Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку - www.mvpukiev-43.narod.ru
Громадська Рада освітян і науковців України - www.gronu.edu-ua.net
 

 

Рішення Ради Громадської організації
“Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти”
(ВАПП)

 

27 січня 2017 року
Протокол №1/2017

I. Про підсумки роботи ВАПП у 2016 році та визначення головних напрямів діяльності у 2017 році.

Заслухавши доповідь Президента ВАПП Головінова В.П. “Про підсумки роботи ВАПП у 2016 році та визначення головних напрямів діяльності у 2017 році”, виступи членів Ради ВАПП, голів регіональних асоціацій, Рада ВАПП ухвалила:

1) Доповідь Президента ВАПП Головінова В.П. “Про підсумки роботи ВАПП у 2016 році та визначення головних напрямів діяльності у 2017 році”  взяти до відома. (Додаток 1).
2) Відзначити великий обсяг роботи, що була проведена Президією ВАПП та головами регіональних асоціацій ВАПП у 2016 році, та вважати її такою, що відповідає меті, завданням та напрямам діяльності Асоціації, які визначені Статутом ВАПП.
3) Президії ВАПП, з огляду на реальний стан та загрозливі тенденції у функціонуванні цілісної системи підготовки кваліфікованих робітників та фахівців в Україні, продовжити роботу над виконанням рішення від              16 вересня 2016 року, зосередити увагу та спрямувати зусилля Асоціації у 2017 році на таких головних напрямах:
3.1. Активна співпраця з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, іншими комітетами і фракціями Парламенту, Міністерством освіти і науки України, Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Федерацією роботодавців України, Федерацією професійних спілок України у формуванні нового законодавчого забезпечення професійної освіти, зокрема Закону України “Про професійну освіту”, нової редакції Закону України “Про освіту” та інших законодавчих актів в частині професійної освіти.
Відстоювання ідеї створення нової системи професійної освіти на базі чинної системи професійно-технічної освіти та ВНЗ I-II рівнів акредитації в рамках єдиного Закону України “Про професійну освіту”. 
3.2. Здійснення представницьких функцій у відносинах з центральними органами влади, відстоювання інтересів працівників навчальних закладів та установ системи професійної освіти, внесення пропозицій та подання звернень до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, спрямованих на збереження оптимальної мережі професійно-технічних навчальних закладів, удосконалення їх наукового та методичного забезпечення, вирішення питань своєчасного і достатнього фінансування професійно-технічних навчальних закладів, наукових та методичних установ, об’єктів культурного та спортивного призначення чинної системи професійно-технічної освіти, розвиту їх навчально-матеріальної бази, врегулювання питань управління та визначення і розподілу повноважень між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері професійної освіти.
3.3. Налагодження та зміцнення постійних партнерських зв’язків з різними громадськими об’єднаннями, засобами масової інформації з метою відстоювання інтересів профтехосвітян та формування у суспільстві відповідного іміджу системи професійної освіти, адекватного розуміння, відношення та участі у вирішенні проблем закладів та установ професійної освіти як владних структур, так і суспільства в цілому.
4) Головам регіональних асоціацій ВАПП:
4.1. Продовжити роботу над виконанням Рішення Президії ВАПП від 25 березня 2016 року та 16 вересня 2016 року, визначити пріоритетними     у 2017 році:
- Посилення тісних робочих контактів з департаментами освіти і науки на місцях, органами місцевого самоврядування, районними, міськими та обласними радами, депутатським корпусом всіх рівнів, профспілками, об’єднаннями роботодавців для щоденної роботи в інтересах закладів та установ профтехосвіти;
- Громадський контроль за виконанням регіональних програм розвитку професійно-технічної освіти, а також за процесом оптимізації мережі ПТНЗ. Застерігати при цьому владні структури всіх рівнів від прийняття рішень не на користь закладів системи ПТО, утримувати їх всіма законними засобами від кроків, спрямованих на руйнацію системи ПТО, на закриття чи перепрофілювання ПТНЗ не за прямим призначенням;
- Громадський контроль за процесом можливої передачі майна ПТНЗ з державної у комунальну власність, утримання місцевої влади від компанійщини та свавілля у цьому процесі, вимагання відкритості, зваженості, послідовності і здорового глузду у прийнятті рішень щодо формування мережі навчальних закладів з урахуванням інтересів учнів, педагогічних колективів і потреби у економічному відродженні регіонів;
4.2. Активізувати діяльність, спрямовану на підвищення авторитету регіональних асоціацій, посилення їх ролі і впливу на прийняття рішень щодо визначення шляхів розвитку професійної освіти в кожному конкретному регіоні, захисту прав педагогічних колективів, всіх працівників та учнів навчальних закладів і установ.
4.3. Розгорнути в регіонах, у тому числі на власних сайтах та у засобах масової інформації, активну роз’яснювальну роботу щодо позиції та рішень ВАПП стосовно розбудови нової системи професійної освіти, збереження позитивного досвіду та напрацювань чинної системи професійно-технічної освіти, захисту системи підготовки кваліфікованих робітників та фахівців в Україні від наслідків руйнівних рішень владних структур всіх рівнів.  
5) Розмістити рішення з цього питання на сайті ВАПП.
 
         II.  Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ВАПП у 2016 році.

         Заслухавши доповідь Голови Ревізійної комісії ВАПП Горбатюк Н.А. “Про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ВАПП у 2016 році”, виступи членів Ради ВАПП, голів регіональних асоціацій,               Рада ВАПП ухвалила:
 
1) Затвердити Ревізійний висновок (звіт) Ревізійної комісії про ревізію надходжень коштів (внесків) та видатків ВАПП у 2016 році (за період з 1 січня по 31 грудня 2016 року). (Додаток 2).
2) Відзначити, що фінансово-господарська діяльність ВАПП упродовж 2016 року здійснювалась  відповідно до вимог Статуту ВАПП, що підтверджується відповідними банківськими документами, матеріалами поточного оперативного фінансового обліку та рішеннями Президії і Ради ВАПП. Порушень не виявлено.
 
         III. Про визначення розміру річного членського внеску до ВАПП від кожної первинної ланки (ПТНЗ) у 2017 році.

         Заслухавши доповідь Президента ВАПП Головінова В.П. “Про визначення розміру річного членського внеску до ВАПП від кожної первинної ланки (ПТНЗ) у 2017 році”, виступи членів Ради ВАПП, голів регіональних асоціацій, Рада ВАПП ухвалила:

          1) Визначити розмір річного членського внеску до ВАПП від кожної первинної ланки (ПТНЗ) у 2017 році у сумі 300,0 грн. (триста гривень).
          2) Головам регіональних асоціацій ВАПП провести відповідну організаційну роботу, спрямовану на своєчасну сплату внесків.

          IV. Про затвердження першочергових витрат коштів (кошторису) ВАПП у 2017 році.

          Заслухавши доповідь Президента ВАПП Головінова В.П. “Про затвердження першочергових витрат коштів (кошторису) ВАПП у 2017 році”, виступи членів Ради ВАПП, голів регіональних асоціацій,               Рада ВАПП ухвалила:
           1) Затвердити наступні першочергові витрати коштів (кошторис) ВАПП у 2017 році, (додається).     

          2) Надати право та доручити Президії ВАПП вносити зміни до затверджених першочергових витрат коштів (кошторису) ВАПП у 2017 році в залежності від реального стану надходження коштів (внесків) до ВАПП та реальних цін, перерозподіляти у зв’язку з цим витрати коштів з метою забезпечення статутної діяльності ВАПП.  

         V. Про організацію статутної діяльності ВАПП та її відокремлених підрозділів (обласних, міських асоціацій) у 2017 році за новою редакцією Статуту ВАПП.

          Заслухавши інформацію Президента ВАПП Головінова В.П. “Про організацію статутної діяльності ВАПП та її відокремлених підрозділів (обласних, міських асоціацій) у 2017 році за новою редакцією Статуту ВАПП”, виступи членів Ради ВАПП, голів регіональних асоціацій,           Рада ВАПП ухвалила:

         1) Інформацію Президента ВАПП Головінова В.П. “Про організацію статутної діяльності ВАПП та її відокремлених підрозділів (обласних, міських асоціацій) у 2017 році за новою редакцією Статуту ВАПП” взяти до відома.
         2) Головам регіональних асоціацій ВАПП вжити заходів, спрямованих на виконання рішення позачергової Всеукраїнської конференції Громадської організації “Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти” від 16 листопада 2016 року (додається) та організацію відповідної статутної роботи у кожній регіональній асоціації.                                                                        

         VI. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Громадської організації “Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти”.

          Заслухавши доповідь Президента ВАПП Головінова В.П. “Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Громадської організації “Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти”, виступи членів Ради ВАПП, голів регіональних асоціацій, Рада ВАПП ухвалила:

          1) Затвердити Положення про Ревізійну комісію Громадської організації “Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти”. (Додається).
          2) Ревізійній комісії ВАПП організувати свою роботу відповідно до затвердженого Положення.  

 

         VII. Про створення Секретаріату ВАПП.

         Заслухавши доповідь Президента ВАПП Головінова В.П. “Про створення Секретаріату ВАПП”, виступи членів Ради ВАПП, голів регіональних асоціацій, Рада ВАПП ухвалила:
 
         1) З метою належної організації апаратної роботи та забезпечення статутної діяльності органів управління ВАПП створити Секретаріат ВАПП у кількості 4 (чотирьох осіб), а саме:
            - 1 керівник Секретаріату (організатор та виконавець основних        складових апаратної роботи);
          - 1 фахівець з фінансово-бухгалтерських питань;                      
          - 1 фахівець з питань комп’ютерної та оргтехніки;
          - 1 технічний працівник.
          2) Доручити Президії ВАПП укомплектувати склад Секретаріату та визначити витрати на утримання (оплата послуг, відшкодування витрат) кожного члена Секретаріату на договірних умовах з урахуванням обсягу та часу роботи.

         VIII. Організаційні питання.
                  
         1) Заслухавши пропозицію Президента ВАПП Головінова В.П. щодо надання права підпису фінансових документів ВАПП одному з віце-президентів ВАПП , Рада ВАПП ухвалила:

         З метою забезпечення стабільної роботи ВАПП та невідкладного вирішення фінансових питань у разі відсутності Президента ВАПП надати право підпису фінансових документів ВАПП віце-президенту ВАПП Недашківському Р.М. з відповідним оформленням у фінансових органах (банках) згідно з чинним законодавством.

         2) Вивести із складу Ради та Президії ВАПП Бржестовську Л.О. у зв’язку із смертю.

3) На підставі пропозицій обласних асоціацій:
         - Вивести із складу Ради та Президії ВАПП колишнього Голову Івано-Франківської обласної асоціації Казимирів Б.В. та ввести до складу Ради та Президії ВАПП новообраного Голову Івано-Франківської обласної асоціації Когуч Н.В.;
         - Вивести із складу Ради ВАПП Радченка І.І. – від Харківської обласної асоціації;
         - Вивести із складу Ради ВАПП Малогловець В.В. від Черкаської обласної асоціації.
 
         4) Заслухавши заяву Президента ВАПП Головінова В.П. про складання за власним бажанням з себе повноважень Президента ВАПП, члена Ради та Президії ВАПП у зв’язку з обставинами, що виникли, які змушують його на тривалий час виїхати з міста Києва, (заява Головінова В.П. додається),     Рада ВАПП ухвалила:
4.1. Заяву Президента ВАПП Головінова В.П. взяти до відома та визнати об’єктивними та переконливими причини для складання повноважень.
4.2. Обрати віце-президента ВАПП Недашківського Р.М. виконуючим обов’язки Президента ВАПП на строк з 13 лютого 2017 року до позачергової Всеукраїнської конференції, на якій буде обраний Президент ВАПП.
4.3. Скликати позачергову Всеукраїнську конференцію для обрання Президента ВАПП 21 квітня 2017 року.
4.4. Визначити наступну норму представництва на конференції від  Центру та регіональних асоціацій ВАПП (з включенням до списку: голів регіональних асоціацій, членів Ради, Президії, Ревізійної комісії ВАПП):
        
від обласних асоціацій: Вінницька – 2, Волинська – 2, Дніпропетровська – 3, Донецька – 3, Житомирська – 2, Закарпатська – 1, Запорізька – 3, Івано-Франківська – 2, Кіровоградська – 2, Київська – 2, Луганська – 2, Львівська – 2, Миколаївська – 3, Одеська – 1, Полтавська – 2, Рівненська – 4, Сумська – 2, Тернопільська – 2, Харківська – 4, Херсонська – 4, Хмельницька – 3, Черкаська – 3, Чернігівська – 3; 
 
         від асоціації міста Києва – 19 (з урахуванням членів Ради від Київської міської асоціації та від Центру, членів Президії що не є членами Ради, членів Ревізійної комісії ВАПП).
 
         Загальна кількість – 76
 
4.5. Виконуючому обов’язки Президента ВАПП Недашківському Р.М., віце-президенту ВАПП Мірошниченко К.Б., члену Президії ВАПП Петровичу В.С. вжити заходів, спрямованих на підготовку та проведення позачергової Всеукраїнської конференції відповідно до Статуту ВАПП.

IX. Різне.

         За пропозицією членів Ради ВАПП, голів регіональних асоціацій     Рада ВАПП ухвалила: 

         Виділити матеріальну допомогу у сумі 5000,0 грн. (п’ять тисяч гривень) на облаштування могили колишнього віце-президента ВАПП Бржестовської Л.О.

Президент ВАПП                                  В.Головінов

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т/ф (044) 230-91-85
бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net
офіс 806                                                             http: www. Vapp.in.ua

Вих. № 34/2016
Від 12   жовтня  2016 р.
  

Першому заступнику
Голови Комітету
Верховної Ради України
з питань науки і освіти
Співаковському О.В.

 

Шановний Олександре Володимировичу!

Всеукраїнська Асоціація працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) в рамках підготовки до другого читання розглянула проект Закону про освіту, реєстр.  №3491-д  від 04.04.2016 р., і повідомляє наступне.        Проект Закону в редакції Комітету з питань науки і освіти в частині норм щодо професійної освіти концептуально відрізняється від попередньої редакції законопроекту Кабінету Міністрів України.
Нова редакція законопроекту вже не передбачає створення в Україні нової, єдиної системи професійної освіти на базі нинішньої системи професійно-технічної освіти і ВНЗ I-II рівнів акредитації.
Фактично Комітет з питань науки і освіти відмовився від моделі, яку запропонував і підтримав на своєму засідання 16 березня 2016 року, а також від свого рішення від 23 листопада 2015 року, яким підтримав і запропонував Верховній Раді України розглянути у першому читанні і прийняти за основу проект Закону про професійну освіту, реєстр. №3231 від 11.11.2015р. (доопрацьований), внесений Кабінетом Міністрів України, і який Верховна Рада України за поданням Комітету 26 листопада 2015 року включила до порядку денного сесії. (Згодом законопроект було відкликано у зв’язку з відставкою Уряду). Наголошуємо, що тоді Комітет підтримав іншу концепцію створення нової системи професійної освіти і у своєму поданні до Верховної Ради України щодо урядового проекту Закону про професійну освіту зазначив, що підтримує такі ідеї реформи професійної освіти і позитивні аспекти законопроекту, що створюють простір для реформування.
Задекларована в новій редакції проекту Закону про освіту нова позиція Комітету з питань науки і освіти в частині професійної освіти нівелює попередні багаторічні, узгоджені напрацювання науковців, управлінців, практиків-педагогів щодо реформування професійно-технічної освіти шляхом створення нової, єдиної системи професійної освіти та руйнує концепцію урядового проекту Закону про професійну освіту (і попереднього - №3231 від 11.11.2015 р., і наступного - №5160-1 від 10.10.2016 р.).
Крім того, у новій редакції проекту Закону про освіту суттєво звужуються норми щодо чинної системи професійно-технічної освіти, які закріплені Законом України “Про професійно-технічну освіту”, зокрема щодо функціонування професійно-технічних навчальних закладів третього атестаційного рівня (вищих професійних училищ та центрів професійно-технічної освіти), які здійснюють підготовку фахівців і за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, а також щодо фінансового забезпечення підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах.
Президія ВАПП, враховуючи думку обласних асоціацій, не погоджується з новою позицією Комітету з питань науки і освіти, вважає її нелогічною і неконструктивною та наголошує на підтримці моделі реформування системи професійно-технічної освіти шляхом створення нової, єдиної системи професійної освіти на базі існуючої професійно-технічної освіти та ВНЗ I-II рівнів акредитації в рамках єдиного Закону України “Про професійну освіту”.

З огляду на зазначене, просимо під час підготовки до другого читання проекту Закону про освіту, реєстраційний  №3491-д  від 04.04.2016 р., врахувати наступні пропозиції:

1) У пункті 22 частини першої статті 1 слова “Про вищу професійну освіту” виключити.

2) Статтю 8 викласти у такій редакції:

“Стаття 8. Складники та рівні освіти

 1. Складниками системи освіти є:

дошкільна освіта;
повна загальна середня освіта;
позашкільна освіта;
професійна освіта;
вища освіта;
освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта.

 1. Формальна освіта здобувається на таких рівнях освіти:

дошкільна освіта, яка відповідає нульовому рівню Національної рамки    кваліфікацій;
початкова освіта, яка відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій;
базова середня освіта, яка відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікацій;
профільна середня освіта, яка відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікацій;
перший (початковий) рівень професійної освіти, який відповідає другому-третьому рівню Національної рамки кваліфікацій;
другий (базовий) рівень професійної освіти, який відповідає третьому-четвертому рівню Національної рамки кваліфікацій;
третій (вищий) рівень професійної освіти, який відповідає першому підрівню п’ятого рівня Національної рамки кваліфікацій;
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, який відповідає другому підрівню п’ятого рівня Національної рамки кваліфікацій;
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, який відповідає шостому рівню Національної рамки кваліфікацій;
другий (магістерський) рівень вищої освіти, який відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій;
третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, який відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій;
науковий рівень вищої освіти, який відповідає дев’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій.
3. У системі позашкільної освіти та освіти дорослих (включно з післядипломною освітою) можуть здобуватися часткові кваліфікації відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій.
         Часткові кваліфікації, які здобуваються в системі позашкільної освіти, можуть відповідати нульовому-третьому рівням Національної рамки кваліфікацій.”.
        

 1. Абзац другий частини другої статті 15 викласти у такій редакції:

         “Особи, які з певних причин не можуть одночасно з набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту, мають право здобувати професійну освіту.”.

         4) Доповнити частину другу статті 15 абзацом такого змісту:

         “Особи, які не мають базової середньої освіти, а також ті, які потребують реабілітації, мають право на здобуття робітничої кваліфікації за програмами професійного навчання у закладах професійної освіти.”.    
 

 1. Частину третю статті 15 викласти у такій редакції:

“3. Рівнями професійної освіти є :
перший (початковий) рівень професійної освіти;
другий (базовий) рівень професійної освіти;
третій (вищий) рівень професійної освіти.”.

5) Частину четверту статті 15 викласти у такій редакції:                                                                                                  
 
4. Система першого (початкового) рівня професійної освіти передбачає здобуття кваліфікацій, що відповідають другому-третьому рівням Національної рамки кваліфікацій.
         Система другого (базового) рівня професійної освіти передбачає здобуття кваліфікацій, що відповідають другому, третьому, четвертому рівням Національної рамки кваліфікацій, а також першому підрівню п’ятого рівня Національної рамки кваліфікацій за умови акредитації відповідної освітньої програми.
Система третього (вищого) рівня професійної освіти передбачає здобуття кваліфікацій, що відповідають другому, третьому, четвертому рівням та першому підрівню п’ятого рівня Національної рамки кваліфікацій.”.

         6) Частину восьму статті 17 викласти у такій редакції:

         “Післядипломна освіта здобувається в закладах післядипломної, вищої та професійної освіти, інших закладах освіти, наукових, науково-методичних, навчально-методичних установах у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, або шляхом інформальної освіти.”.

         7) Частини восьму та дев’яту статті 78 виключити.
         У зв’язку з цим частини 10-15 вважати частинами 8-13.
                 

         З повагою,
         Президент ВАПП                                             В.Головінов

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т/ф (044) 230-91-85


бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net
офіс 806                                                             http: www. vapp.in.ua         

Вих. № 28/2016
Від “ 19 ” вересня 2016 р.                                    Президенту України Порошенку П.О.

 

Вельмишановний Петре Олексійовичу!

