма розрядами ЄТС, виходячи із законодавчо затвердженої мінімальної заробітної плати.

 Крім вище викладеного протягом 2014 р. вдалося не допустити різкого скорочення соціальних гарантій педагогічним та іншим працівникам ПТНЗ у зв’язку із багаторазовими намірами Уряду Яценюка зняти надбавки та доплати з наших працівників, залишивши їм мізерні голі ставки при шалено галопіруючій інфляції та різкому зростанні вартості комунальним послуг та рознічних цін на всі товари і послуги.
 На жаль, у поточному 2015 році Уряд, якій діє за принципом «все дозволено», вчинив антисоціальні дії, знявши з педагогів переважну більшість надбавок і доплат, а також припинив індексації заробітних плат і пенсій. Ми не мовчимо. Влітку цього року ВАПП направила до Прем’єр – міністра вимоги щодо забезпечення достойної заробітної плати педагогам. Маємо і відповідь – формальну відписку від МОН.
Так що боротьба за оплату праці наших працівників не знімається з кола головних питань нашої роботи.
 
 Увага влади систематично приверталася до таких важливих для працівників профтехосвіти соціальних питань, як пенсійне забезпечення, а конкретно – призначення пенсій педагогічним працівникам на рівні 80% від заробітної плати.
 Президія незмінно долучається до пошуку шляхів вирішення нових проблем, створених не виваженими діями влади : стосовно проблеми з видачею документів про освіту випускникам ПТНЗ, створену МОН у 2015 році; звільнення державних ПТНЗ від сплати земельного податку; упорядкування тендерних процедур при здійсненні державних закупівель у монополістів енергоносіїв, продуктів харчування, паливно-мастильних матеріалів,

 Ми намагаємося здійснювати постійну турботу про активістів Асоціації, підняття їх престижу, направлені звернення до керівників обласних управлінь освіти і науки стосовно введення голів асоціацій до складу колегій, сприяння представленню кращих активістів до державних нагород та багато іншого.
Асоціація вважає важливим напрямом своєї роботи турботу про ветеранів ПТО. Ми регулярно проводимо святкові зустрічі ветеранів, спонсуємо такі заходи фінансово, надаємо організаційну допомогу, опікуємося ветеранами, коли потрібна допомога у лікуванні, моральна увага і підтримка. Цю роботу вважаємо найбільш благородною і корисною. Ветерани високо цінують кожний малий крок поваги до себе. Остання урочиста зустріч ветеранів ПТО відбулась за сприянням Президії ВАПП у жовтні п.р.
 

Шановні колеги !
У президії ВАПП існують конструктивні ділові стосунки з багатьма соціальними партнерами: в першу чергу із Комітетом з питань науки і освіти Верховної Ради України, Ми завжди знаходимо в Комітеті підтримку та консультативну допомогу. Це була заслуга головного консультанту Комітету, члена президії ВАПП Головінова Василя Петровича.
 Ми також співпрацюємо з ЦК профспілки працівників освіти і науки, НАН Академією наук України, Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом професійно-технічної освіти Академії педнаук, періодично діємо спільно з Федерацією роботодавців України.
 ВАПП має угоди про співпрацю з Державною інспекцією навчальних закладів України, галузевою Федерацією роботодавців транспорту.
За делегуванням президії Недашківській Р.М. та Несен М.Г. представляють профтехосвіту у Громадській Раді при МОН України,
Петрович В.С. – у Державній інспекції навчальних закладів та ГРОНУ, Мірошниченко К.Б. – у робочих групах з розробки
законопроектів.
 Окрема ситуація у відносинах ВАПП з керівництвом МОН України. Ми прагнемо досягти такого стану відносин, коли всі важливі рішення відносно профтехосвіти Міністерство приймає за погодженням з ВАПП, нормою є регулярні робочі консультації з громадськістю на рівні як Міністра, так і його заступників.
 Сьогодні певна систематична співпраця склалася лише між департаментом профтехосвіти МОН і президією ВАПП, ми є партнерами у підходах до вирішенні багатьох болючих проблем.
 На жаль, керівництво МОН обрало тактику робити вигляд, що з ВАПП можна не рахуватися. Всі наші пропозиції щодо проведення двосторонніх консультативних зустричі ігноруються. Президія ВАПП вимушена  впливати  на керівників МОН через Звернення до Президента, Голову Верховної Ради і Прем’єр-міністра. Таким чином ми примушуємо висоокопосадовців рахуватися з вимогами ВАПП.
 
 Приємно повідомити делегатів, що протягом звітного періоду ВАПП має офіс вже з філіалом, комп`ютерне обладнання, електронний зв`язок, сторінку в Інтернет. Зроблено це спільними зусиллями членів нашої громади. .
Великим попитом користується нагородний знак ВАПП «За вагомий внесок у розвиток професійної освіти»

Шановні колеги!
 
 Окреслимо те, що нам не вдалося зробити. Вище було сказано, що не досягнуто у законодавчому процесі забезпечення достойної оплати педагогічної праці, збереженні цілісної матеріально-технічної бази, відстоювання соціальних інтересів наших колективів, финансової самостійності керівників ПТНЗ у розпорядженні власно заробленими коштами, звільнення наших
навчальних закладів від сплати деяких податків.
 Ще й досі ми маємо обласні асоціації, які не завершили своє юридичне оформлення Закарпатська, Кіровоградська, Миколаївська, Полтавська, Сумська).
 Впевнені, що нічим не можна виправдати позицію тих голів обласних асоціацій, які за звітній період не порушили жодного питання щодо проблем своїх колективних членів. Якщо від обласної асоціації не чутно проблем, ми розуміємо це як байдужість до долі людей.
 Пріоритетні питання роботи ВАПП на майбутнє викладені в проекті рішення звітно-виборної конференції, текст якого наданий всім присутнім під час реєстрації. Прохання вносити до них свої пропозиції та зауваження як під час обговорення звіту, так і у формі записок до редакційної колегії та робочої президії конференції.
Дякую за увагу.

 

 
Про організацію
Документи
Керівні органи
Регіональні осередки
Коротка історична довідка діяльності
Звіти
Рішення
Новини