Президія Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) засвідчує Вам свою повагу і повідомляє наступне.
         16 вересня 2016 року відбулося розширене засідання Президії ВАПП за участю голів регіональних асоціацій ВАПП, представників Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Федерації роботодавців України, на якому обговорювались підсумки роботи системи професійно-технічної освіти України у 2015/2016 навчальному році та визначались напрями роботи на 2016/2017 навчальний рік, а також обговорювались проблеми створення нової системи професійної освіти в Україні та її законодавчого врегулювання.
Учасники засідання констатували, що у 2015/2016 навчальному році органами законодавчої та виконавчої влади були здійснені певні заходи, спрямовані на вирішення проблем функціонування навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти.  
Разом з тим учасники засідання вважають дії органів законодавчої та виконавчої влади (всіх рівнів), органів місцевого самоврядування в питаннях забезпечення функціонування професійно-технічних навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти в нових умовах сьогодення не завжди узгодженими, недостатньо виваженими та продуманими, не забезпеченими ресурсами, несвоєчасними і непослідовними, а також такими, що не сповна адекватно спрямовані на створення і розвиток нової сучасної системи професійної освіти, відродження економіки та зміцнення національної безпеки держави.
         Президія ВАПП наголошує, що радикальні зміни у професійно-технічній освіті запроваджувалися упродовж року не завжди з урахуванням думки профтехосвітян і органів влади на місцях, заходи вживались не оперативно, без належного вивчення, організаційного та інформаційного супроводу і не призводили у багатьох випадках до усунення негативних наслідків прийняття нового бюджетного законодавства в частині професійно-технічної освіти.
Питання фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів остаточно не врегульовані. Попри численні обіцянки і заяви народні депутати повторно так і не розглянули та не подолали вето Президента на раніше прийняті закони “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти” та “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти”, хоча за Регламентом мали б їх розглянути позачергово не пізніше ніж у 30-денний строк після повернення Президентом.
 Не прийнятий також закон щодо призупинення передачі майна професійно-технічних навчальних закладів з державної у комунальну власність. У той же час не визначено ні джерел фінансування оформлення документів щодо права власності на майно та землю ПТНЗ, ні спрощеної процедури передачі майна.
За два тижні до початку 2016/2017 навчального року у 9 областях ще не були затверджені плани розвитку професійно-технічної освіти, у 15 не схвалено рішень обласних рад щодо прийняття ПТНЗ у комунальну власність, у 4 не створені регіональні ради професійно-технічної освіти, у 6 не затверджені регіональні замовлення на підготовку кадрів у 2016/2017 навчальному році.  Як наслідок – фактичний провал комплектування професійно-технічних навчальних закладів учнями за так званим регіональним замовленням, яке до цього часу законодавчо не врегульовано. За два тижні до початку навчального року у ПТНЗ було всього 88 тисяч поданих на навчання документів. А 1 вересня у професійно-технічних навчальних закладах України до занять приступило всього 273 тисячі учнів, у тому числі лише 102 тисячі на першому курсі.  Принагідно зазначимо, що у 2015 році на навчання за державним замовленням було прийнято 127,7 тисяч учнів; станом на 01.01.2014 р. на перший курс за державним замовленням було прийнято 167,0 тисяч учнів, а на 01.01.2013 р. – 178,6 тисяч учнів; у 1991 році на навчання було прийнято 377,4 тисячі учнів, при цьому загальний контингент складав 648,4 тисячі учнів.
Мають місце проблеми з підготовкою до нового навчального року матеріально-технічної бази ПТНЗ. Станом на 10 серпня 2016 року ще потребували ремонту понад 2000 навчально-виробничих приміщень (на ці потреби необхідно 72 млн. грн.), 778 інших об’єктів (їдалень, гуртожитків, тощо – необхідно 87,6 млн. грн.), 157 котелень (необхідно 16,8 млн. грн.).
Системним явищем у 2016 році стали затримки з виплатою заробітної плати працівникам ПТНЗ та стипендій учням. На початок нового 2016/2017 навчального року 57 професійно-технічних навчальних закладів мали заборгованість з виплати працівникам заробітної плати (у тому числі відпускних) на суму 25249,29 тис. грн. та стипендій учням на суму 15910,59 тис. грн.
До кінця поточного року професійно-технічній освіті додатково потрібно ще 1,15 млрд. грн. і невідомо, яким чином Уряд буде вирішувати це питання.
 Надзвичайно складна ситуація залишається із комплектуванням ПТНЗ підручниками. У середньому по Україні забезпеченість підручниками і навчальними посібниками із загальнотехнічних, технічних і спеціальних дисциплін (за підсумками минулого навчального року) складає 74%, з загальноосвітніх дисциплін – 62%.
Невизначеною остаточно залишається процедура заміни наявних ліцензій та ліцензування освітньої діяльності, у тому числі щодо підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” у ПТНЗ третього атестаційного рівня. На даний час у зв’язку з вимогами “Інфоресурсу” процедура ліцензування дуже ускладнена. Потребує  також врегулювання питання підготовки водіїв у ПТНЗ.
Не вирішеними на сьогодні залишаються питання управління системою професійно-технічної освіти, не визначені повноваження та не врегульовані взаємовідносини органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення функціонування як системи професійно-технічної освіти в цілому, так і кожного ПТНЗ, у тому числі в питаннях підпорядкування та відповідальності в умовах децентралізації, зміни та затвердження нових статутів, налагодження методичного забезпечення ПТНЗ, роботи з педагогічними кадрами, їх тарифікації, підвищення кваліфікації тощо.
Величезну тривогу викликають прояви в ряді регіонів України негативних тенденцій, пов’язаних з утиском конституційних прав і  свобод працівників закладів та установ системи професійно-технічної освіти, керівників ПТНЗ, керівників та активістів регіональних асоціацій Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти збоку представників регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, ігноруються думка та пропозиції громадськості щодо напрямів розвитку професійно-технічної освіти в області, районі, місті, обмежується доступ громадськості до інформації щодо реального стану справ у професійно-технічній освіти в регіоні, що є неприпустимим для демократичної держави і суспільства в цілому, яке сповідує європейські цінності у своєму становленні та розвитку.
Слід об’єктивно визнати, що Міністерство освіти і науки України докладає зусиль, аби зупинити руйнівні процеси у профтехосвіті. Але для досягнення позитивних результатів недостатньо зусиль лише цього відомства, оскільки внаслідок непродуманих, помилкових рішень Уряду і Парламенту у грудні 2015 року характерними ознаками сьогоднішньої системи професійно-технічної освіти стали її розбалансованість та некерованість.
За таких умов, аби остаточно не зруйнувати систему підготовки кваліфікованих робітників та фахівців у державі, має бути докорінно змінена державна політика щодо розбудови нової системи професійної освіти в Україні, адекватно посилена увага та участь Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, органів влади на місцях до вирішення цього надзвичайно важливого завдання, розглядаючи при цьому професійну освіту насамперед як одну з найважливіших складових, що забезпечують відродження економіки держави та зміцнюють її національну безпеку.
На цьому шляху важливим кроком мають стати затверджені 7 вересня 2016 року Верховною Радою України Рекомендації парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи подолання”.
Потрібні збалансовані, відповідальні дії всіх гілок влади на всіх рівнях, що у свою чергу вимагає підготовки та ухвалення відповідної нормативно-правової бази.
Першочерговим завданням на сьогодні вважаємо прийняття нової редакції базового Закону України “Про освіту” з наступним опрацюванням та прийняттям Закону України “Про професійну освіту”, який, сподіваємось, буде своєчасно внесений Кабінетом Міністрів України до Парламенту.
Невідкладним завданням також є виправлення помилкових рішень Парламенту, прийнятих у грудні 2015 року в частині зміни порядку фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів.
  На це спрямоване рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 7 вересня 2016 року, яким схвалена пропозиція рекомендувати Кабінету Міністрів України доручити Міністерству фінансів України  при підготовці проекту Державного бюджету України на 2017 рік визначити фінансування з Державного бюджету України професійно-технічних навчальних закладів. З цією метою одночасно з поданням проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” передбачити внесення змін до чинного законодавства України щодо передачі видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах на фінансування з Державного бюджету України у формі субвенцій місцевим бюджетам на суму  6008126,2 тис. грн., а також передбачити фінансування професійно-технічних навчальних закладів, які надають професії загальнодержавного значення, що є пріоритетними для розвитку економіки країни,  на суму 805 967,0 тис. грн.
         Президія ВАПП та голови регіональних асоціацій підтримують це рішення Комітету з питань науки і освіти.
         Шановний пане Президенте!
         Ми сподіваємось на Ваше розуміння та відповідне реагування і відповідь на наше звернення. Вважаємо, що питання розбудови нової системи професійної освіти в Україні має стати предметом спеціального розгляду у Кабінеті Міністрів України або Адміністрації Президента України з прийняттям програми модернізації всієї системи підготовки кваліфікованих робітників і фахівців у державі з урахуванням потреб економіки та забезпечення конституційного права громадян на професійно-технічну освіту.

         З повагою,
Президент ВАПП                                   В.Головінов     
 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т/ф (044) 230-91-85


бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net
офіс 806                                                             http: www. vapp.in.ua
        

Вих. № 29/2016
Від 19 ” вересня 2016 р.

Прем’єр-міністру України
Гройсману В.Б.

Вельмишановний Володимире Борисовичу!

Президія Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) засвідчує Вам свою повагу і повідомляє наступне.
         16 вересня 2016 року відбулося розширене засідання Президії ВАПП за участю голів регіональних асоціацій ВАПП, представників Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Федерації роботодавців України, на якому обговорювались підсумки роботи системи професійно-технічної освіти України у 2015/2016 навчальному році та визначались напрями роботи на 2016/2017 навчальний рік, а також обговорювались проблеми створення нової системи професійної освіти в Україні та її законодавчого врегулювання.
Учасники засідання констатували, що у 2015/2016 навчальному році органами законодавчої та виконавчої влади були здійснені певні заходи, спрямовані на вирішення проблем функціонування навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти.  
Разом з тим учасники засідання вважають дії органів законодавчої та виконавчої влади (всіх рівнів), органів місцевого самоврядування в питаннях забезпечення функціонування професійно-технічних навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти в нових умовах сьогодення не завжди узгодженими, недостатньо виваженими та продуманими, не забезпеченими ресурсами, несвоєчасними і непослідовними, а також такими, що не сповна адекватно спрямовані на створення і розвиток нової сучасної системи професійної освіти, відродження економіки та зміцнення національної безпеки держави.
         Президія ВАПП наголошує, що радикальні зміни у професійно-технічній освіті запроваджувалися упродовж року не завжди з урахуванням думки профтехосвітян і органів влади на місцях, заходи вживались не оперативно, без належного вивчення, організаційного та інформаційного супроводу і не призводили у багатьох випадках до усунення негативних наслідків прийняття нового бюджетного законодавства в частині професійно-технічної освіти.
Питання фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів остаточно не врегульовані. Попри численні обіцянки і заяви народні депутати повторно так і не розглянули та не подолали вето Президента на раніше прийняті закони “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти” та “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти”, хоча за Регламентом мали б їх розглянути позачергово не пізніше ніж у 30-денний строк після повернення Президентом.
 Не прийнятий також закон щодо призупинення передачі майна професійно-технічних навчальних закладів з державної у комунальну власність. У той же час не визначено ні джерел фінансування оформлення документів щодо права власності на майно та землю ПТНЗ, ні спрощеної процедури передачі майна.
За два тижні до початку 2016/2017 навчального року у 9 областях ще не були затверджені плани розвитку професійно-технічної освіти, у 15 не схвалено рішень обласних рад щодо прийняття ПТНЗ у комунальну власність, у 4 не створені регіональні ради професійно-технічної освіти, у 6 не затверджені регіональні замовлення на підготовку кадрів у 2016/2017 навчальному році.  Як наслідок – фактичний провал комплектування професійно-технічних навчальних закладів учнями за так званим регіональним замовленням, яке до цього часу законодавчо не врегульовано. За два тижні до початку навчального року у ПТНЗ було всього 88 тисяч поданих на навчання документів. А 1 вересня у професійно-технічних навчальних закладах України до занять приступило всього 273 тисячі учнів, у тому числі лише 102 тисячі на першому курсі.  Принагідно зазначимо, що у 2015 році на навчання за державним замовленням було прийнято 127,7 тисяч учнів; станом на 01.01.2014 р. на перший курс за державним замовленням було прийнято 167,0 тисяч учнів, а на 01.01.2013 р. – 178,6 тисяч учнів; у 1991 році на навчання було прийнято 377,4 тисячі учнів, при цьому загальний контингент складав 648,4 тисячі учнів.
Мають місце проблеми з підготовкою до нового навчального року матеріально-технічної бази ПТНЗ. Станом на 10 серпня 2016 року ще потребували ремонту понад 2000 навчально-виробничих приміщень (на ці потреби необхідно 72 млн. грн.), 778 інших об’єктів (їдалень, гуртожитків, тощо – необхідно 87,6 млн. грн.), 157 котелень (необхідно 16,8 млн. грн.).
Системним явищем у 2016 році стали затримки з виплатою заробітної плати працівникам ПТНЗ та стипендій учням. На початок нового 2016/2017 навчального року 57 професійно-технічних навчальних закладів мали заборгованість з виплати працівникам заробітної плати (у тому числі відпускних) на суму 25249,29 тис. грн. та стипендій учням на суму 15910,59 тис. грн.
До кінця поточного року професійно-технічній освіті додатково потрібно ще 1,15 млрд. грн. і невідомо, яким чином Уряд буде вирішувати це питання.
 Надзвичайно складна ситуація залишається із комплектуванням ПТНЗ підручниками. У середньому по Україні забезпеченість підручниками і навчальними посібниками із загальнотехнічних, технічних і спеціальних дисциплін (за підсумками минулого навчального року) складає 74%, з загальноосвітніх дисциплін – 62%.
Невизначеною остаточно залишається процедура заміни наявних ліцензій та ліцензування освітньої діяльності, у тому числі щодо підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” у ПТНЗ третього атестаційного рівня. На даний час у зв’язку з вимогами “Інфоресурсу” процедура ліцензування дуже ускладнена. Потребує  також врегулювання питання підготовки водіїв у ПТНЗ.
Не вирішеними на сьогодні залишаються питання управління системою професійно-технічної освіти, не визначені повноваження та не врегульовані взаємовідносини органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення функціонування як системи професійно-технічної освіти в цілому, так і кожного ПТНЗ, у тому числі в питаннях підпорядкування та відповідальності в умовах децентралізації, зміни та затвердження нових статутів, налагодження методичного забезпечення ПТНЗ, роботи з педагогічними кадрами, їх тарифікації, підвищення кваліфікації тощо.
Величезну тривогу викликають прояви в ряді регіонів України негативних тенденцій, пов’язаних з утиском конституційних прав і  свобод працівників закладів та установ системи професійно-технічної освіти, керівників ПТНЗ, керівників та активістів регіональних асоціацій Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти збоку представників регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, ігноруються думка та пропозиції громадськості щодо напрямів розвитку професійно-технічної освіти в області, районі, місті, обмежується доступ громадськості до інформації щодо реального стану справ у професійно-технічній освіти в регіоні, що є неприпустимим для демократичної держави і суспільства в цілому, яке сповідує європейські цінності у своєму становленні та розвитку.
Слід об’єктивно визнати, що Міністерство освіти і науки України докладає зусиль, аби зупинити руйнівні процеси у профтехосвіті. Але для досягнення позитивних результатів недостатньо зусиль лише цього відомства, оскільки внаслідок непродуманих, помилкових рішень Уряду і Парламенту характерними ознаками сьогоднішньої системи професійно-технічної освіти стали її розбалансованість та некерованість.
За таких умов, аби остаточно не зруйнувати систему підготовки кваліфікованих робітників та фахівців у державі, має бути докорінно змінена державна політика щодо розбудови нової системи професійної освіти в Україні, адекватно посилена увага та участь Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, органів влади на місцях до вирішення цього надзвичайно важливого завдання, розглядаючи при цьому професійну освіту насамперед як одну з найважливіших складових, що забезпечують відродження економіки держави та зміцнюють її національну безпеку.
На цьому шляху важливим кроком мають стати затверджені 7 вересня 2016 року Верховною Радою України Рекомендації парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи подолання”.
Потрібні збалансовані, відповідальні дії всіх гілок влади на всіх рівнях, що у свою чергу вимагає підготовки та ухвалення відповідної нормативно-правової бази.
Першочерговим завданням на сьогодні вважаємо прийняття нової редакції базового Закону України “Про освіту” з наступним опрацюванням та прийняттям Закону України “Про професійну освіту”, який, сподіваємось, буде своєчасно внесений Кабінетом Міністрів України до Парламенту.
Невідкладним завданням також є виправлення помилкових рішень Парламенту, прийнятих у грудні 2015 року в частині зміни порядку фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів.
  На це спрямоване рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 7 вересня 2016 року, яким схвалена пропозиція рекомендувати Кабінету Міністрів України доручити Міністерству фінансів України  при підготовці проекту Державного бюджету України на 2017 рік визначити фінансування з Державного бюджету України професійно-технічних навчальних закладів. З цією метою одночасно з поданням проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” передбачити внесення змін до чинного законодавства України щодо передачі видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах на фінансування з Державного бюджету України у формі субвенцій місцевим бюджетам на суму  6008126,2 тис. грн., а також передбачити фінансування професійно-технічних навчальних закладів, які надають професії загальнодержавного значення, що є пріоритетними для розвитку економіки країни,  на суму 805 967,0 тис. грн.
         Президія ВАПП та голови регіональних асоціацій підтримують це рішення Комітету з питань науки і освіти.
         Шановний пане Прем’єр-міністре!
         Ми сподіваємось на Ваше розуміння та відповідне реагування і відповідь на наше звернення. Вважаємо, що питання розбудови нової системи професійної освіти в Україні має стати предметом спеціального розгляду у Кабінеті Міністрів України з прийняттям програми модернізації всієї системи підготовки кваліфікованих робітників і фахівців у державі з урахуванням потреб економіки та забезпечення конституційного права громадян на професійно-технічну освіту.

         З повагою,
         Президент ВАПП                                            В.Головінов         
 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т/ф (044) 230-91-85


бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net
офіс 806                                                             http: www. vapp.in.ua
        

Вих. № 30/2016
Від 19 ” вересня 2016 р.

 

Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.

 

Вельмишановний Андрію Володимировичу!

Президія Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) засвідчує Вам свою повагу і повідомляє наступне.
         16 вересня 2016 року відбулося розширене засідання Президії ВАПП за участю голів регіональних асоціацій ВАПП, представників Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Федерації роботодавців України, на якому обговорювались підсумки роботи системи професійно-технічної освіти України у 2015/2016 навчальному році та визначались напрями роботи на 2016/2017 навчальний рік, а також обговорювались проблеми створення нової системи професійної освіти в Україні та її законодавчого врегулювання.
Учасники засідання констатували, що у 2015/2016 навчальному році органами законодавчої та виконавчої влади були здійснені певні заходи, спрямовані на вирішення проблем функціонування навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти.  
Разом з тим учасники засідання вважають дії органів законодавчої та виконавчої влади (всіх рівнів), органів місцевого самоврядування в питаннях забезпечення функціонування професійно-технічних навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти в нових умовах сьогодення не завжди узгодженими, недостатньо виваженими та продуманими, не забезпеченими ресурсами, несвоєчасними і непослідовними, а також такими, що не сповна адекватно спрямовані на створення і розвиток нової сучасної системи професійної освіти, відродження економіки та зміцнення національної безпеки держави.
         Президія ВАПП наголошує, що радикальні зміни у професійно-технічній освіті запроваджувалися упродовж року не завжди з урахуванням думки профтехосвітян і органів влади на місцях, заходи вживались не оперативно, без належного вивчення, організаційного та інформаційного супроводу і не призводили у багатьох випадках до усунення негативних наслідків прийняття нового бюджетного законодавства в частині професійно-технічної освіти.
Питання фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів остаточно не врегульовані. Попри численні обіцянки і заяви народні депутати повторно так і не розглянули та не подолали вето Президента на раніше прийняті закони “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти” та “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти”, хоча за Регламентом мали б їх розглянути позачергово не пізніше ніж у 30-денний строк після повернення Президентом.
 Не прийнятий також закон щодо призупинення передачі майна професійно-технічних навчальних закладів з державної у комунальну власність. У той же час не визначено ні джерел фінансування оформлення документів щодо права власності на майно та землю ПТНЗ, ні спрощеної процедури передачі майна.
За два тижні до початку 2016/2017 навчального року у 9 областях ще не були затверджені плани розвитку професійно-технічної освіти, у 15 не схвалено рішень обласних рад щодо прийняття ПТНЗ у комунальну власність, у 4 не створені регіональні ради професійно-технічної освіти, у 6 не затверджені регіональні замовлення на підготовку кадрів у 2016/2017 навчальному році.  Як наслідок – фактичний провал комплектування професійно-технічних навчальних закладів учнями за так званим регіональним замовленням, яке до цього часу законодавчо не врегульовано.      
За два тижні до початку навчального року у ПТНЗ України було всього 88 тисяч поданих на навчання документів. А 1 вересня у професійно-технічних навчальних закладах України до занять приступило всього 273 тисячі учнів, у тому числі лише 102 тисячі на першому курсі.  Принагідно зазначимо, що у 2015 році на навчання за державним замовленням було прийнято 127,7 тисяч учнів; станом на 01.01.2014 р. на перший курс за державним замовленням було прийнято 167,0 тисяч учнів, а на 01.01.2013 р. – 178,6 тисяч учнів; у 1991 році на навчання було прийнято 377,4 тисячі учнів, при цьому загальний контингент складав 648,4 тисячі учнів.    
Мають місце проблеми з підготовкою до нового навчального року матеріально-технічної бази ПТНЗ. Станом на 10 серпня 2016 року ще потребували ремонту понад 2000 навчально-виробничих приміщень (на ці потреби необхідно 72 млн. грн.), 778 інших об’єктів (їдалень, гуртожитків, тощо – необхідно 87,6 млн. грн.), 157 котелень (необхідно 16,8 млн. грн.).
Навчальна техніка, верстати, автомобілі, трактори, комбайни та інше обладнання у професійно-технічних навчальних закладах на 80-90 відсотків відпрацювали свій ресурс, морально та фізично застаріли і не можуть забезпечити якісного виконання програм виробничого навчання.
Надзвичайно складна ситуація залишається із комплектуванням ПТНЗ підручниками. У середньому по Україні забезпеченість підручниками і навчальними посібниками із загальнотехнічних, технічних і спеціальних дисциплін (за підсумками минулого навчального року) складає 74%, з загальноосвітніх дисциплін – 62%.  
Системним явищем у 2016 році стали затримки з виплатою заробітної плати працівникам ПТНЗ та стипендій учням. На початок нового 2016/2017 навчального року 57 професійно-технічних навчальних закладів мали заборгованість з виплати працівникам заробітної плати (у тому числі відпускних) на суму 25249,29 тис. грн. та стипендій учням на суму 15910,59 тис. грн.
До кінця поточного року професійно-технічній освіті додатково потрібно ще 1,15 млрд. грн. і невідомо, яким чином Уряд буде вирішувати це питання.
 Невизначеною остаточно залишається процедура заміни наявних ліцензій та ліцензування освітньої діяльності, у тому числі щодо підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” у ПТНЗ третього атестаційного рівня. На даний час у зв’язку з вимогами “Інфоресурсу” процедура ліцензування дуже ускладнена. Потребує  також врегулювання питання підготовки водіїв у ПТНЗ.
Не вирішеними на сьогодні залишаються питання управління системою професійно-технічної освіти, не визначені повноваження та не врегульовані взаємовідносини органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення функціонування як системи професійно-технічної освіти в цілому, так і кожного ПТНЗ, у тому числі в питаннях підпорядкування та відповідальності в умовах децентралізації, зміни та затвердження нових статутів, налагодження методичного забезпечення ПТНЗ, роботи з педагогічними кадрами, їх тарифікації, підвищення кваліфікації тощо.
Величезну тривогу викликають прояви в ряді регіонів України негативних тенденцій, пов’язаних з утиском конституційних прав і  свобод працівників закладів та установ системи професійно-технічної освіти, керівників ПТНЗ, керівників та активістів регіональних асоціацій Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти збоку представників регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, ігноруються думка та пропозиції громадськості щодо напрямів розвитку професійно-технічної освіти в області, районі, місті, обмежується доступ громадськості до інформації щодо реального стану справ у професійно-технічній освіти в регіоні, що є неприпустимим для демократичної держави і суспільства в цілому, яке сповідує європейські цінності у своєму становленні та розвитку.
Слід об’єктивно визнати, що Міністерство освіти і науки України докладає зусиль, аби зупинити руйнівні процеси у профтехосвіті. Але для досягнення позитивних результатів недостатньо зусиль лише цього відомства, оскільки внаслідок непродуманих, помилкових рішень Уряду і Парламенту у грудні 2015 року характерними ознаками сьогоднішньої системи професійно-технічної освіти стали її розбалансованість та некерованість.
За таких умов, аби остаточно не зруйнувати систему підготовки кваліфікованих робітників та фахівців у державі, має бути докорінно змінена державна політика щодо розбудови нової системи професійної освіти в Україні, адекватно посилена увага та участь Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, органів влади на місцях до вирішення цього надзвичайно важливого завдання, розглядаючи при цьому професійну освіту насамперед як одну з найважливіших складових, що забезпечують відродження економіки держави та зміцнюють її національну безпеку.
На цьому шляху важливим кроком мають стати затверджені 7 вересня 2016 року Верховною Радою України Рекомендації парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи подолання”.
Потрібні збалансовані, відповідальні дії всіх гілок влади на всіх рівнях, що у свою чергу вимагає підготовки та ухвалення відповідної нормативно-правової бази.
Першочерговим завданням на сьогодні вважаємо прийняття нової редакції базового Закону України “Про освіту” з наступним опрацюванням та прийняттям Закону України “Про професійну освіту”, який, сподіваємось, буде своєчасно внесений Кабінетом Міністрів України до Парламенту.
Невідкладним завданням також є виправлення помилкових рішень Парламенту, прийнятих у грудні 2015 року в частині зміни порядку фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів.
  На це спрямоване рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 7 вересня 2016 року, яким схвалена пропозиція рекомендувати Кабінету Міністрів України доручити Міністерству фінансів України  при підготовці проекту Державного бюджету України на 2017 рік визначити фінансування з Державного бюджету України професійно-технічних навчальних закладів. З цією метою одночасно з поданням проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” передбачити внесення змін до чинного законодавства України щодо передачі видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах на фінансування з Державного бюджету України у формі субвенцій місцевим бюджетам на суму  6008126,2 тис. грн., а також передбачити фінансування професійно-технічних навчальних закладів, які надають професії загальнодержавного значення, що є пріоритетними для розвитку економіки країни,  на суму 805967,0 тис. грн.
         Президія ВАПП та голови регіональних асоціацій підтримують це рішення Комітету з питань науки і освіти і закликають всіх народних депутатів під час розгляду проекту Закону про Державний бюджет України на 2017 рік  проголосувати за відновлення з 1 січня 2017 року моделі фінансування професійно-технічних навчальних закладів у формі субвенцій з державного бюджету обласним бюджетам.
         Шановний пане Голово Верховної Ради України!
         Ми сподіваємось на Ваше розуміння та відповідне реагування і відповідь на наше звернення.
Маємо надію, що питання розбудови нової системи професійної освіти в Україні стане, нарешті, предметом постійної, пильної, професійної уваги українського Парламенту і прийняття ним зважених, державницьких рішень.
Просимо також ознайомити з цим зверненням всі фракції і комітети Верховної Ради України, за що будемо щиро вдячні.

 
         З повагою,
         Президент ВАПП                                             В.Головінов         

 

РІШЕННЯ
Президії Всеукраїнської Асоціації працівників
професійно-технічної освіти (ВАПП)

16 вересня 2016 року
Протокол №5-2016

 

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

I. Про підсумки роботи професійно-технічної освіти України у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік.

Заслухавши інформацію директора департаменту ПТО МОН України  Кучинського М.С. “Про підсумки роботи професійно-технічної освіти України у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік”, виступи членів Ради і Президії ВАПП, голів регіональних асоціацій, Президія ВАПП відзначає наступне.
У 2015/2016 навчальному році органами законодавчої та виконавчої влади були здійснені певні заходи, спрямовані на вирішення проблем функціонування навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти.
Разом з тим Президія наголошує, що радикальні зміни у професійно-технічній освіті запроваджувалися упродовж року не завжди з урахуванням думки профтехосвітян і органів влади на місцях, заходи вживались не оперативно, без належного вивчення, організаційного та інформаційного супроводу і не призводили у багатьох випадках до усунення негативних наслідків прийняття нового бюджетного законодавства в частині професійно-технічної освіти.
Питання фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів остаточно не врегульовані. Попри численні обіцянки і заяви народні депутати повторно так і не розглянули та не подолали вето Президента на раніше прийняті закони “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти” та “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти”, хоча за Регламентом мали б їх розглянути позачергово не пізніше ніж у 30-денний строк після повернення Президентом.
 Не прийнятий також закон щодо призупинення передачі майна професійно-технічних навчальних закладів з державної у комунальну власність. У той же час не визначено ні джерел фінансування оформлення документів щодо права власності на майно та землю ПТНЗ, ні спрощеної процедури передачі майна.
За два тижні до початку нового навчального року у 9 областях ще не були затверджені плани розвитку професійно-технічної освіти, у 15 не схвалено рішень обласних рад щодо прийняття ПТНЗ у комунальну власність, у 4 не створені регіональні ради професійно-технічної освіти, у 6 не затверджені регіональні замовлення на підготовку кадрів у 2016/2017 навчальному році.  Як наслідок – фактичний провал комплектування професійно-технічних навчальних закладів учнями за так званим регіональним замовленням, яке до цього часу законодавчо не врегульовано. За два тижні до початку навчального року у ПТНЗ було всього 88 тисяч поданих на навчання документів. А 1 вересня у професійно-технічних навчальних закладах України до занять приступило всього 273 тисячі учнів, у тому числі лише 102 тисячі на першому курсі.  Принагідно зазначимо, що у 2015 році на навчання за державним замовленням було прийнято 127,7 тисяч учнів; станом на 01.01.2014 р. на перший курс за державним замовленням було прийнято 167,0 тисяч учнів, а на 01.01.2013 р. – 178,6 тисяч учнів; у 1991 році на навчання було прийнято 377,4 тисячі учнів, при цьому загальний контингент складав 648,4 тисячі учнів.
Мають місце проблеми з підготовкою до нового навчального року матеріально-технічної бази ПТНЗ. Станом на 10 серпня 2016 року ще потребували ремонту понад 2000 навчально-виробничих приміщень (на ці потреби необхідно 72 млн. грн.), 778 інших об’єктів (їдалень, гуртожитків, тощо – необхідно 87,6 млн. грн.), 157 котелень (необхідно 16,8 млн. грн.).
Навчальна техніка, верстати, автомобілі, трактори, комбайни та інше обладнання у професійно-технічних навчальних закладах на 80 відсотків відпрацювали свій ресурс, морально та фізично застаріли і не можуть забезпечити якісного виконання програм виробничого навчання.
 Надзвичайно складна ситуація залишається із комплектуванням ПТНЗ підручниками. У середньому по Україні забезпеченість підручниками і навчальними посібниками із загальнотехнічних, технічних і спеціальних дисциплін (за підсумками минулого навчального року) складає 74%, з загальноосвітніх дисциплін – 62%.
 Системним явищем у 2016 році стали затримки з виплатою заробітної плати працівникам ПТНЗ та стипендій учням. На початок нового 2016/2017 навчального року 57 професійно-технічних навчальних закладів мали заборгованість з виплати працівникам заробітної плати (у тому числі відпускних) на суму 25249,29 тис. грн. та стипендій учням на суму 15910,59 тис. грн.
До кінця поточного року професійно-технічній освіті додатково потрібно ще 1,15 млрд. грн. і невідомо, яким чином Уряд буде вирішувати це питання.
 Невизначеною остаточно залишається процедура заміни наявних ліцензій та ліцензування освітньої діяльності, у тому числі щодо підготовки кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” у ПТНЗ третього атестаційного рівня. На даний час у зв’язку з вимогами “Інфоресурсу” процедура ліцензування дуже ускладнена. Потребує  також врегулювання питання підготовки водіїв у ПТНЗ.
Не вирішеними на сьогодні залишаються питання управління системою професійно-технічної освіти, не визначені повноваження та не врегульовані взаємовідносини органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення функціонування як системи професійно-технічної освіти в цілому, так і кожного ПТНЗ, у тому числі в питаннях підпорядкування та відповідальності в умовах децентралізації, зміни та затвердження нових статутів, налагодження методичного забезпечення ПТНЗ, роботи з педагогічними кадрами, їх тарифікації, підвищення кваліфікації тощо.
Величезну тривогу викликають прояви в ряді регіонів України негативних тенденцій, пов’язаних з утиском конституційних прав і  свобод працівників закладів та установ системи професійно-технічної освіти, керівників ПТНЗ, керівників та активістів регіональних асоціацій Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти збоку представників регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, ігноруються думка та пропозиції громадськості щодо напрямів розвитку професійно-технічної освіти в області, районі, місті, обмежується доступ громадськості до інформації щодо реального стану справ у професійно-технічній освіти в регіоні, що є неприпустимим для демократичної держави і суспільства в цілому, яке сповідує європейські цінності у своєму становленні та розвитку.
Слід об’єктивно визнати, що Міністерство освіти і науки України докладає зусиль, аби зупинити руйнівні процеси у профтехосвіті. Але для досягнення позитивних результатів недостатньо зусиль лише цього відомства, оскільки внаслідок непродуманих, помилкових рішень Уряду і Парламенту у грудні 2015 року характерними ознаками сьогоднішньої системи професійно-технічної освіти стали її розбалансованість та некерованість.
За таких умов, аби остаточно не зруйнувати систему підготовки кваліфікованих робітників та фахівців у державі, має бути докорінно змінена державна політика щодо розбудови нової системи професійної освіти в Україні, адекватно посилена увага та участь Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, органів влади на місцях до вирішення цього надзвичайно важливого завдання, розглядаючи при цьому професійну освіту насамперед як одну з найважливіших складових, що забезпечують відродження економіки держави та зміцнюють її національну безпеку.
На цьому шляху важливим кроком мають стати затверджені 7 вересня 2016 року Верховною Радою України Рекомендації парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи подолання” (Постанова Верховної Ради України від 7 вересня 2016 року).
Потрібні збалансовані, відповідальні дії всіх гілок влади на всіх рівнях, що у свою чергу вимагає підготовки та ухвалення відповідної нормативно-правової бази.

          За підсумками обговорення Президія ВАПП ухвалила:

1) Інформацію директора департаменту ПТО МОН України Кучинського М.С. “Про підсумки роботи професійно-технічної освіти України у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік” взяти до відома.
 2)  Вважати дії органів законодавчої та виконавчої влади (всіх рівнів), органів місцевого самоврядування в питаннях забезпечення функціонування професійно-технічних навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти в нових умовах сьогодення не завжди узгодженими, недостатньо виваженими та продуманими, не забезпеченими ресурсами, несвоєчасними і непослідовними, а також такими, що не сповна адекватно спрямовані на створення і розвиток нової сучасної системи професійної освіти, відродження економіки та зміцнення національної безпеки держави.
  3) Президії ВАПП, з огляду на реальний стан та загрозливі тенденції руйнації цілісної системи підготовки кваліфікованих робітників та фахівців в Україні, зосередити увагу та спрямувати зусилля Асоціації у 2016/2017 навчальному році на таких напрямах:
3.1. Активна співпраця з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, іншими комітетами і фракціями Парламенту, Міністерством освіти і науки України, Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Федерацією роботодавців України, Федерацією професійних спілок України у формуванні нового законодавчого забезпечення професійної освіти, зокрема Закону України “Про професійну освіту”, нової редакції Закону України “Про освіту” та інших законодавчих актів в частині професійної освіти.
Відстоювання ідеї створення нової системи професійної освіти на базі чинної системи професійно-технічної освіти та ВНЗ I-II рівнів акредитації в рамках єдиного Закону України “Про професійну освіту”. 
3.2. Здійснення представницьких функцій у відносинах з центральними органами влади, відстоювання інтересів працівників навчальних закладів та установ системи професійної освіти, внесення пропозицій та подання звернень до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, спрямованих на збереження оптимальної мережі професійно-технічних навчальних закладів, удосконалення їх наукового та методичного забезпечення, вирішення питань своєчасного і достатнього фінансування професійно-технічних навчальних закладів, наукових та методичних установ, об’єктів культурного та спортивного призначення чинної системи професійно-технічної освіти, розвиту їх навчально-матеріальної бази, врегулювання питань управління та визначення і розподілу повноважень між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування у сфері професійної освіти.
3.3. Співпраця з державними науковими, методичними профільними установами (Відділенням професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України, Інститутом модернізації змісту освіти, ДУ “НМЦ “Агроосвіта” та іншими) в питаннях модернізації та становлення нової системи професійної освіти в Україні.
3.4. Налагодження та зміцнення постійних партнерських зв’язків з різними громадськими об’єднаннями (Громадською радою при Міністерстві освіти і науки України, Громадською радою при Державній інспекції навчальних закладів України, Громадською організацією “ВОЛДСКІЛЛС УКРАЇНА” та іншими), засобами масової інформації з метою відстоювання інтересів профтехосвітян та формування у суспільстві відповідного іміджу системи професійної освіти, адекватного розуміння, відношення та участі у вирішенні проблем закладів та установ професійної освіти як владних структур, так і суспільства в цілому.
 4) Головам регіональних асоціацій ВАПП:
4.1. Продовжити роботу над виконанням Рішення Президії ВАПП від 25 березня 2016 року та визначити пріоритетними у 2016/2017 навчальному році:
- Посилення тісних робочих контактів з департаментами освіти і науки на місцях, органами місцевого самоврядування, районними, міськими та обласними радами, депутатським корпусом всіх рівнів, профспілками, об’єднаннями роботодавців для щоденної роботи в інтересах закладів та установ профтехосвіти;
- Участь у формуванні регіональних програм розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2018 роки;
- Громадський контроль за процесом оптимізації мережі ПТНЗ. Застерігати при цьому владні структури всіх рівнів від прийняття рішень не на користь закладів системи ПТО, утримувати їх всіма законними засобами від кроків, спрямованих на руйнацію системи ПТО, на закриття чи перепрофілювання ПТНЗ не за прямим призначенням;
- Громадський контроль за процесом можливої передачі майна ПТНЗ з державної у комунальну власність, утримання місцевої влади від компанійщини та свавілля у цьому процесі, вимагання відкритості, зваженості, послідовності і здорового глузду у прийнятті рішень щодо формування мережі навчальних закладів з урахуванням інтересів учнів, педагогічних колективів і потреби у економічному відродженні регіонів;
4.2. Невідкладно розпочати в кожному регіоні роботу з народними депутатами України у своїх округах та безпосередньо з фракціями у Верховній Раді України з питання підготовки проекту Закону “Про Державний бюджет України на 2017 рік”. Надіслати звернення від регіональних асоціацій та педагогічних колективів з пропозиціями відновити і забезпечити з 1 січня 2017 року фінансування професійно-технічних навчальних закладів у формі субвенцій з державного бюджету обласним бюджетам у сумі не менше 6008126,2 тис. грн., а також передбачити фінансування професійно-технічних навчальних закладів, які надають професії загальнодержавного значення, що є пріоритетними для розвитку економіки країни,  на суму 805967,0 тис. грн.
4.3. Активізувати діяльність, спрямовану на підвищення авторитету регіональних асоціацій, посилення їх ролі і впливу на прийняття рішень щодо визначення шляхів розвитку професійної освіти в кожному конкретному регіоні, захисту прав педагогічних колективів, всіх працівників та учнів навчальних закладів і установ.
4.4. Розгорнути в регіонах, у тому числі на власних сайтах та у засобах масової інформації, активну роз’яснювальну роботу щодо позиції та рішень ВАПП стосовно розбудови нової системи професійної освіти, збереження позитивного досвіду та напрацювань чинної системи професійно-технічної освіти, захисту системи підготовки кваліфікованих робітників та фахівців в Україні від наслідків руйнівних рішень владних структур всіх рівнів.  
5) Президенту ВАПП Головінову В.П.:
5.1. За підсумками розширеного засідання Президії ВАПП узагальнити матеріали регіональних асоціацій та виступи учасників засідання, підготувати та надіслати листи до Президента України, Голови Верховної ради України, керівників парламентських фракцій, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України з визначенням проблем для невідкладного вирішення.
5.2. На етапі підготовки проекту Закону “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, керуючись Рекомендаціями парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи подолання” (схвалені Постановою Верховної Ради України 7 вересня 2016 року), підготувати та надіслати листи до Голови Верховної Ради України, керівників парламентських фракцій, Кабінету Міністрів України                                          з пропозицією відновити і забезпечити з 1 січня 2017 року фінансування професійно-технічних навчальних закладів у формі субвенцій з державного бюджету обласним бюджетам у сумі не менше 6008126,2 тис. грн., а також передбачити фінансування професійно-технічних навчальних закладів, які надають професії загальнодержавного значення, що є пріоритетними для розвитку економіки країни,  на суму 805967,0 тис. грн.
 5.3. Розмістити рішення з цього питання на сайті ВАПП.

II. Про проект Закону “Про професійну освіту”.

Заслухавши інформацію віце-президента ВАПП Мірошниченко К.Б. як  представника робочої групи з підготовки проекту Закону “Про професійну освіту” в редакції, що розміщена на сайті МОН України 18 липня 2016 року, та виступи учасників засідання, Президія ВАПП відзначає наступне.
З прийняттям у грудні 2015 року законів щодо зміни фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів та подальшого визначення місця системи професійної освіти в державі, процес формування нового правового поля профтехосвіти, який достатньо активно відбувався в останні роки, перетворився на поле суперечок, в результаті яких постраждалою виявилася саме професійно-технічна освіта.
Негативні наслідки протистояння вплинули і на створення нової редакції  базового Закону “Про освіту”, який до цього часу не розглянутий у Верховній Раді, і на урядовий законопроект “Про професійну освіту”, який був відкликаний Урядом з Верховної Ради.
Слід зазначити, що і Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти своїми непослідовними рішеннями при формуванні правового поля професійної освіти сприяв поглибленню протистояння навіть між ланками освіти.
Зокрема при підготовці до повторного першого читання законопроекту “Про освіту” та ухвалення рішення Комітету щодо нього.
Проект Закону в редакції Комітету з питань науки і освіти (реєстраційний  №3491-д  від 04.04.2016 р.) в частині норм щодо професійної освіти концептуально відрізняється від попередньої редакції законопроекту Кабінету Міністрів України.
Нова редакція законопроекту вже не передбачає створення в Україні нової, єдиної системи професійної освіти на базі нинішньої системи професійно-технічної освіти і ВНЗ I-II рівнів акредитації.
Фактично Комітет з питань науки і освіти відмовився від моделі, яку запропонував і підтримав на своєму засідання 16 березня 2016 року, а також від свого рішення від 23 листопада 2015 року, яким підтримав і запропонував Верховній Раді України розглянути у першому читанні і прийняти за основу проект Закону “Про професійну освіту”, реєстраційний №3231 від 11.11.2015р. (доопрацьований), внесений Кабінетом Міністрів України, і який Верховна Рада України за поданням Комітету 26 листопада 2015 року включила до порядку денного сесії. Наголошуємо, що тоді Комітет підтримав іншу концепцію створення нової системи професійної освіти і у своєму поданні до Верховної Ради України щодо урядового проекту Закону “Про професійну освіту” зазначив, що підтримує такі ідеї реформи професійної освіти і позитивні аспекти законопроекту, що створюють простір для реформування. Зазначені рішення, до речі, Комітетом не були в подальшому скасовані, коли схвалювалась інша модель професійної освіти.
Президія ВАПП, враховуючи думку обласних асоціацій, не погоджується з новою позицією Комітету з питань науки і освіти, вважає її  непослідовною, нелогічною і неконструктивною та наголошує на підтримці моделі реформування системи професійно-технічної освіти шляхом створення нової, єдиної системи професійної освіти на базі існуючої професійно-технічної освіти та ВНЗ I-II рівнів акредитації в рамках єдиного Закону України “Про професійну освіту”.
 Це має знайти відображення і в новій редакції Закону України “Про освіту”, і в Законі України “Про професійну освіту”, черговий проект якого підготовлений робочою групою Міністерства освіти і науки України і який 18 липня 2016 року розміщено на сайті МОН України для обговорення та внесення зауважень і пропозицій.
Президія ВАПП відзначає, що ця редакція законопроекту “Про професійну освіту” представляє собою більш системний та фаховий документ, ніж його попередні редакції.
         У той же час ряд базових позицій, на думку Президії ВАПП, сформульовані недостатньо чітко як для спеціального закону, не завжди враховують те, що виправдано врегульовано у нинішній системі професійно-технічної освіти чинними законодавчими нормами та підзаконними актами, не узгоджуються з базовим законопроектом “Про освіту”  (№3491-д від 04.04.2016), зокрема в питаннях децентралізації та ролі органів місцевого самоврядування у професійній освіті, вимог до освіти вступників, визначення рівнів професійної освіти, форм і складових професійної освіти та освітнього процесу в цілому, особливо в частині виробничого навчання та виробничої практики, ролі та участі громадських організацій у професійній освіті.
            Проект Закону має також низку техніко-юридичних недоліків, містить багато малозрозумілих термінів, наприклад: “Принцип доброчесності” (частина друга статті 3), “Діагностика професійної придатності” (частина четверта статті 9) тощо, зміст яких не розкрито ні у статті 1 (Визначення термінів), ні в інших статтях.

За підсумками обговорення Президія ВАПП ухвалила:
 
1) Інформацію віце-президента ВАПП Мірошниченко К.Б. як представника робочої групи з підготовки проекту Закону “Про професійну освіту” в редакції, що розміщена на сайті МОН України 18 липня 2016 року, взяти до відома.
2) Схвалити зауваження та пропозиції до проекту Закону “Про   професійну освіту”, які були підготовлені Президентом ВАПП В.П.Головіновим, а також  висловлених під час обговорення законопроекту учасниками засідання, зокрема:
         Перше. Президія ВАПП вважає, що законопроект доцільно назвати “Про професійну освіту і навчання”  з чітким розмежуванням та врегулюванням у тексті законопроекту понять “професійна освіта” і “професійне навчання”, оскільки це більше відповідає як системі підготовки кваліфікованих робітників, яка склалася в Україні, так і європейському досвіду. Таке розмежування слід здійснити і у разі залишення назви законопроекту без зміни.
         Друге. У законопроекті фактично всі питання функціонування системи професійної освіти забезпечують органи виконавчої влади, майже знівельована роль органів місцевого самоврядування, що не сповна відповідає тенденціям адміністративної реформи.
         Третє.  У проекті зазначено, що “професійна освіта здобувається на базі загальної середньої освітиабо на базі раніше здобутої  професійної кваліфікації (пункт 7 статті 1).
         Вважаємо, що норма у такій редакції змішує поняття “професійна освіта”  і “професійне навчання” та нівелює вимоги до рівня освіти вступника для отримання професійної освіти з одного боку та отримання лише кваліфікації з іншого.
         Наголошуємо, що норми чинного законодавства щодо цього питання більш наближені до реальної практики.
         Зокрема, у статті 40 Законі України “Про освіту” зазначено:
         “Професійно-технічна освіта громадян здійснюється на базі повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту.
Громадяни, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, а також громадяни, які навчаються окремим професіям за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, можуть отримувати професію не маючи базової загальної середньої освіти”.
Такий же принцип щодо здобуття професійної освіти закладено і у статті 15 проекту нової редакції базового Закону України “Про освіту” (№3491-д від 04.04.2016), де зазначено, що “професійна освіта здобувається на основі базової або повної загальної середньої освіти”.
Цей же принцип слід зберегти і у законопроекті “Про професійну освіту” (“Про професійну освіту і навчання”).
Четверте. У статті 8 законопроекту пропонується запровадити такі два рівні професійної освіти:
 базова професійна освіта (професійні кваліфікації відповідають другому – четвертому рівню Національної рамки кваліфікації);
вища професійна освіта (професійні кваліфікації відповідають п’ятому рівню Національної рамки кваліфікації).
На думку Президії ВАПП, назва “вища професійна освіта” є юридично некоректною і спричинить (у разі прийняття) у подальшому складнощі у застосуванні як Закону України “Про професійну освіту”, так і Закону України “Про вищу освіту”. Це по-перше.
По-друге. На сьогодні існує три ступені (читай рівні) професійно-технічної освіти, яким відповідають три атестаційні рівні професійно-технічних навчальних закладів, що врегульовано статтею 13 Закону України “Про професійно-технічну освіту” та відповідно до цього Закону Постановою Кабінету Міністрів України №956 від 3 червня 1999 року (із змінами, що внесені Постановою Кабінету Міністрів України №456 від 26 червня              2013 року), якою затверджено Положення про ступеневу професійно-технічну освіту.
Незрозуміло, чому автори законопроекту при цьому пропонують два рівні професійної освіти. Механічне об’єднання нинішніх першого і другого ступенів професійно-технічної освіти у єдиний рівень професійної освіти під назвою “базова професійна освіта” не є продуктивним, оскільки перший і другий ступені професійно-технічної освіти є достатньо складними і різними підсистемами підготовки робітників, кожна з яких потребує окремих норм законодавчого врегулювання.
З огляду на зазначене, пропонується запровадити три рівні професійної освіти в редакції, яку схвалив Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти 16 березня 2016 року, а саме:
 “перший (початковий) рівень професійної освіти, який відповідає другому-третьому рівню Національної рамки кваліфікацій;
другий (базовий) рівень професійної освіти, який відповідає третьому-четвертому рівню Національної рамки кваліфікацій;
третій (вищий) рівень професійної освіти, який відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій”.
 До того ж доречним буде наголосити, що у статті 25 запропонованого проекту Закону “Про професійну освіту” зазначені такі типи закладів професійної освіти, які логічно відповідають саме трьом рівням професійної освіти, а не двом.
П’яте. У законопроекті застосовується узагальнююча назва “професійно-практична підготовка” без визначення її складових, особливо таких як “виробниче навчання” та “виробнича практика”.
Ці складові не деталізовані ні у статті 1 (Визначення термінів), ні у статті 9 (Види та форми професійної освіти), ні у статті 30 (Освітній процес у закладах професійної освіти).
У той же час у статті 48 (Фінансування професійної освіти) зазначені норми наступного змісту:
“2. Джерелами багатоканального фінансування професійної освіти у закладах професійної освіти є:
кошти, які надходять від реалізації продукції (послуг), виготовленої (наданих)  під час виробничого навчання або виробничої практики, а також кошти, нараховані здобувачам професійної освіти під час виробничого навчання або виробничої практики, що проходить на підприємствах, установах та організаціях;
5. П’ятдесят відсотків заробітної плати, нарахованої здобувачам професійної освіти під час виробничого навчання або виробничої практики, можуть спрямовуватися на рахунок закладу професійної освіти для провадження його статутної діяльності;”.
 На практиці реалізувати ці норми статті 48 буде неможливо, оскільки ні в цьому Законі (в разі ухвалення), ні в інших законах не передбачені такі складові в освітньому процесі закладу професійної освіти, як “виробниче навчання” та “виробнича практика”, що буде серйозним недоліком такого спеціального Закону.
Принагідно зазначимо, що у чинному Законі України “Про професійно-технічну освіту” норми щодо виробничого навчання та виробничої практики прописані у 11 статтях (№№ 22, 24, 25, 26, 29, 37, 39, 40, 45, 47, 50). Така увага до цих складових освітнього процесу пояснюється не лише важливістю саме професійної підготовки, але і потребою та правом начального закладу створювати для цього відповідні виробничі підрозділи, комплектувати їх обладнанням, технікою, мати транспортні засоби, утримувати у штаті інженерні кадри, здійснювати навчально-виробничу діяльність, виробляти та реалізувати продукцію.
З огляду на зазначене, статті 9 та 30 законопроекту потребують суттєвого доопрацювання.
Шосте.  У частині другій статті 4 законопроекту до засад державної політики у сфері освіти серед інших віднесено і державно-громадське партнерство.
Власне про взаємодію з громадськими організаціями йдеться по великому рахунку лише у статті 28 (Громадське самоврядування у закладі професійної освіти) та статті 47 (Здійснення контролю (нагляду) у сфері професійної освіти).
В інших статтях, в яких зазначені норми, що регулюють взаємовідносини з громадськістю, вживається поняття “професійні об’єднання”, у тому числі у таких важливих у цьому плані статтях як 18 (Повноваження та основні завдання регіональних рад професійної освіти) та 19 (Діяльність професійних об’єднань, роботодавців, їх організацій та об’єднань у сфері професійної освіти).
Слід зазначити, що діяльність громадських організацій в Україні регулюється Законом “Про громадські об’єднання”, в якому визначено поняття “громадського об’єднання” та його форм (“громадська організація” та “громадська спілка”). При цьому поняття “професійні об’єднання” у Законі взагалі відсутнє.
  З метою уникнення юридичної колізії при застосуванні Закону “Про професійну освіту” (в разі ухвалення) у всіх статтях запропонованого законопроекту, де йдеться про взаємодію з громадськими організаціями, поняття “професійні об’єднання” доцільно замінити на “громадські об’єднання”, а в тих статтях, де йдеться не лише про взаємодію з громадськими організаціями, поняття “професійні об’єднання” замінити на “професійні та громадські об’єднання”.
 Сьоме. У частині першій статті 27 доцільно слова “Методичні рекомендації щодо процедури обрання керівника” замінити на слова “Порядок обрання керівника” і далі за текстом.
3) Президенту ВАПП Головінову В.П.:
3.1. До 21 вересня 2016 року доопрацювати зауваження та пропозиції, внести відповідні редакційні правки та доповнення, що були виголошені під час засідання Президії ВАПП та надійшли від голів регіональних асоціацій.
3.2. Надіслати доопрацьовані зауваження та пропозиції до Міністерства освіти і науки України, а також до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за умови офіційної реєстрації законопроекту у Верховній Раді України та підготовки його до розгляду у Комітеті з питань науки і освіти.
3.3. Розмістити рішення Президії з цього питання на сайті ВАПП.

 
III. Питання організаційного забезпечення статутної діяльності ВАПП.

Президія ВАПП ухвалила:

1) Інформацію Президента ВАПП Головінова В.П. щодо реєстрації змін та включення ВАПП до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)  взяти до відома.
         2) Затвердити протоколи рішень Президії ВАПП №2-2016 від 25.03.2016р. (Щодо делегування віце-президента ВАПП Недашківського Р.М. до складу Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України та віце-президента ВАПП Мірошниченко К.Б. до складу Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України); №2-2016 від 25.03.2016р. (Щодо матеріальної допомоги ветерану професійно-технічної освіти);       №3-2016 від 28.07.2016 р. та №4-2016 від 16.08.2016 р. (Щодо нагородження відзнаками та грамотами ВАПП).
         3) Головам регіональних асоціацій:
- Завершити до 1 грудня 2016 року реєстрацію змін за підсумками звітно-виборної кампанії 2015 року відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (№755-IV від 15.05.2003 р.) та наказу Міністерства юстиції України “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (№15/5 від 06.01.2016 р.), організувати роботу регіональних асоціацій відповідно до положень Статуту ВАПП та чинного законодавства;
- Проаналізувати підсумки роботи щодо сплати внесків за 2016 рік, завершити у жовтні-грудні 2016 року сплату внесків відповідно до Рішення Ради ВАПП від 20.11.2015 року “Про встановлення розміру річного членського внеску до ВАПП від кожного із первинних осередків (ПТНЗ) у 2016 році” та згідно з листом Президії ВАПП №01-70 від 25 лютого 2016 року щодо річної суми внеску.   
        
IV. Різне. 
- Про затвердження змін до Положення про Чернігівську обласну асоціацію ВАПП.

Ухвалили рішенням Ради ВАПП:

Затвердити зміни до Положення про Чернігівську обласну асоціацію ВАПП (текст змін додається).

- Про нагородження відзнаками ВАПП.

Президія ВАПП ухвалила:
 
         Нагородити знаком “За вагомий внесок в розвиток професійної освіти України” та Почесними Грамотами ВАПП працівників системи професійно-технічної освіти, представників громадських та інших організацій (список працівників та подання регіональних асоціацій додаються).
                    
          
         Президент ВАПП                                   В.Головінов

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т/ф (044) 230-91-85


бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net
офіс 806                                                             http: www.vapp.in.ua

Вих. №19/2016
Від “ 06”  липня  2016 р.
Голові Верховної Ради України
Парубію А.В.

Шановний Андрію Володимировичу!

         Президія Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти засвідчує Вам свою повагу та повідомляє наступне.
         Ситуація, що склалася у системі професійно-технічної освіти України внаслідок непродуманих та помилкових рішень  Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України у грудні 2015 року в частині зміни фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів, на сьогодні продовжує ускладнюватися.
         Стан справ не покращився і після розгляду 1 червня 2016 року проблем професійної освіти на парламентських слуханнях.
         Головною проблемою залишається відсутність належного фінансування навчальних закладів системи профтехосвіти, у тому числі з виплатою відпускних. Не менш болючими є питання відсутності перспектив подальшої долі професійно-технічних навчальних закладів, невизначеності у формуванні нового контингенту учнів та початку нового навчального року, руйнації вертикалі управління та методичного забезпечення професійно-технічних навчальних закладів.
         Вкотре звертаємось до Верховної Ради України з проханням вжити невідкладних заходів, спрямованих на зупинення руйнації в державі системи підготовки кваліфікованих робітників.
         Просимо прискорити розгляд та схвалити на поточній сесії Рекомендації парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення” (проект Постанови №4862 від 23.06.2016).
         Просимо також терміново втрутитись та спрямувати зусилля вищого законодавчого органу держави на захист конституційних прав профтехосвітян  щодо виплати заробітної плати та стипендій (оперативна інформація на 2 аркушах додається).
         Про результати розгляду просимо поінформувати Президію ВАПП.

         З повагою Президент ВАПП                                        В.Головінов

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т/ф (044) 230-91-85


бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net
офіс 806                                                             http: www.vapp.in.ua

 

Вих. №18/2016
Від “ 07 ” червня  2016 р.

                                                                                   Кабінет Міністрів України

        Президія Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) з огляду на те, що пунктом 3 частини першої статті 2 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” до основних завдань Уряду, у тому числі у сфері освіти, віднесено забезпечення проведення бюджетної, фінансової, інвестиційної, структурно-галузевої політики, а також керуючись тим, що згідно з пунктом 2 частини першої статті 20 зазначеного Закону до повноважень Кабінету Міністрів України у тому числі віднесені соціальний захист громадян, забезпечення проведення державної політики у сфері освіти і доступності для громадян освітніх послуг, вирішення питань профорієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів, та на підставі статті 7 Закону України “Про звернення громадян” в частині розгляду звернень за належністю, надсилає для розгляду і прийняття рішення лист  Голови Херсонської обласної асоціації працівників професійно-технічної освіти Зальвовського М.М. (адреса: 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, проспект Перемоги, 2, ВПУ, Зальвовському М.М.) щодо відсутності належного фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів міста Нової Каховки (Новокаховське вище професійне училище, Професійно-технічне училище №14, Новокаховський електротехнічний ліцей) та порушення прав педагогічних працівників і учнів.
         При цьому Президія ВАПП наголошує на тому, що аналогічна ситуація склалася у переважній більшості професійно-технічних навчальних закладів України.
         Просимо вжити невідкладних заходів для розв’язання зазначеної проблеми з урахуванням своєчасної і повної виплати коштів працівникам, які ідуть у відпустку.
         Про результати розгляду звернення просимо поінформувати Президію ВАПП та автора Зальвовського М.М.

         Додаток: лист Зальвовського М.М. на 1 арк.

                                                      

         Президент ВАПП                                             В.Головінов

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т. (044) 230-91-85


бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net
офіс 806                                                             http: www.vapp.in.ua

 

Вих. № 15/2016
Від 25   травня  2016 р.

 
Голові
Верховної Ради України
Парубію А.В.

 

Шановний Андрію Володимировичу!

Президія Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти засвідчує Вам свою повагу та просить дати доручення Комітету з питань запобігання і протидії корупції разом з Комітетом з питань науки і освіти розглянути звернення Голови Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти Василиненка В.М. та дати роз’яснення щодо застосування законів України “Про запобігання корупції” та “Про засади запобігання і протидії корупції” в частині обмеження роботи близьких осіб (керівники та підлеглі) у одному професійно-технічному навчальному закладі.
Про результати розгляду звернення просимо поінформувати Президію Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти та автора звернення Василиненка В.М. згідно з чинним законодавством.

Додаток: звернення на 2 арк.

 

З повагою,
Президент ВАПП                                             В.Головінов

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т/ф (044) 230-91-85


бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net
офіс 806                                                             http: www.vapp.in.ua
 

Вих. № 13/2016
Від “ 16 ”  травня  2016 р.
  

Першому заступнику
Голови Комітету
Верховної Ради України
з питань науки і освіти
Співаковському О.В.

 

Шановний Олександре Володимировичу!

Всеукраїнська Асоціація працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) в рамках підготовки до парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення” розглянула проект Закону про освіту, реєстр.  №3491-д  від 04.04.2016 р., і повідомляє наступне.  Проект Закону в редакції Комітету з питань науки і освіти в частині норм щодо професійної освіти концептуально відрізняється від попередньої редакції законопроекту Кабінету Міністрів України та передбачає інший напрям реформування професійно-технічної освіти.
Нова редакція законопроекту вже не передбачає створення в Україні нової, єдиної системи професійної освіти на базі нинішньої системи професійно-технічної освіти і системи ВНЗ I-II рівнів акредитації.
Фактично Комітет з питань науки і освіти відмовився від моделі, яку запропонував і підтримав на своєму засідання 16 березня 2016 року, а також від свого рішення від 23 листопада 2015 року, яким підтримав і запропонував Верховній Раді України розглянути у першому читанні і прийняти за основу проект Закону про професійну освіту, реєстр. №3231 від 11.11.2015р. (доопрацьований), внесений Кабінетом Міністрів України, і який Верховна Рада України за поданням Комітету 26 листопада 2015 року включила до порядку денного сесії. Наголошуємо, що тоді Комітет підтримав іншу концепцію створення нової системи професійної освіти і у своєму поданні до Верховної Ради України щодо урядового проекту Закону про професійну освіту зазначив, що “підтримує ідеї реформи професійної освіти і позитивні аспекти законопроекту, що створюють простір для реформування”.
Задекларована в новій редакції проекту Закону про освіту нова позиція Комітету з питань науки і освіти в частині професійної освіти нівелює попередні багаторічні, узгоджені напрацювання науковців, управлінців, практиків-педагогів щодо реформування професійно-технічної освіти шляхом створення нової, єдиної системи професійної освіти та руйнує концепцію урядового проекту Закону про професійну освіту.
Крім того, у новій редакції проекту Закону про освіту суттєво звужуються норми щодо чинної системи професійно-технічної освіти, які закріплені Законом України “Про професійно-технічну освіту”, зокрема щодо функціонування професійно-технічних навчальних закладів третього атестаційного рівня (вищих професійних училищ та центрів професійно-технічної освіти), які здійснюють підготовку фахівців і за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, а також щодо фінансового забезпечення підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах.
Президія ВАПП, враховуючи думку обласних асоціацій, не погоджується з новою позицією Комітету з питань науки і освіти, вважає її нелогічною і неконструктивною та наголошує на підтримці моделі реформування системи професійно-технічної освіти шляхом створення нової, єдиної системи професійної освіти на базі існуючої професійно-технічної освіти та ВНЗ I-II рівнів акредитації в рамках єдиного Закону України “Про професійну освіту”.
Саме ця модель була покладена в основу урядового проекту Закону про професійну  освіту, реєстр. №3231 від 11.11.2015р. (доопрацьований). Петиція на його підтримку отримала понад 25 тисяч голосів профтехосвітян.
Президія ВАПП закликає Комітет з питань науки і освіти до зважених, зрозумілих, послідовних, конструктивних дій у питаннях реформування професійно-технічної освіти і сподівається, що модель реформування профтехосвіти, яку підтримали тисячі профтехосвітян, знайде відображення у рекомендаціях парламентських слухань.
 

         З повагою,
         Президент ВАПП                                             В.Головінов

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т/ф (044) 230-91-85


бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net
офіс 806

 

Вих. № 9/2016
Від “ 25 ” квітня  2016 р.

Міністру освіти
і науки України
Гриневич Л.М.

 

Шановна Ліліє Михайлівно!

Всеукраїнська Асоціація працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) засвідчує Вам свою повагу і порушує перед Міністерством освіти і науки України клопотання про вирішення проблеми, яка виникла внаслідок наказу МОН України №426 від 13 квітня 2016 року “Про оптимізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів Черкаської області, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України”, згідно з яким припиняється існування (як самостійного) Державного навчального закладу “Звенигородський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів”.
Керуючись статтею 7 Закону України “Про звернення громадян” в частині розгляду звернень за належністю, надсилаємо для вивчення та прийняття рішення лист колективу зазначеного навчального закладу, що надійшов на адресу Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП).
Про результати розгляду звернення просимо поінформувати Президію ВАПП і колектив навчального закладу.
        
         Додаток: лист на 4 арк.

         З повагою,
         Президент ВАПП                                             В.Головінов

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т/ф (044) 230-91-85


бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net
офіс 806

Вих. № 7/2016
Від “ 14 ”  квітня  2016 р.
  

 

Голові Комітету
Верховної Ради України
з питань науки і освіти
Гриневич Л.М.

 

Шановна Ліліє Михайлівно!

Всеукраїнська Асоціація працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) в рамках підготовки до другого читання розглянула проект Закону про освіту, реєстр.  №3491-д  від 04.04.2016 р., і повідомляє наступне.        Проект Закону в редакції Комітету з питань науки і освіти в частині норм щодо професійної освіти концептуально відрізняється від попередньої редакції законопроекту Кабінету Міністрів України.
Нова редакція законопроекту вже не передбачає створення в Україні нової, єдиної системи професійної освіти на базі нинішньої системи професійно-технічної освіти і системи ВНЗ I-II рівнів акредитації.
Фактично Комітет з питань науки і освіти відмовився від моделі, яку запропонував і підтримав на своєму засідання 16 березня 2016 року, а також від свого рішення від 23 листопада 2015 року, яким підтримав і запропонував Верховній Раді України розглянути у першому читанні і прийняти за основу проект Закону про професійну освіту, реєстр. №3231 від 11.11.2015р. (доопрацьований), внесений Кабінетом Міністрів України, і який Верховна Рада України за поданням Комітету 26 листопада 2015 року включила до порядку денного сесії. Наголошуємо, що тоді Комітет підтримав іншу концепцію створення нової системи професійної освіти і у своєму поданні до Верховної Ради України щодо урядового проекту Закону про професійну освіту зазначив, що “підтримує ідеї реформи професійної освіти і позитивні аспекти законопроекту, що створюють простір для реформування”.
Задекларована в новій редакції проекту Закону про освіту нова позиція Комітету з питань науки і освіти в частині професійної освіти нівелює попередні багаторічні, узгоджені напрацювання науковців, управлінців, практиків-педагогів щодо реформування професійно-технічної освіти шляхом створення нової, єдиної системи професійної освіти та руйнує концепцію урядового проекту Закону про професійну освіту.
Крім того, у новій редакції проекту Закону про освіту суттєво звужуються норми щодо чинної системи професійно-технічної освіти, які закріплені Законом України “Про професійно-технічну освіту”, зокрема щодо функціонування професійно-технічних навчальних закладів третього атестаційного рівня (вищих професійних училищ та центрів професійно-технічної освіти), які здійснюють підготовку фахівців і за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, а також щодо фінансового забезпечення підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах.
Президія ВАПП, враховуючи думку обласних асоціацій, не погоджується з новою позицією Комітету з питань науки і освіти, вважає її нелогічною і неконструктивною та наголошує на підтримці моделі реформування системи професійно-технічної освіти шляхом створення нової, єдиної системи професійної освіти на базі існуючої професійно-технічної освіти та ВНЗ I-II рівнів акредитації в рамках єдиного Закону України “Про професійну освіту”.

З огляду на зазначене, просимо під час підготовки до другого читання проекту Закону про освіту, реєстраційний  №3491-д  від 04.04.2016 р., врахувати наступні пропозиції:

1) У пункті 22 частини першої статті 1 слова “Про вищу професійну освіту” виключити.

2) Статтю 8 викласти у такій редакції:

“Стаття 8. Складники та рівні освіти

 1. Складниками системи освіти є:

дошкільна освіта;
повна загальна середня освіта;
позашкільна освіта;
професійна освіта;
вища освіта;
освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта.

 1. Формальна освіта здобувається на таких рівнях освіти:

дошкільна освіта, яка відповідає нульовому рівню Національної рамки    кваліфікацій;
початкова освіта, яка відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій;
базова середня освіта, яка відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікацій;
профільна середня освіта, яка відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікацій;
перший (початковий) рівень професійної освіти, який відповідає другому-третьому рівню Національної рамки кваліфікацій;
другий (базовий) рівень професійної освіти, який відповідає третьому-четвертому рівню Національної рамки кваліфікацій;
третій (вищий) рівень професійної освіти, який відповідає першому підрівню п’ятого рівня Національної рамки кваліфікацій;
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, який відповідає другому підрівню п’ятого рівня Національної рамки кваліфікацій;
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, який відповідає шостому рівню Національної рамки кваліфікацій;
другий (магістерський) рівень вищої освіти, який відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій;
третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, який відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій;
науковий рівень вищої освіти, який відповідає дев’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій.
3. У системі позашкільної освіти та освіти дорослих (включно з післядипломною освітою) можуть здобуватися часткові кваліфікації відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій.
         Часткові кваліфікації, які здобуваються в системі позашкільної освіти, можуть відповідати нульовому-третьому рівням Національної рамки кваліфікацій.”.
        

 1. Абзац другий частини другої статті 15 викласти у такій редакції:

         “Особи, які з певних причин не можуть одночасно з набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту, мають право здобувати професійну освіту.”.

         4) Доповнити частину другу статті 15 абзацом такого змісту:

         “Особи, які не мають базової середньої освіти, а також ті, які потребують реабілітації, мають право на здобуття робітничої кваліфікації за відповідними освітніми програмами у закладах професійної освіти.”.      
 

 1. Частину третю статті 15 викласти у такій редакції:

“3. Рівнями професійної освіти є :
перший (початковий) рівень професійної освіти;
другий (базовий) рівень професійної освіти;
третій (вищий) рівень професійної освіти.”.

 

5) Частину четверту статті 15 викласти у такій редакції:                                                                                                  
 
4. Система першого (початкового) рівня професійної освіти передбачає здобуття кваліфікацій, що відповідають другому-третьому рівням Національної рамки кваліфікацій.
         Система другого (базового) рівня професійної освіти передбачає здобуття кваліфікацій, що відповідають другому, третьому, четвертому рівням Національної рамки кваліфікацій, а також першому підрівню п’ятого рівня Національної рамки кваліфікацій за умови акредитації відповідної освітньої програми.
Система третього (вищого) рівня професійної освіти передбачає здобуття кваліфікацій, що відповідають другому, третьому, четвертому рівням та першому підрівню п’ятого рівня Національної рамки кваліфікацій.”.

         6) Частину восьму статті 17 викласти у такій редакції:

         “Післядипломна освіта здобувається в закладах післядипломної, вищої та професійної освіти, інших закладах освіти, наукових, науково-методичних, навчально-методичних установах у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, або шляхом інформальної освіти.”.

         7) Частини восьму та дев’яту статті 78 виключити.
         У зв’язку з цим частини 10-15 вважати частинами 8-13.
                 

         З повагою,
         Президент ВАПП                                             В.Головінов

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т/ф (044) 230-91-85
бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net
офіс 806

 

Вих. № 8/2016
Від “ 19 ” квітня 2016 р.

 

  Директору Інституту
професійно-технічної освіти
НАПН України
 Радкевич В.О.

Шановна Валентино Олександрівно!

         Президія Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) засвідчує Вам та всім учасникам Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, свою повагу та вітає із знаменною подією в житті провідної наукової установи профтехосвітян.
         Ми високо цінуємо наукові здобутки Інституту, кожного науковця в питаннях теоретико-методологічного обґрунтування цілей і пріоритетів національної системи професійно-технічної освіти, психолого-педагогічного і дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу, створення  теорії професійного становлення та цілісного розвитку особистості, формування у молоді сучасного світогляду, моральних якостей, громадянської позиції.
         Ми щиро вдячні Інституту, всім її співробітникам за постійну, конструктивну співпрацю з Президією ВАПП і сподіваємось на відвертий та результативний діалог в подальшому.
         Впевнені, що кожний учасник Всеукраїнської конференції, все високоповажне зібрання науковців зробили і ще зроблять достойний внесок в розвиток вітчизняної та світової педагогічної думки, збагатять українську професійну освіту видатними науковими досягненнями.
         Бажаємо всім творчого натхнення, професійних злетів, невичерпних ідей та вагомих здобутків на благо процвітання України.

 

         З повагою,
         Президент ВАПП                                             Василь ГОЛОВІНОВ

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т. (044) 230-91-85


бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net
офіс 806

Вих. № 6/2016
Від “31” березня 2016 р.
 

Міністрові
освіти і науки України
Квіту С.М.

 

Шановний Сергію Мироновичу!

         Всеукраїнська Асоціація працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) засвідчує Вам глибоку повагу та повідомляє про наступне.
         25 березня 2016 року відбулося розширене засідання Президії ВАПП, в якому взяли участь всі голови обласних асоціацій працівників професійно-технічної освіти, а також представники профспілок та об’єднань роботодавців.
На засіданні було обговорено питання “Про організацію роботи навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти у січні-березні 2016 року в умовах нового бюджетного законодавства: наслідки, проблеми та шляхи їх подолання”, а також ряд інших питань, пов’язаних з перспективами законодавчого врегулювання розбудови нової системи професійної освіти в Україні.
Всі учасники засідання констатували, що ситуація у системі професійно-технічної освіти є надзвичайно складною, що склалася вона внаслідок непродуманих дій Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України під час підготовки та прийняття 24 грудня 2015 року нового бюджетного законодавства в частині фінансування професійно-технічних навчальних закладів, зокрема законів, які набрали чинності з 1 січня 2016 року:
Закон України  “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, №928-VIII від 25 грудня 2015 року;
Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, №914-VIII від 24 грудня 2015 року;
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, №911-VIII від 24 грудня 2015 року.
Ситуація ускладнюється відсутністю чітко спланованих та організаційно і методично забезпечених дій владних структур, спрямованих на реалізацію норм нового бюджетного законодавства в частині професійно-технічної освіти – від органів місцевого самоврядування та адміністрацій до Кабінету Міністрів України.    
Президія ВАПП наголошує, що заходи органів влади вживаються не оперативно, без належного організаційного та інформаційного супроводу і не призводять до усунення негативних наслідків прийняття нового бюджетного законодавства.
Прийняті ще 4 лютого 2016 року Верховною Радою України закони  “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти” та “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти” в порушення статті 94 Конституції України Президентом України у визначені строки не були підписані і не набрали чинності, що фактично паралізувало дії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Лише 18 березня 2016 року Президент України застосував  право вето і повернув зазначені закони до Верховної Ради України з пропозиціями для повторного розгляду.
Кабінет Міністрів України прийняв у лютому 2016 року Постанову №41 “Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від         16 вересня 2015 р. №727” (“Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам”) із запізненням та недостатнім обсягом виділених коштів, до того ж рішення щодо початку реалізації Постанови було прийнято лише 17 березня 2016 року.
Органи місцевого самоврядування та регіональні органи виконавчої влади в таких умовах почали приймати тимчасові рішення щодо часткового фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів лише на певний період, а ряд органів місцевого самоврядування взагалі відмовився це робити.
В результаті таких непродуманих та непрофесійних дій владних структур на всіх рівнях в системі професійно-технічної освіти розпочалися негативні тенденції та руйнівні процеси, спричинені перш за все прийнятим новим бюджетним законодавством, відсутністю належного фінансового забезпечення, у тому числі на виплату заробітної плати та стипендій, оплату енергоносіїв та придбання продуктів харчування для учнів-сиріт. Розпочалися руйнівні процеси в управлінській вертикалі професійно-технічної освіти, в системі її методичного забезпечення, у вирішенні питань ліцензування, формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, організації прийому випускників шкіл на навчання до ПТНЗ, реальними стали загрози закриття професійно-технічних навчальних закладів та відчуження їх приміщень під час оптимізації мережі навчальних закладів системи професійно-технічної освіти. 
З огляду на зазначене та враховуючи реальний, надзвичайно важкий стан, в якому опинились навчальні заклади та установи системи професійно-технічної освіти у зв’язку з прийняттям нового бюджетного законодавства, Президія ВАПП та голови обласних асоціацій працівників професійно-технічної освіти вважають дії органів законодавчої та виконавчої влади (всіх рівнів), органів місцевого самоврядування в питаннях реформування системи підготовки кваліфікованих кадрів на сучасному етапі такими, що не  відповідають потребам суспільства і держави, не спрямовані на створення і розвиток нової сучасної системи професійної освіти, відродження економіки та зміцнення національної безпеки держави.
  З метою виправлення помилкових рішень та зупинення за їх наслідками руйнівних процесів в системі професійно-технічної освіти держави Президія ВАПП звернулась до Голови Верховної Ради України та народних депутатів з проханням невідкладно повторно розглянути та конституційною більшістю підтримати Закон України  “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти” та Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти”, до яких Президент України застосував право вето.
Десятки тисяч педагогічних працівників та сотні тисяч учнів професійно-технічних навчальних закладів очікують від парламентарів подолання вето Президента України щодо зазначених законів України.
Учасники засідання порушили також ряд питань, пов’язаних з проблемами поточної роботи органів управління освітою, професійно-технічних навчальних закладів та методичних служб системи професійно-технічної освіти.
З огляду на зазначене Президія ВАПП за дорученням всіх учасників засідання звертається до Міністерства освіти і науки України з проханням надати Президії ВАПП та регіональним органам управління освітою чіткі відповіді на запитання, які потребують невідкладного вирішення, зокрема:
- яким чином на сьогодні має здійснюватись управління професійно-технічними навчальними закладами, як і на підставі яких документів розподілені повноваження між МОН, обласними і міськими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в частині організації та забезпечення належного функціонування професійно-технічних навчальних закладів, обласних навчально-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, інших об’єктів системи професійно-технічної  освіти?;
- яким є механізм оптимізації (об’єднання) ПТНЗ, переоформлення права власності на будівлі, землю, майно, передачі ліцензій тощо?;
- який порядок формування контингенту учнів на наступний навчальний рік, особливо з числа випускників шкіл, які не є мешканцями міст, в яких розташовані ПТНЗ?;
- який встановлено механізм замовлення на підготовку кадрів у ПТНЗ і порядок фінансування підготовки кадрів у ПТНЗ для потреб економіки всієї держави та ПТНЗ на рівні регіональних ринків праці?;
- відновити та дати чіткі роз’яснення як здійснювати в нових умовах ліцензування (акредитацію) ПТНЗ, у тому числі за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”;
- чому виникли розбіжності між ПТНЗ однієї області у встановленні відсотків доплати за престижність праці, за завідування кабінетами, заміну уроків тощо; як здійснювати для технічних працівників ПТНЗ індексацію оплати праці та доплати за складність та напруженість роботи?;
- якими документами керуватись зараз і як мають вирішуватись питання утримання та харчування учнів-сиріт, стипендіального забезпечення всіх учнів ПТНЗ?
 
Просимо невідкладно розглянути це звернення і надати відповідь згідно з чинним законодавством.

 

З повагою,
Президент ВАПП                                                      В.Головінов

 

РІШЕННЯ
Президії Всеукраїнської Асоціації працівників
професійно-технічної освіти (ВАПП)

25 березня 2016 року
Протокол №2-2016

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про організацію роботи навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти у січні-березні 2016 року в умовах нового бюджетного законодавства: наслідки, проблеми та шляхи їх подолання.

Заслухавши інформації директора департаменту ПТО МОН України, члена Президії ВАПП Супруна В.В., заступника директора Департаменту ПТО МОН Карбишевої В.О. та виступи голів регіональних асоціацій, Президія ВАПП відзначає наступне.
У першому кварталі 2016 року органами законодавчої та виконавчої влади були здійснені певні заходи, спрямовані на вирішення проблем функціонування навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти, спричинених прийняттям у грудні 2015 року нового бюджетного законодавства в частині їх фінансового забезпечення.
Разом з тим Президія наголошує, що заходи вживались не оперативно, без належного організаційного та інформаційного супроводу і не призводили у багатьох випадках до усунення негативних наслідків прийняття нового бюджетного законодавства.
Прийняті ще 4 лютого 2016 року Верховною Радою України закони  “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти” та “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти” в порушення статті 94 Конституції України Президентом України у визначені строки не були підписані і не набрали чинності, що фактично паралізувало дії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Лише 18 березня 2016 року Президент України застосував  право вето і повернув зазначені закони до Верховної Ради України з пропозиціями.
Кабінет Міністрів України прийняв у лютому 2016 року Постанову №41 “Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. №727” (“Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам”) із запізненням та недостатнім обсягом виділених коштів, до того ж рішення щодо початку реалізації Постанови було прийнято лише 17 березня 2016 року.
Органи місцевого самоврядування та регіональні органи виконавчої влади в таких умовах почали приймати тимчасові рішення щодо часткового фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів лише на певний період, а ряд органів місцевого самоврядування взагалі відмовився це робити.
За даними Міністерства освіти і науки України на 17 березня 2016 року у 383 ПТНЗ передбачено фінансування з бюджетів міст обласного значення від 1 до 12 місяців (на 1 місяць – 14 навчальних закладів, на 2 місяці – 23, на 3 місяці – 122, на 6 місяців – 36, на 1 рік – 188). На цей же час не було передбачено фінансування для 29 навчальних закладів у 17 містах 8 областей (Волинська – 5 закладів, Закарпатська – 3 заклади, Луганська – 3 заклади, Львівська – 2 заклади, Рівненська – 1 заклад, Одеська – 4 заклади, Харківська 10 закладів, Черкаська – 1 заклад).
В результаті таких непродуманих та непрофесійних дій владних структур на всіх рівнях в системі професійно-технічної освіти розпочалися негативні тенденції та руйнівні процеси, спричинені перш за все прийнятим новим бюджетним законодавством, відсутністю належного фінансового забезпечення, у тому числі на виплату заробітної плати та стипендій, оплату енергоносіїв та придбання продуктів харчування для учнів-сиріт. Розпочалися руйнівні процеси в управлінській вертикалі професійно-технічної освіти, в системі її методичного забезпечення, у вирішенні питань ліцензування, формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, організації прийому випускників шкіл на навчання до ПТНЗ, реальними стали загрози закриття професійно-технічних навчальних закладів та відчуження їх приміщень під час оптимізації мережі навчальних закладів системи професійно-технічної освіти. 

          За підсумками обговорення Президія ВАПП ухвалила:

1) Інформації директора департаменту ПТО МОН України, члена Президії ВАПП Супруна В.В., заступника директора Департаменту ПТО МОН Карбишевої В.О.  “Про організацію роботи навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти у січні-березні 2016 року в умовах нового бюджетного законодавства: наслідки, проблеми та шляхи їх подолання” взяти до відома.
2)  Вважати дії органів законодавчої та виконавчої влади (всіх рівнів), органів місцевого самоврядування в питаннях реформування системи підготовки кваліфікованих кадрів на сучасному етапі такими, що не  відповідають потребам суспільства і держави, не спрямовані на створення і розвиток нової сучасної системи професійної освіти, відродження економіки та зміцнення національної безпеки держави.
3) Підтримати вимоги Федерації профспілок України, схвалених           18 березня 2016 року делегатами Всеукраїнських зборів працівників професійно-технічної освіти, до Кабінету Міністрів України стосовно невиконання законодавства про працю, положень Генеральної угоди на 2010-2012 роки та  встановлення нових соціально-економічних умов праці відповідно до Закону України  “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, а саме:
- Погасити до 1 квітня 2016 року заборгованість з виплати заробітної плати в повному обсязі працівникам професійно-технічних навчальних закладів.
- Погасити до 1 квітня 2016 року заборгованість з виплати стипендії в повному обсязі учням (студентам) професійно-технічних навчальних закладів.
- Забезпечити до 1 квітня 2016 року перерахування обласним бюджетам стабілізаційної дотації, передбаченої пунктом 11 Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам” від 16.09.2015 р. № 727, згідно з розподілом, наведеним у додатку до Постанови.
- Відновити до 15 квітня 2016 року фінансування закладів професійно-технічної освіти з Державного бюджету України та подати відповідні законодавчі пропозиції до Верховної Ради України до 1 квітня 2016 року.
- Подати на розгляд Верховної Ради України до 1 травня 2016 року законопроект про скасування ст. 27 Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо передачі з державної у комунальну власність установ, закладів і організацій професійно-технічної освіти.
4) Доручити Президенту ВАПП Головінову В.П., віце-президенту Мірошниченко К.Б., членам Президії Луцькій А.В., Василиненку В.М., Радкевич В.О., Супруну В.В., Гарбаренко Л.А., Колесниковій О.В. доопрацювати проект рішення з урахуванням висловлених пропозицій, підготувати на їх підставі та надіслати відповідні звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, у тому числі щодо необхідності подолання вето Президента України, яке він застосував до законів України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти” та “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти”, а також щодо внесення окремого законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо призупинення передачі майна державних професійно-технічних навчальних закладів в комунальну власність”.
5) Президії ВАПП надіслати запит до Міністерства освіти і науки України з проханням надати Президії ВАПП та регіональним органам управління освітою чіткі відповіді на запитання, які потребують невідкладного вирішення:
- яким чином на сьогодні має здійснюватись управління професійно-технічними навчальними закладами, як і на підставі яких документів розподілені повноваження між МОН, обласними і міськими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в частині організації та забезпечення належного функціонування професійно-технічних навчальних закладів, обласних навчально-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, інших об’єктів системи профтехосвіти?;
- яким є механізм оптимізації (об’єднання) ПТНЗ, переоформлення права власності на будівлі, землю, майно, передачі ліцензій тощо?;
- який порядок формування контингенту учнів на наступний навчальний рік, особливо з числа випускників шкіл, які не є мешканцями міст, в яких розташовані ПТНЗ?;
- який встановлено механізм замовлення на підготовку кадрів у ПТНЗ і порядок фінансування підготовки кадрів у ПТНЗ для потреб економіки всієї держави та ПТНЗ на рівні регіональних ринків праці?;
- відновити та дати чіткі роз’яснення як здійснювати в нових умовах ліцензування (акредитацію) ПТНЗ, у тому числі за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”;
- чому виникли розбіжності між ПТНЗ однієї області у встановленні відсотків доплати за престижність праці, за завідування кабінетами, заміну уроків тощо; як здійснювати для технічних працівників ПТНЗ індексацію оплати праці та доплати за складність та напруженість роботи?;
- якими документами керуватись зараз і як мають вирішуватись питання утримання та харчування учнів-сиріт, стипендіального забезпечення всіх учнів ПТНЗ?
6) Президії ВАПП за підсумками I кварталу 2016 року підготувати на підставі матеріалів регіональних асоціацій та надіслати до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України  пропозиції щодо зміни моделі подальшого фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і внесення до бюджетного та освітнього законодавства норм у наступній редакції:
“Фінансування професійної освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі шляхом надання субвенції на підтримку здобуття професійної освіти, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Витрати, що покриваються за рахунок субвенції на підтримку здобуття професійної освіти, визначаються спеціальним законом.
Порядок розподілу субвенції на підтримку здобуття професійної освіти між місцевими бюджетами визначається згідно з формулою, в основі якої лежить кількість здобувачів освіти з урахуванням рівня освіти, професійного профілю, наявності осіб з особливими освітніми потребами та інших факторів.
Здобуття загальної середньої освіти у закладах системи професійної освіти базового рівня та закладах системи професійної освіти вищого рівня здійснюється за рахунок субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти з державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.”.
 7) Головам регіональних асоціацій:
- встановити (там, де ще це не зроблено) тісні робочі контакти з департаментами освіти і науки на місцях, органами місцевого самоврядування, районними, міськими та обласними радами, депутатським корпусом всіх рівнів, профспілками, об’єднаннями роботодавців для щоденної роботи в інтересах закладів та установ профтехосвіти;
- взяти участь у формуванні регіональних програм розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2018 роки, застерігати при цьому владні структури всіх рівнів від прийняття рішень не на користь закладів системи ПТО, утримувати їх всіма законними засобами від кроків, спрямованих на руйнацію системи ПТО, на закриття чи перепрофілювання ПТНЗ не за прямим призначенням;
- тримати на контролі питання можливої передачі майна ПТНЗ з державної у комунальну власність, утримувати місцеву владу від компанійщини та свавілля у цьому процесі, вимагати відкритості, зваженості, послідовності і здорового глузду у прийнятті рішень щодо мережі навчальних закладів з урахуванням інтересів учнів, педагогічних колективів і потреби у економічному відродженні регіонів;
- у тісному контакті з місцевими департаментами освіти, органами місцевого самоврядування проаналізувати підсумки роботи ПТНЗ у                 I кварталі 2016 року в умовах нового бюджетного законодавства, підготувати та надіслати у квітні 2016 року до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (копії до Президії ВАПП) пропозиції щодо зміни прийнятої у грудні 2015 року моделі фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів, в разі її неефективності, та запропонувати іншу модель, а саме:
“Фінансування професійної освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі шляхом надання субвенції на підтримку здобуття професійної освіти, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Витрати, що покриваються за рахунок субвенції на підтримку здобуття професійної освіти, визначаються спеціальним законом.
Порядок розподілу субвенції на підтримку здобуття професійної освіти між місцевими бюджетами визначається згідно з формулою, в основі якої лежить кількість здобувачів освіти з урахуванням рівня освіти, професійного профілю, наявності осіб з особливими освітніми потребами та інших факторів.
Здобуття загальної середньої освіти у закладах системи професійної освіти базового рівня та закладах системи професійної освіти вищого рівня здійснюється за рахунок субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти з державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.”.
 - вимагати від Верховної Ради України та від народних депутатів у округах внести відповідні зміни до бюджетного законодавства та передбачити і підтримати норму в такій редакції:
“Фінансування професійної освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі шляхом надання субвенції на підтримку здобуття професійної освіти, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Витрати, що покриваються за рахунок субвенції на підтримку здобуття професійної освіти, визначаються спеціальним законом.
Порядок розподілу субвенції на підтримку здобуття професійної освіти між місцевими бюджетами визначається згідно з формулою, в основі якої лежить кількість здобувачів освіти з урахуванням рівня освіти, професійного профілю, наявності осіб з особливими освітніми потребами та інших факторів.
Здобуття загальної середньої освіти у закладах системи професійної освіти базового рівня та закладах системи професійної освіти вищого рівня здійснюється за рахунок субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти з державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.”.

2. Про хід підготовки проектів законів “Про освіту” (в частині норм щодо професійної освіти), “Про професійну освіту”, а також про внесення змін до Бюджетного кодексу України і Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”.

Заслухавши інформацію члена Президії ВАПП, головного консультанта Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Луцької А.В. та виступи учасників засідання, Президія ВАПП відзначає наступне.
Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти підготував, розглянув 16 березня 2016 року і підтримав на своєму засіданні пропозиції до статті 8 на повторне перше читання проекту Закону про освіту (№3491) в редакції, яка в частині норм щодо професійної освіти концептуально є прийнятною і створює передумови для формування в Україні нової системи професійної освіти на базі нинішньої системи професійно-технічної освіти і системи ВНЗ I-II рівнів акредитації, що має бути предметом єдиного Закону України “Про професійну освіту”.
 У структурі освіти  законопроектом пропонуються: складники – “професійна освіта базового рівня” і “професійна освіта вищого рівня”; рівні – “перший (початковий) рівень професійної освіти, який відповідає другому-третьому рівню Національної рамки кваліфікацій”, “другий (базовий) рівень професійної освіти, який відповідає третьому-четвертому рівню Національної рамки кваліфікацій”, “третій (вищий) рівень професійної освіти, який відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій”.
Разом з тим, невизначеними залишаються норми щодо функціонування ПТНЗ третього атестаційного рівня (ВПУ, ЦПТО) в частині підготовки фахівців за програмами третього (вищого) рівня професійної освіти та здобуття кваліфікації, що відповідають п’ятому рівню Національної рамки кваліфікації, за умови відповідної акредитації, і це необхідно відобразити у частині третій статті 13 законопроекту.
Необхідно також усунути юридичну колізію у частині другій статті 13 щодо права здобувати професійну освіту особами, які не мають базової середньої освіти.
В частині фінансового забезпечення професійної освіти запропоновані норми в такій редакції:
“Фінансування професійної освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі шляхом надання субвенції на підтримку здобуття професійної освіти, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Витрати, що покриваються за рахунок субвенції на підтримку здобуття професійної освіти, визначаються спеціальним законом.
Порядок розподілу субвенції на підтримку здобуття професійної освіти між місцевими бюджетами визначається згідно з формулою, в основі якої лежить кількість здобувачів освіти з урахуванням рівня освіти, професійного профілю, наявності осіб з особливими освітніми потребами та інших факторів.
Здобуття загальної середньої освіти у закладах системи професійної освіти базового рівня та закладах системи професійної освіти вищого рівня здійснюється за рахунок субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти з державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.”.
Але Комітет з питань науки і освіти поки не запропонував, як того вимагає стаття 90 Регламенту Верховної Ради України, одночасно з новою редакцією проекту Закону про освіту до повторного першого читання зміни і до бюджетного законодавства щодо фінансування професійної освіти.
Такі зміни не запропоновані поки Комітетом ні в “Прикінцевих та перехідних положеннях” нової редакції проекту Закону про освіту, ні в окремих законопроектах, хоча у своєму рішенні від 27 січня 2016 року “Про проект Закону України про освіту (доопрацьований)”  відповідну позицію задекларував, зокрема: “підготувати  зміни до бюджетного законодавства України з метою забезпечення фінансування професійної освіти за рахунок коштів державного бюджету шляхом надання субвенції на підготовку робітничих кадрів, місцевих бюджетів та інших джерел, незаборонених законодавством”.
Підготовка до розгляду Верховною Радою України проекту Закону про професійну освіту, реєстраційний №3231 від 11.11.2015 року (доопрацьований), внесеного Кабінетом Міністрів України, призупинена до ухвалення нової редакції Закону України “Про освіту”.
                                                                             
За підсумками обговорення Президія ВАПП ухвалила:

1) Інформацію члена Президії ВАПП, головного консультанта Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Луцької А.В. про хід підготовки проектів законів “Про освіту” (в частині норм щодо професійної освіти), “Про професійну освіту”, а також про внесення змін до Бюджетного кодексу України і Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” взяти до відома.
2) Підтримати курс на реформування системи професійно-технічної освіти шляхом створення нової системи професійної освіти на базі існуючої професійно-технічної освіти та ВНЗ I-II рівнів акредитації, модель якої запропонована і схвалена Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти на засіданні 16 березня 2016 року, що у подальшому має стати предметом єдиного Закону України “Про професійну освіту”.  Надіслати додаткові пропозиції Президії ВАПП, у тому числі щодо ПТНЗ третього атестаційного рівня (ВПУ, ЦПТО),  до Комітету з питань науки і освіти.
3) Просити Національну академію педагогічних наук України підтримати Президію ВАПП у питанні реформування системи професійно-технічної освіти шляхом створення нової системи професійної освіти на базі існуючої професійно-технічної освіти та ВНЗ I-II рівнів акредитації і надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти відповідні пропозиції Академії, у тому числі щодо ПТНЗ третього атестаційного рівня (ВПУ, ЦПТО).
4) Президенту ВАПП Головінову В.П., віце-президенту Мірошниченко К.Б., члену Ради ВАПП Ничкало Н.Г., членам Президії ВАПП Радкевич В.О., Гарбаренко Л.А., Колесниковій О.В. довести позицію ВАПП щодо реформування системи професійно-технічної освіти шляхом створення нової  системи професійної освіти на базі існуючої професійно-технічної освіти та ВНЗ I-II рівнів акредитації  до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та відстоювати цю позицію на всіх етапах розгляду та прийняття проектів законів “Про освіту” і “Про професійну освіту”.
5) Головам регіональних асоціацій розгорнути активну роботу з народними депутатами у округах та переконати їх у необхідності підтримати курс на реформування системи професійно-технічної освіти шляхом створення нової системи професійної освіти на базі існуючої професійно-технічної освіти та ВНЗ I-II рівнів акредитації, модель якої запропонована і схвалена Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти на засіданні 16 березня 2016 року, що у подальшому має стати предметом єдиного Закону України “Про професійну освіту”, а також пришвидшити прийняття у Парламенті законів “Про освіту” та “Про професійну освіту”.
            
3. Про підготовку до парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу країни: проблеми та шляхи вирішення”.

Президія ВАПП ухвалила:

1) Інформацію члена Президії ВАПП, головного консультанта Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Луцької А.В. та Президента ВАПП Головінова В.П.  про підготовку до парламентських слухань на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу країни: проблеми та шляхи вирішення” взяти до відома.
2) Делегувати за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти до участі у парламентських слуханнях Президента ВАПП Головінова В.П. та всіх голів регіональних асоціацій.
3) Доручити Президенту ВАПП Головінову В.П., членам Президії ВАПП Радкевич В.О., Несену М.Г., члену Президії ВАПП, голові Дніпропетровської обласної асоціації Василиненку В.М., члену Президії ВАПП, голові Львівської обласної асоціації Савруку О.К. виступити на парламентських слуханнях та представити позицію Президії ВАПП та регіональних асоціацій з питання, що визначено темою парламентських слухань.
4) Головам регіональних асоціацій підготувати та надіслати до 1 травня 2016 року на електронну адресу Президії ВАПП (asso-pro@ukr.net) пропозиції до проекту Рекомендацій парламентських слухань.
5) Президенту ВАПП Головінову В.П., віце-президентам Мірошниченко К.Б., Недашківському Р.М., членам Президії та Ради ВАПП Радкевич В.О., Ничкало Н.Г., Василиненку В.М., Савруку О.К. на підставі матеріалів регіональних асоціацій підготувати та надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти узагальнені пропозиції ВАПП до проекту Рекомендацій парламентських слухань.    
 
4. Питання організаційного забезпечення статутної діяльності ВАПП.

Президія ВАПП ухвалила:

1) Інформацію Президента ВАПП Головінова В.П. про питання організаційного забезпечення статутної діяльності ВАПП (реєстрація змін після звітно-виборної конференції ВАПП відповідно до чинного законодавства; зміна банківських реквізитів; оформлення, реєстрація, збереження поточних документів; порядок доведення рішень Президії ВАПП та узгоджених питань і пропозицій щодо поточних дій та заходів головам регіональних асоціацій до відома та виконання; підготовка змін до Статуту ВАПП; сплата внесків у 2016 році) взяти до відома.
2) Президенту ВАПП Головінову В.П., головам регіональних асоціацій завершити у квітні місяці 2016 року реєстрацію змін за підсумками звітно-виборної кампанії (на центральному та регіональних рівнях) відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (№755-IV від 15.05.2003 р.) та наказу Міністерства юстиції України “Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (№15/5 від 06.01.2016 р.), організувати роботу Президії ВАПП та регіональних асоціацій відповідно до положень Статуту ВАПП.

5. Різне.
Про нагородження відзнаками ВАПП.

На підставі подання Івано-Франківської обласної асоціації працівників професійно-технічної освіти нагородити відзнаками ВАПП:

1) Бирчака Павла Івановича – директора Коломийського ВПУ №17

2) Мельника Володимира Івановича – директора Калуського ВПУ №7

 

Президент ВАПП                                                       В.Головінов

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т. (044) 230-91-85


бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net
офіс 806

Вих. № 5/2016
Від “25” березня 2016 р.
 

Голові 
Верховної Ради України
Гройсману В.Б.

 

Шановний Володимире Борисовичу!

         Всеукраїнська Асоціація працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) засвідчує Вам глибоку повагу та повідомляє про наступне.
         25 березня 2016 року відбулося розширене засідання Президії ВАПП, в якому взяли участь всі голови обласних асоціацій працівників професійно-технічної освіти, а також представники профспілок та об’єднань роботодавців.
На засіданні було обговорено питання “Про організацію роботи навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти у січні-березні 2016 року в умовах нового бюджетного законодавства: наслідки, проблеми та шляхи їх подолання”.
Всі учасники засідання констатували, що ситуація у системі професійно-технічної освіти є надзвичайно складною, що склалася вона внаслідок непродуманих дій Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України під час підготовки та прийняття 24 грудня 2015 року нового бюджетного законодавства в частині фінансування професійно-технічних навчальних закладів, зокрема законів, які набрали чинності з 1 січня 2016 року:
Закон України  “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, №928-VIII від 25 грудня 2015 року;
Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, №914-VIII від 24 грудня 2015 року;
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, №911-VIII від 24 грудня 2015 року.
Ситуація ускладнюється відсутністю чітко спланованих та організаційно і методично забезпечених дій владних структур, спрямованих на реалізацію норм нового бюджетного законодавства в частині професійно-технічної освіти – від органів місцевого самоврядування та адміністрацій до Кабінету Міністрів України.    
Президія ВАПП наголошує, що заходи органів влади вживаються не оперативно, без належного організаційного та інформаційного супроводу і не призводять до усунення негативних наслідків прийняття нового бюджетного законодавства.
Прийняті ще 4 лютого 2016 року Верховною Радою України закони  “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти” та “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти” в порушення статті 94 Конституції України Президентом України у визначені строки не були підписані і не набрали чинності, що фактично паралізувало дії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Лише 18 березня 2016 року Президент України застосував  право вето і повернув зазначені закони до Верховної Ради України з пропозиціями для повторного розгляду.
Кабінет Міністрів України прийняв у лютому 2016 року Постанову №41 “Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від         16 вересня 2015 р. №727” (“Деякі питання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам”) із запізненням та недостатнім обсягом виділених коштів, до того ж рішення щодо початку реалізації Постанови було прийнято лише 17 березня 2016 року.
Органи місцевого самоврядування та регіональні органи виконавчої влади в таких умовах почали приймати тимчасові рішення щодо часткового фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів лише на певний період, а ряд органів місцевого самоврядування взагалі відмовився це робити.
За даними Міністерства освіти і науки України на 17 березня 2016 року у 383 ПТНЗ передбачено фінансування з бюджетів міст обласного значення від 1 до 12 місяців (на 1 місяць – 14 навчальних закладів, на 2 місяці – 23, на 3 місяці – 122, на 6 місяців – 36, на 1 рік – 188). На цей же час не було передбачено фінансування для 29 навчальних закладів у 17 містах 8 областей (Волинська – 5 закладів, Закарпатська – 3 заклади, Луганська – 3 заклади, Львівська – 2 заклади, Рівненська – 1 заклад, Одеська – 4 заклади, Харківська 10 закладів, Черкаська – 1 заклад).
В результаті таких непродуманих та непрофесійних дій владних структур на всіх рівнях в системі професійно-технічної освіти розпочалися негативні тенденції та руйнівні процеси, спричинені перш за все прийнятим новим бюджетним законодавством, відсутністю належного фінансового забезпечення, у тому числі на виплату заробітної плати та стипендій, оплату енергоносіїв та придбання продуктів харчування для учнів-сиріт. Розпочалися руйнівні процеси в управлінській вертикалі професійно-технічної освіти, в системі її методичного забезпечення, у вирішенні питань ліцензування, формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, організації прийому випускників шкіл на навчання до ПТНЗ, реальними стали загрози закриття професійно-технічних навчальних закладів та відчуження їх приміщень під час оптимізації мережі навчальних закладів системи професійно-технічної освіти. 
З огляду на зазначене та враховуючи реальний, надзвичайно важкий стан, в якому опинились навчальні заклади та установи системи професійно-технічної освіти у зв’язку з прийняттям нового бюджетного законодавства, Президія ВАПП та голови обласних асоціацій працівників професійно-технічної освіти вважають дії органів законодавчої та виконавчої влади (всіх рівнів), органів місцевого самоврядування в питаннях реформування системи підготовки кваліфікованих кадрів на сучасному етапі такими, що не  відповідають потребам суспільства і держави, не спрямовані на створення і розвиток нової сучасної системи професійної освіти, відродження економіки та зміцнення національної безпеки держави.
  З метою виправлення помилкових рішень та зупинення за їх наслідками руйнівних процесів в системі професійно-технічної освіти держави просимо Верховну Раду України в ім’я вищої справедливості та майбутнього України невідкладно повторно розглянути та конституційною більшістю народних депутатів підтримати Закон України  “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти” та Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти”, до яких Президент України застосував право вето.
Десятки тисяч педагогічних працівників та сотні тисяч учнів професійно-технічних навчальних закладів очікують від парламентарів подолання вето Президента України щодо зазначених законів України.

Просимо також довести це звернення до всіх парламентських фракцій та комітетів.

 

З повагою і надією
Президент ВАПП                                                      В.Головінов

 

 

4 березня 2016 року. Надіслано звернення вищим керівникам держави.

Президентові України
Порошенку Петру Олексійовичу

Голові Верховної Ради України
Гройсману Володимиру Борисовичу

Прем’єр-міністру України
Яценюку Арсенію Петровичу

ЗВЕРНЕННЯ
Вельмишановний пане Президенте!
Вельмишановний пане Голово Верховної Ради!
Вельмишановний пане Прем’єр-міністре!

Звертаємося до Вас у зв’язку з катастрофічною ситуацією, що склалася в системі професійно-технічної освіти України через прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік». У статті 27 цього Закону дано доручення Кабінету Міністрів України: до 1 січня 2016 року забезпечити передачу в установленому порядку видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах на фінансування з місцевих бюджетів. При цьому не розроблено самих механізмів передачі закладів системи ПТО на місцевий бюджет. Передача видатків здійснена без надання відповідних ресурсів бюджетам органів місцевого самоврядування. Це може призвести до незворотних наслідків  – руйнування системи професійно-технічної освіти в Україні, що негативно позначиться на економіці країни та обороноздатності нашої держави.
Означені радикальні дії є порушенням окремих статей Конституції України, зокрема, ч. 3 ст. 142: «витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою», а також ч.3. ст. 53: «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах».
Передбачений в Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» за підсумками І кварталу 2016 р. моніторинг фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності за рахунок коштів обласних та міських (міст обласного значення) бюджетів і внесення в разі необхідності пропозицій щодо змін до бюджетного законодавства може виявитися запізнілим, оскільки система підготовки робітничих кадрів в Україні під загрозою припинення свого існування.
Ігнорування зазначених проблем неминуче загострить і так складний стан професійно-технічної освіти в Україні. Упродовж 1990–2015 років мережа державних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти скоротилася на 34%, а обсяг підготовки кваліфікованих робітників зменшився на 56%. Майже не фінансується оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів. Бюджетних коштів, що виділяються на утримання професійно-технічних навчальних закладів, вистачає лише на основні захищені статті видатків (заробітна плата з нарахуваннями, комунальні послуги та енергоносії в неповному обсязі, стипендія, харчування та обов’язкові виплати дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування). Заробітна плата педагогів і стипендія учнів професійно-технічних навчальних закладів – мізерно малі та зумовлюють низьку престижність професійно-технічної освіти в суспільстві.
Незважаючи на наявні проблеми, система професійно-технічної освіти України забезпечує національну економіку висококваліфікованими робітниками. Нині у понад 800 професійно-технічних навчальних закладах державної форми власності здобувають професійно-технічну освіту більш, як 300 тисяч осіб за 35 напрямами та видами господарської діяльності з 500 професій. Окрім того, система професійно-технічної освіти виконує важливі соціальні функції, зокрема, забезпечує професійну підготовку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із неповних сімей, дітей з особливими освітніми потребами тощо, а також безробітних.
Радикальна зміна фінансування може призвести до ліквідації багатьох професійно-технічних навчальних закладів, що спричинить зростання соціальної напруженості в суспільстві, погіршення криміногенної ситуації, занепад економіки та позбавить Україну не лише евроінтеграційних перспектив, а й взагалі – перспектив зберегти статус економічно розвиненої держави. Обмежені можливості держави у фінансуванні професійно-технічної освіти можуть бути розв’язані шляхом вивчення та запровадження ефективних зарубіжних практик фінансування: цільове нормативне фінансування (Франція), фінансування за результатами (Великобританія, США), пряме фінансування приватних осіб через освітні ваучери, гранти, позики тощо (Великобританія, Австрія, Бельгія, Франція), багаторівневе фінансування (США, Франція), дуальна система навчання, що поєднує державне фінансування із внесками роботодавців (Німеччина, Данія), фінансування через різноманітні схеми оподаткування підприємств, прибуткову економічну діяльність закладів освіти (у більшості країн світу) тощо.
На основі викладеного пропонуємо:

 1.  у 2016 році продовжити фінансування професійно-технічних навчальних закладів у формі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
 2.  визначити перехідний період упродовж трьох років (2016–2018 рр.) для  здійснення оптимізації мережі закладів системи ПТО;
 3.  визначити категорії навчальних закладів, які можуть бути передані на місцевий бюджет, й ті, які мають залишитися на державному фінансуванні, що пов’язано зі специфікою підготовки фахівців з певних напрямів (гірничо-видобувна, металургійна, машинобудівна, транспортна, оборонна галузі, зв’язок тощо).

Просимо Вас підтримати наші пропозиції, що дасть змогу зберегти роль держави в забезпеченні доступності та якості професійно-технічної освіти, сприятиме задоволенню потреб національної економіки у висококваліфікованих, конкурентоспроможних та професійно мобільних робітничих кадрах.

 

Президент НАН України,
академік НАН України                                     Б. Є. Патон        

Заступник голови Ради
Федерації роботодавців України                     О. В. Мірошниченко

Голова Профспілки працівників освіти і
науки України                                                             Г. Ф. Труханов

Академік-секретар Відділення професійної
освіти і освіти дорослих НАПН України,
дійсний член НАПН України                                              Н. Г. Ничкало

Президент Всеукраїнської
Асоціації працівників
професійно-технічної світи                               В. П. Головінов

 

14 січня 2016 року  за підсумками розширеного інтернет-засідання Президії ВАПП надіслані звернення:

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т. (044) 230-91-85


бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net

 

Вих. № 01- 67
Від 14  січня  2016 р.

 

Голові 
Верховної Ради України
Гройсману В.Б.

 

Шановний Володимире Борисовичу!

         Всеукраїнська Асоціація працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) засвідчує Вам глибоку повагу та повідомляє про наступне.
         12 січня 2016 року відбулося розширене інтернет-засідання Президії ВАПП,
У засіданні взяли участь члени Президії ВАПП, голови обласних асоціацій працівників професійно-технічної освіти, представники центральної та регіональних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, галузевих профспілок, керівники обласних НМЦ ПТО, директори низки ПТНЗ з різних областей України. Всього зареєструвалось та взяло участь у роботі понад 150 колективних та індивідуальних учасників.
Відбулося обговорення питань, що пов’язані з ризиками та проблемами функціонування системи професійно-технічної освіти у зв’язку з прийняттям законів, які набрали чинності з 1 січня 2016 року, а саме:
Закон України  “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, №928-VIII від 25 грудня 2015 року;
Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, №914-VIII від 24 грудня 2015 року;
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, №911-VIII від 24 грудня 2015 року.
Під час обговорення виступили ряд голів обласних асоціацій працівників профтехосвіти, представників департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників ПТНЗ, зокрема з Дніпропетровської, Луганської, Івано-Франківської, Рівненської, Харківської областей, міста Мукачева та інших.
Всі учасники засідання констатували, що ситуація у системі професійно-технічної освіти є надзвичайно складною, що склалася вона внаслідок непродуманих дій Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України під час підготовки та прийняття нового бюджетного законодавства.
Ситуація ускладнюється також відсутністю чітко спланованих та організаційно і методично забезпечених дій владних структур, спрямованих на реалізацію норм нового бюджетного законодавства в частині професійно-технічної освіти – від органів місцевого самоврядування та адміністрацій до Кабінету Міністрів України.
Все це викликало і продовжує викликати шквал телефонних дзвінків, звернень, які у більшості своїй містять занепокоєність, розчарування, обурення діями влади, які фактично спрямовані не на реформи в системі професійно-технічної освіти, а на її руйнацію.
Працівники закладів та установ системи професійно-технічної освіти не заперечують необхідності запровадження якісних змін у підготовці кваліфікованих робітників для відродження економіки держави та посилення її національної безпеки.
Але при цьому вважають і вимагають, аби цей процес в Україні відбувався продумано, послідовно, поетапно, чому мають передувати прийняття законів, що забезпечують здійснення реальної децентралізації влади, а також Законів України “Про освіту”, “Про професійну освіту” та відповідних підзаконних актів, в яких буде викладено чіткий механізм реалізації законодавчих норм.
Просимо Вас, Володимире Борисовичу, дати доручення Комітетам з питань науки і освіти, з питань бюджету та з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування  невідкладно розглянути ситуацію, що склалася в системі професійно-технічної освіти України у зв’язку з прийняттям нового бюджетного законодавства, внести законопроекти щодо змін до прийнятих законів, зокрема про збереження у 2016 році фінансування професійно-технічних навчальних закладів у формі субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, а також щодо зупинення на цей період дії норми про передачу майна закладів профтехосвіти з державної у комунальну власність.

З повагою і надією
на допомогу
Президент ВАПП                                                      В.Головінов

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ,                                                  т. (044) 230-91-85


бульвар Шевченка, 54/1                                 E-mail: asso-pro@ukr.net

 

Вих. № 01-66
Від “14”  січня  2016 р.

 

Голові Комітету
Верховної Ради України
з питань науки і освіти
Гриневич Л.М.

 

Шановна Ліліє Михайлівно!

         Всеукраїнська Асоціація працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) засвідчує Вам глибоку повагу та повідомляє про наступне.
         12 січня 2016 року відбулося розширене інтернет-засідання Президії ВАПП,
У засіданні взяли участь члени Президії ВАПП, голови обласних асоціацій працівників професійно-технічної освіти, представники центральної та регіональних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, галузевих профспілок, керівники обласних НМЦ ПТО, директори низки ПТНЗ з різних областей України. Всього зареєструвалось та взяло участь у роботі понад 150 колективних та індивідуальних учасників.
Відбулося обговорення питань, що пов’язані з ризиками та проблемами функціонування системи професійно-технічної освіти у зв’язку з прийняттям законів, які набрали чинності з 1 січня 2016 року, а саме:
Закон України  “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, №928-VIII від 25 грудня 2015 року;
Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, №914-VIII від 24 грудня 2015 року;
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, №911-VIII від 24 грудня 2015 року.
Під час обговорення виступили ряд голів обласних асоціацій працівників профтехосвіти, представників департаментів освіти і науки обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівників ПТНЗ, зокрема з Дніпропетровської, Луганської, Івано-Франківської, Рівненської, Харківської областей, міста Мукачева та інших.
Всі учасники засідання констатували, що ситуація у системі професійно-технічної освіти є надзвичайно складною, що склалася вона внаслідок непродуманих дій Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України під час підготовки та прийняття нового бюджетного законодавства.
Ситуація ускладнюється також відсутністю чітко спланованих та організаційно і методично забезпечених дій владних структур, спрямованих на реалізацію норм нового бюджетного законодавства в частині професійно-технічної освіти – від органів місцевого самоврядування та адміністрацій до Кабінету Міністрів України.
Все це викликало і продовжує викликати шквал телефонних дзвінків, звернень, які у більшості своїй містять занепокоєність, розчарування, обурення діями влади, які фактично спрямовані не на реформи в системі професійно-технічної освіти, а на її руйнацію.
Працівники закладів та установ системи професійно-технічної освіти не заперечують необхідності запровадження якісних змін у підготовці кваліфікованих робітників для відродження економіки держави та посилення її національної безпеки.
Але при цьому вважають і вимагають, аби цей процес в Україні відбувався продумано, послідовно, поетапно, чому мають передувати прийняття законів, що забезпечують здійснення реальної децентралізації влади, а також Законів України “Про освіту”, “Про професійну освіту” та відповідних підзаконних актів, в яких буде викладено чіткий механізм реалізації законодавчих норм.
Просимо, Ліліє Михайлівно, Вас особисто, а також всіх членів Комітету з питань науки і освіти невідкладно розглянути ситуацію, що склалася в системі професійно-технічної освіти України у зв’язку з прийняттям нового бюджетного законодавства, внести законопроекти щодо змін до прийнятих законів, зокрема про збереження у 2016 році фінансування професійно-технічних навчальних закладів у формі субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, а також щодо зупинення на цей період дії норми про передачу майна закладів профтехосвіти з державної у комунальну власність.

З повагою і надією
на допомогу
Президент ВАПП                                                      В.Головінов

 

 

РІШЕННЯ
VII звітно-виборної конференції Всеукраїнської Асоціації працівників
професійно-технічної освіти
м. Київ
 20 листопада 2015 року

Заслухавши звіт Президії ВАПП про роботу за період з грудня 2010 по листопад 2015 рр., конференція відзначає, що протягом звітного періоду діяльність Президії та регіональних асоціацій ВАПП була послідовно спрямована на збереження та розвиток професійно-технічної освіти в Україні, соціально-правовий захист прав та інтересів працівників і учнів професійно-технічних навчальних закладів.
Робота Президії визначалася на перспективу і на кожен рік основними напрямами дій ВАПП, в яких окреслювалися головні питання для відстоювання інтересів колективів профтехосвіти перед органами державної влади, які колегіально затверджувалися рішеннями Президії ВАПП та надсилалися для реагування до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України, Міністра освіти і науки України, розміщувалися на сайті ВАПП.
Протягом звітного періоду проведено 20 засідань Президії, що повністю відповідає вимогам Статуту ВАПП. Атмосфера проведення робочих засідань Президії незмінно характеризується активністю, масовістю, принциповістю у прийнятті рішень.
Серед членів Президії найбільшу долю навантаження незмінно брали на себе Бржестовська Л.О., Петрович В.С., Головінов В.П., Садовий М.І., Мірошниченко К.Б., Шепелева Т.О., Василиненко В.М., Недашківській Р.М., Несен М.Г.
Активно і наступально порушували проблеми своїх колективів голови регіональних асоціацій: Тульській А.М. – Донецька ОА, Градовський П.М. – Житомирська ОА, Камінський Б.Т., Саврук О.К. – Львівська ОА, Казимирів Б.В. – Івано-Франківська ОА, Каплун А.В. - Тернопільська ОА, Українець В.М. - Миколаївська ОА, Рудик В.Л. – Рівненська ОА, Ткаченко Н.Г. – Харківська ОА, Азізова А.М. – Черкаська ОА, Шиян С.А. - Полтавська ОА.
Одним із головних напрямів роботи Президії є громадський контроль у сфері освіти з метою недопущення прийняття рішень, загрозливих для профтехосвіти. Протягом 2011 – 2015 р.р. направлено 211 протестів ВАПП, у тому числі: 19 – до Президента України, 17 – до Голови Верховної Ради України, голів парламентських комітетів і фракцій, 55 – до МОН України, 29 – до органів регіональної влади, 20 – до роботодавців, 39 – до інших соціальних партнерів.
Протягом звітного періоду значним чином вдосконалено законодавство України щодо професійно-технічної освіти, в чому Президія ВАПП брала активну і результативну участь. Верховною Радою прийнято 6 Законів, які безпосередньо регулюють підготовку робітничих кадрів. Під певним впливом громадськості Урядом затверджено також низку нормативних актів, спрямованих на визначення та формування середньострокового прогнозу потреби у робітничих кадрах на ринку праці, методики розрахунку вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, а також працевлаштування випускників ПТНЗ.
До позитивного вирішення проблем належить збереження права для ВПУ і центрів профтехосвіти на підготовку молодших спеціалістів, віднесення підготовки цих кадрів до державного замовлення; усунення проблеми масового притягнення до відповідальності керівників профтехосвіти за безоплатну виробничу практику учнів.
Слід вважати вкрай необхідним курс ВАПП на виведення власно зароблених колективами ПТНЗ коштів із обслуговування Державної казначейської служби та розміщення цих коштів на рахунках банківських установ.
Оперативний і консолідований протест ВАПП у 2014 році забезпечив збереження загальноосвітньої підготовки для учнів ПТНЗ поряд із професійною підготовкою.
Асоціація послідовно відстоювала майно та землю професійно-технічних навчальних закладів від захоплення іншими розпорядниками та власниками. Не допущено вилучення приміщень на користь Держмитслужби України у Хмельницькій області (2012 рік), Київських ВПУ деревообробки, а також будівництва і архітектури (2012 рік), земельної ділянки та будівлі виробничих майстерень Київського міжрегіонального ВПУ будівництва (2013 рік), ліквідації 3-х навчальних закладів профтехосвіти машинобудівного профілю м. Києва (2014 рік). Як результат, це дало змогу зберегти всі майнові комплекси та унікальні галузі підготовки.
За дорученням Президії творча група працівників профтехосвіти – активістів ВАПП активно працює над розробкою нових законопроектів  “Про освіту” і “Про професійну освіту”.
Перед владою наполегливо порушувалися проблеми зміни моделі державного управління відтворенням трудового потенціалу України, його децентралізації, підручникотворення для профтехосвіти.
Президія ВАПП та більшість регіональних асоціацій взяли на себе піклування над ветеранами професійно-технічної освіти. На громадських засадах підготовлено та видано “Сторінки історії ВАПП 1995 – 2010 рр. в документах і матеріалах”.
У своїй роботі Президія ВАПП спирається на підтримку з боку Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, НАН України, НАПН України, ГРОНУ, Федерації роботодавців України, а також активну позицію Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернігівської обласних асоціацій.
Разом з тим 4 регіональні асоціації ВАПП (Луганська, Кіровоградська, Сумська, Хмельницька) існували формально, не вели активної та рішучої роботи у захисті колективів навчальних закладів. Систематично незадовільно сплачують членські внески до ВАПП Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька асоціації, що не дає фінансової можливості мати юридичну та прес служби при президії ВАПП.
Волинська, Житомирська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська асоціації не здійснили державну реєстрацію в органах юстиції.
ВАПП не вдалося не допустити тотального наступу Уряду на соціальні права і гарантії педагогічних працівників. В умовах економічної кризи скасовані пільги, доплати і гарантії педагогічним працівникам, що одночасно з різким зростанням тарифів, цін та інфляції призвело до зубожіння значної частини освітян.
З причин помилкових управлінських рішень МОН України та нерішучої позиції окремих керівників ПТНЗ Президії ВАПП не вдалося зупинити передачу частини будівель ПТНЗ закладам вищої освіти.
Враховуючи матеріали звіту Президії ВАПП про роботу та  зауваження, висловлені у виступах делегатів, VII звітно-виборна конференція вирішила:

 1. Визнати роботу Президії ВАПП за звітний період задовільною.
 2. Доручити Президії ВАПП до 20 грудня 2015 року узагальнити пропозиції та зауваження, які висловлені делегатами конференції, включити їх до плану конкретних дій щодо їх реалізації.
 3. Схвалити Заяву делегатів VII звітно-виборної конференції ВАПП на адресу Президента України.
 4. Доручити Президенту ВАПП невідкладно надіслати текст Заяви до Президента України.
 5. Зобов’язати Президію та голів регіональних асоціацій ВАПП і надалі послідовно проводити роботу по збереженню професійно-технічної освіти, її розвитку та оновленню, соціальному захисту працівників і учнів професійно-технічних навчальних закладів.
 6. Визначити на перспективу пріоритетними напрямами роботи ВАПП та добиватися включення відповідних положень щодо їх реалізації до законопроектів “Про професійну освіту” та “Про освіту”, а саме:
  1. Збереження соціальних пільг та гарантій для педагогічних працівників і учнів закладів професійної освіти, а саме: недопущення збільшення педагогічного навантаження з 18 до 22 годин; збереження доплат за завідування кабінетами, майстернями та перевірку зошитів, класне керівництво тощо.
  2. Збереження харчування учнів професійних навчальних закладів.
  3. Підтримка пропозиції щодо зміни терміну “професійно-технічна освіта” на “професійна освіта” та створення нової дворівневої системи професійної освіти на базі існуючої професійно-технічної освіти та вищої освіти (ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації).
  4.  Підтримка норми щодо відповідності п’ятого освітньо-кваліфікаційного рівня професійної освіти п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій.
  5. Збереження і розширення ступневості підготовки кадрів.
  6.  Створення 4-х типів навчальних закладів: центр професійної освіти, професійний ліцей, регіональний (міжрегіональний) центр професійної освіти багатопрофільного спрямування, професійний коледж.
  7.  Надання навчальним закладам широкої академічної, адміністративно-господарської, фінансової автономії, права розпоряджатися коштами, отриманими від власної навчально-виробничої діяльності, відкривати спеціальні рахунки у банківських установах.
  8. Прирівняння статусу особи, що здобуває професійну освіту, до статусу студента ВНЗ, із відповідними соціальними пільгами та стипендіальним забезпеченням.
  9.  Законодавче визначення стимулювання роботодавців до участі у модернізації матеріально-технічної бази закладів професійної освіти, запровадження дуальної системи професійної освіти, надання учням можливості для проходження виробничої практики і виробничого навчання, а педагогічним працівникам професійно-теоретичної та практичної підготовки – стажування на виробництві.
  10. Встановлення безстрокового терміну дії ліцензії на надання освітніх послуг, ліцензування не окремих професій, а відповідних напрямків (група професій чи спеціальностей) на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. Правом видавати документи про освіту державного зразку наділяти лише ті навчальні заклади, які здійснили акредитацію навчальної програми.
 7. Продовження курсу на досягнення такого рівня конструктивної співпраці між ВАПП та МОН України, при якому нормою стане прийняття важливих державних управлінських рішень відносно профтехосвіти після громадського обговорення та експертизи.

                   Президент ВАПП                                                      В.Головінов      

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

 

01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1

 

 

тел. 044 230-91-85

Вих. № 01-64

 

                         03.12.2015 р.

 

ЗАЯВА
делегатів VII звітно-виборної конференції Всеукраїнської  Асоціації
працівників професійно-технічної освіти

 

 

Президенту України
Порошенку П.О.

 

Вельмишановний Петро Олексійовичу!

За дорученням більш ніж півмільйона громадян України (працівників та учнів, їх батьків, ветеранів) державної системи підготовки робітничих кадрів наполегливо звертаємося до Вас з проханням посилити увагу державної влади до професійно-технічної школи, яка більш як 20 років функціонує без належної державної підтримки і тримається на професіоналізмі, ентузіазмі, самовідданості та терпінні її працівників.
З державного та місцевих бюджетів украй обмежено фінансуються потреби, необхідні для якісної підготовки кваліфікованих робітників. У той же час законодавство не дозволяє педагогічним колективам вільно розпоряджатися заробленими колективами коштами та спрямовувати їх на розвиток навчальних закладів і соціальний захист учнів та педагогів.
Центральні та місцеві органи влади не приділяють належної уваги  захисту системи профтехосвіти від захоплення майна та земель професійно-технічних навчальних закладів іншими розпорядниками, що призвело за роки незалежності до скорочення мережі цих навчальних закладів на третину. При цьому економіка держави та ринок праці відчувають суттєву нестачу робітників багатьох професій.
Колективи навчальних закладів та установ ПТО вимагають припинити  згортання соціальних програм відносно педагогічних працівників і учнів. За останні два роки Урядом України скасовані базові норми соціального захисту працівників і учнів, які гарантовані їм законодавством: доплати, надбавки, індексації заробітних плат, стипендій, пенсій. На фоні галопуючого зростання тарифів на послуги населенню, цін на товари мінімальної потреби, введення нових податків та інфляції громадяни України, які працюють і навчаються у закладах профтехосвіти, живуть за межею бідності.

Логічними є питання до представників всіх органів влади: як Ви плануєте провести євроінтеграційні реформи в умовах зубожіння педагогів? Як Ви плануєте відроджувати економіку держави без кваліфікованих робітників?
Обурення викликають також дії Уряду щодо підвищення страхового стажу, зниження розміру пенсій, збільшення стажу для призначення пенсій за вислугу років. А пропозиції щодо збільшення навантаження педагогів з 18 до 22 годин призведуть ще і до зростання кількості безробітних серед педагогічних працівників.
Вважаємо передчасними і загрозливими наміри відносно передачі майна та земель закладів та установ профтехосвіти з державної у комунальну власність, що, на переконання громадськості, призведе до втрати державою цілісної мережі навчальних закладів.
         Просимо Вас, шановний пане Президенте, скористатися всіма наданими Вам Конституцією повноваженнями та докорінно змінити дії Кабінету Міністрів України, центральних та регіональних органів виконавчої влади у питаннях збереження та розвитку системи професійно-технічної освіти як однієї з найважливіших складових, що забезпечують відродження економіки держави та посилюють національну безпеку України.
Будемо щиро вдячні за реагування на заяву та відповідь.

 

З повагою,
за дорученням делегатів конференції

         Президент ВАПП

 

Головінов В.П.

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА  АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ

ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ВАПП)
______________________________________________________________

01032, м. Київ, бульвар Шевченка,54/1                   тел. 044 230-91-85

Вих. № 01 – 24                                                                    30. 06. 2015 р.

                                                                    
                                                            Т. в. о. Голови Служби безпеки України
                                                             Грицаку В.С.

                            Шановний Василю Сергійовичу!

       Громадське об’єднання – Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти, яке протягом 20 років з 1995 року опікується соціальним захистом колективів професійно-технічних навчальних закладів, звертається до Вас з приводу листа № 51/29 – 561 від 07.05. 2015 р. на адресу ДНЗ « Катюжанське ВПУ» від Т.в.о. начальника відділу Вишгородського МВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області Доманського О.І. щодо надання копій документів ( додаток на 1 аркуші)
      В зазначеному листі  Доманський А.І. посилається на службову необхідність  в процесі здійснення заходів за справою № 78 отримати  певні документи, але не зазначає, чи є ця справа кримінальною, чи оперативно - розшуковою, зазначаючи підставою отримання документів ст. ст. 6, 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність».
   Ст.ст 6, 7 Закону України « Про контр розвідувальну діяльність» передбачають можливість витребування документів за наявності для цього підстав.
   Разом з цим у листі Доманського А.І. не вказано підстави для отримання зазначених документів. Не зазначено номер справи в ЄРДР України, не пояснено чи є ця справа відносно певної особи( осіб), чи за фактом діяння, що стало підставою відкриття справи № 78, якщо за зверненням громадянина чи громадян -  не надано цього звернення для ознайомлення.
   Зважаючи на зазначене, керуючись вимогами Указу Президента України   « Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності», Кримінального процесуального кодексу України, Закону України « Про оперативно розшукову діяльність»,
                                        ПРОСИМО:

 1. Вишгородське МВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області в письмовому вигляді пояснити чи є справа  №78 оперативно-розшуковою, чи вона ведеться в рамках кримінального провадження, чому не зазначено її номер В ЄРДР України, чи є ця справа відносно певної особи( осіб), чи за фактом діяння, що стало підставою відкриття справи № 78, якщо звернення громадянина чи громадян – надати копію цього звернення для ознайомлення, оскільки інакше буде вбачатися не контр розвідувальна діяльність Вишгородського МВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області, а незаконне втручання в господарську діяльність ДНЗ «Катюжанське ВПУ»
 1. Службу безпеки України перевірити законність дій Вишгородського МВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області при заведенні справи № 78, що стало підставою заведення, та законність заведення справи № 78, законність дій Вишгородського МВ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області щодо не вказування підстав для отримання зазначених документів, на вимогу адміністрації ДНЗ «Катюжанське ВПУ» не пояснення чи є справа № 78 оперативно-розшуковою, чи вона ведеться в рамках кримінального провадження, не зазначення її номер в ЄРДР України, не пояснення чи є ця справа відносно певної особи(осіб), чи за фактом діяння, що стало підставою відкриття справи № 78, поставити справу на контроль, надати відповідну письмову відповідь.

 

З повагою,
Виконавчий віце – президент
ВАПП                                                                                      Бржестовська Л.О.

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

01032 м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1                   тел. 044 230-91-85

Вих. № 01 - 23                                                         26 червня  2015 р.

 

                                                                         Прем’єр – міністру України
                                                                         Яценюку А.П.

Про проблему неможливості якісної
організації професійного навчання учнів
професійно-технічних навчальних закладів

                                Шановний Арсенію Петровичу!

     Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) вимагає  від Уряду зняти обмеження на придбання  за рахунок коштів спецфонду комп’ютерів, мультимедійних проекторів, інструментів, побутової техніки  та іншого обладнання, необхідного для навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах.
     Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року (із змінами) № 65 « Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» згідно із п.1 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, у професійно технічних навчальних закладах України припинено придбання меблів, ноутбуків, побутової техніки, електроінструментів, проведення ремонту приміщень.
     Вважаємо такий стан неприпустимим. Оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ є необхідною складовою частиною якісного фахового навчання майбутніх робітників. Окрім того, при фінансуванні системи  професійно-технічної освіти необхідно враховувати особливості учнівського контингенту ПТНЗ, значна частина якого походить з так званих низько статусних сімей, тому неможливо вирішувати фінансові проблеми за рахунок спонсорської допомоги батьківських комітетів.
     Гуртожитки, у яких учні не просто проживають, а ще і соціалізуються та адаптуються до сучасних побутових норм, потребують фінансування на ремонти приміщень і сантехніки, оновлення меблів та побутової техніки.
   Проте, посилаючись на вказану Постанову Кабінету Міністрів України, відділення Державного казначейства відмовляються переказувати гроші на придбання будь-яких матеріальних цінностей, необхідних для організації навчально-виробничого процесу та створення належних умов проживання учнів у гуртожитках.
    Вимагаємо дозволити професійно-технічним навчальним закладам використовувати бюджетні кошти без обмежень на потреби підготовки кваліфікованих робітничих кадрів.
     В профтехосвіті, як і  в освіті в цілому, які протягом останніх 24 років існують в умовах лише виживання, не має реального ресурсу для значущої економії.
      Розраховуємо на реальне порозуміння з боку Уряду. 
 

 

З повагою,
виконавчий віце-президент
ВАПП                                                                                     Бржестовська Л.О. 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ( ВАПП )

01032 м. Київ, бульв. Шевченка, 54/1                      тел/факс 044 230-91-85

      01 – 22                                                                        25. 06. 2015 р.

                                                              
                                                          Прем’єр – міністру України
                                                          Яценюку А.П.

Громадський протест проти припинення
індексації на оплату заробітної плати
педагогічних працівників та стипендій учнів
професійно - технічної освіти України.

                          Шановний Арсенію Петровичу!

      Громадське об’єднання – Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти ( ВАПП) на підставі масових колективних звернень від державних ПТНЗ України вимушена привертати увагу уряду
до порушення соціальних прав працівників і учнів щодо індексації заробітної плати працівників та стипендій учнів.
    Відповідно до діючого Закону України « Про оплату праці» суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, входять до складу фонду додаткової заробітної плати. Отже, суми індексації заробітної плати працівника є його заробітною платою. Відповідно відповідальність за порушення порядку проведення індексації аналогічна тій, яка передбачається при порушеннях нарахування основної заробітної плати та інших видів доходів населення.
    Статтею  265 КЗпП з 01 січня 2015 року установлено фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю. Таким порушенням є несвоєчасна виплата працівникам заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, а також їх виплата в неповному обсязі. Відповідальність визначено у вигляді штрафу у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої законом на момент виявлення порушення. З 01 січня 2015 року по 01 листопада 2015 року штраф становить 3654 грн., з 01 грудня 2015 року – 4134 грн. Фінансова відповідальність застосовується до підприємства.
    Конституційний суд у своєму рішенні  від 15.10 2013 року у справі № 9 рп/2013 надав офіційне тлумачення норм статті 233 КЗпП і зазначив таке:       « Строки звернення працівника до суду за вирішенням трудового спору є однією з гарантій забезпечення прав і свобод учасників трудових правовідносин. При розгляді в позовному провадженні трудового спору про стягнення належної працівникові заробітної плати положення ч.2 статті 233 КЗпП підлягають застосуванню у випадках пред’явлення вимог про стягнення будь-яких виплат, що входять до структури заробітної плати. Застосування цих положень не пов’язане з фактом нарахування чи не нарахування роботодавцем спірних виплат»
   Отже, працівник має право звертатися до суду з позовом про стягнення індексації заробітної плати та компенсації втрати частини заробітної плати. Таке право не обмежено строком, незалежно від того, чи були такі суми нараховані роботодавцем.
   Відповідно до статті 5 Закону України  « Про індексацію грошових доходів населення» підприємства та організації , що фінансуються чи дотуються з Державного бюджету України, підвищують розміри оплати праці ( грошового забезпечення) у зв’язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів Державного бюджету. Спеціальний фонд ПТНЗ не покриває потреби, необхідні для індексації грошових доходів.
     Виходячи з викладеного, вимагаємо негайно вжити заходів  по збільшенню лімітних призначень для закладів і установ системи професійно-технічної освіти України на 2015 рік в розрізі КЕКВ 2111        « Заробітна плата»  в межах, що компенсують витрати на індексацію у другому півріччі.
    В іншому випадку будемо вимушені вдаватися до масових звернень до судових інстанцій.
    Колективи чекають від Уряду  конкретного зняття проблеми. 
Очікуємо відповідну інформацію.

З повагою,
за дорученням президії виконавчий
віце – президент ВАПП                                                 Бржестовська Л.О.

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1                            тел. 044-230-91-85

Вих.№ 01-20                                                                                      26.05. 2015 р.

                                                       Голові Комітету
Верховної Ради України
                                                       з питань науки і освіти
                                                       Гриневич Л.М.

Відносно змісту проекту закону України
« Про професійну освіту».

Шановна Ліліє Михайлівно!

Президія Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти дякує Вам за бажання врахувати громадську думку відносно редакції законопроекту «Про професійну освіту». На наше переконання вкрай важливо, щоб законодавчі акти України приймалися на основі широкого громадського обговорення
       Схвально оцінюючи переважну частину статей законопроекту « Про професійну освіту» в редакції, яка підготовлена працівниками МОН України та ініціативною групою експертів, президія ВАПП просить врахувати наступні ключові позиції:

 1. У статті 8 щодо  ступенів професійної освіти змінити назву                     «спеціаліст» на «молодший спеціаліст», а також у статті 10 щодо документів про професійну освіту «диплом спеціаліста»  на « диплом молодшого спеціаліста».
 2. У статті 24 – Типи професійних навчальних закладів передбачити таку послідовність:  професійний коледж, як найбільш поширений тип навчального закладу, далі міжрегіональний, регіональний центр професійної освіти, потім професійний ліцей. У назві четвертого типу  пропонується уникнути повторення терміну «центр».
 3. Стаття 34 – Внутрішня і зовнішня система забезпечення якості освіти потребує редагуванню з боку наближення до реального стану речей. Мається на увазі те, що без відповідного ресурсного забезпечення керівник навчального закладу не зможе забезпечити організацію внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Пропонується  додати  до керівника навчального закладу термін    «засновник навчального закладу».
 4. У Статті 38 – Категорії учасників освітнього процесу пропонується дописати до педагогічних працівників військовослужбовців, відряджених для здійснення військово-професійної підготовки та військово-патріотичної виховання учнів, курсантів, слухачів, а також передбачити поширення на цю категорію прав педагогічних працівників, не відміняючи прав військовослужбовців.
 5. У статті 43 – Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників у сфері освіти необхідно передбачити конкретні гарантії гідної оплати праці педагогів та їх пенсійного забезпечення. Пропонується   прив’язати ці гарантії до конкретних критеріїв.
 6. У статті 45 – Фінансування професійної освіти  пункту7 доповнити Наступним: можливість отримання професійним навчальним закладом кредитів від банківських установ та розміщення в них депозитів на власно зароблені кошти.  
 7. У статті 38 Категорії учасників освітнього процесу пункт 2 викласти в такій редакції – До освітнього процесу можуть залучатися фахівці з підприємств, установ, організацій, військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, а також стейкхолдери чи їх представники.
 8. У статті 39 Права осіб, які здобувають професійну освіту пункт 3 викласти в наступній редакції – Курсант – це особа зарахована до військового чи прирівняного до нього професійного навчального закладу зі специфічними умовами навчання за програмами війсьуково-професійної, професійної освіти та якому можуть присвоюватися спеціальні військові звання молодшого начальницького складу (віце-молодший сержант, віце-сержант, віце – старший сержант, віце-старшина).
 9. У статті 41 Педагогічні працівники пункт 3 після останньої коми доповнити: військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення.
 10.  Статтю 39 Права осіб, які здобувають професійну освіту доповнити пунктом 9 у такій редакції – Курсанти військових чи прирівняних до них професійних навчальних закладів забезпечуються харчуванням та обмундируванням.
 11. Статтю 29 Освітній процес у професійних навчальних закладах доповнити пунктом 12 у такій редакції - За рішенням кваліфікаційних комісій курсантам військових чи прирівняних до них професійних навчальних закладів можуть присвоюватися звання молодшого начальницького складу запасу.

      

 

З повагою,
Віце-президент                                                  В.С.Петрович

ВСЕУКРАІНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032 м. Київ, бульвар Шевченка,54/1                           тел. 044 230-91-85

Вих. № 01-17                                                                        16.04. 2015р.

                                                         Міністру освіти і науки України
                                                         Квіту С.М.

Про проблему з виготовленням документів 
про освіту для випускників ПТНЗ

                           Шановний Сергію Мироновичу!

     До президії ВАПП надходять масові звернення від колективів ПТНЗ України з вимогою порушити перед МОН України проблему , яка виникла у 2015 році з виготовленням документів про освіту для випускників ПТНЗ.
     Наказом МОН України  від 13.03. 2015 року № 288 внесено зміни в технічну процедуру виготовлення документів про освіту, яким відмінено виготовлення фотокомп’ютерних документів про професійно-технічну освіту. На підставі цього ДП «Інфоресурс» та ПАТ « Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій», які раніше забезпечували виготовлення документів про освіту, попередили  професійно-технічні навчальні заклади про те, що після прийняття вищеозначеного наказу МОН України  ними не укладені  угоди на виготовлення документів про освіту у 2015 році  для випускників професійно-технічної освіти.
    Таким чином, проблема забезпечення випускників ПТНЗ документами про освіту набула  загрозливого стану та потребує негайного вирішення.
    Звертаємося до Вас з наполяганням  негайно визначити процедуру нових технічних змін щодо Порядку замовлення та виготовлення документів про освіту для ПТНЗ та оперативно довести новий порядок до навчальних закладів профтехосвіти.

Будемо вдячні за відповідь.

 

З повагою, за дорученням президії
Виконавчий віце-президент ВАПП                                 Бржестовська Л.О.

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ( ВАПП )

01032 м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1                           044 230-91-85

Вих. № 01 – 12                                                                      24.03. 2015 р.

 

                                              Голові Комітету Верховної  Ради України
                                              з питань науки і освіти
                                              Гриневич Л.М.

                                Шановна Лілія Михайлівно!

       На підставі звернень від колективів державних професійно-технічних навчальних закладів та за дорученням президії Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти ( ВАПП)  звертаємось з проханням підтримати позицію громадськості щодо внесення змін до Закону України « Про державні закупівлі».
       Всі без винятку навчальні заклади профтехосвіти здійснюють закупівлю енергоносіїв у одного виконавця - монополіста. Законом передбачено обов’язкове проведення при цьому тендерних процедур. В той же час ціни на енергоносії встановлює національна комісія по здійсненню державного регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Виникає питання навіщо закон вимагає проведення тендерних процедур при закупівлях у одного монополіста ?
      Пропонуємо відмінити проведення тендерних процедур при здійсненні державних закупівель  у монополістів в сферах енергетики та комунальних послуг.
      Друга пропозиція стосується закупівель паливно-мастильних матеріалів та продуктів харчування, ціни на які змінюються майже щодня. Стаття 2 Закону України « Про державні закупівлі» передбачає перегляд індексів цін лише кожні 24 місяці з урахуванням індексів споживчих цін.    Як варіант виходу з ситуації пропонуємо внести зміну до статті 2 цього Закону,  які дозволять піднімати  поріг застосування Закону України       « Про державні закупівлі» з 100 тисяч гривень до 500 тисяч гривень і більше.
     Протягом останніх 19 років між парламентським Комітетом з питань науки і освіти та ВАПП незмінно існували плідні відносини співпраці та взаємоповаги. Сподіваємось, що ці позитивні традиції будуть збережені.
  

З повагою,
за дорученням президії
виконавчий віце-президент ВАПП                                         Бржестовська Л.О.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ( ВАПП )

01032 м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1                          044 230-91-85

Вих. № 01 – 14                                                                      24.03. 2015 р.

 

                                                         Голові  Верховної  Ради України
                                                         Гройсману В.Б.

                                Шановний Володимире Борисовичу!

       На підставі звернень від колективів державних професійно-технічних навчальних закладів та за дорученням президії Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти (ВАПП)  звертаємось з проханням підтримати позицію громадськості щодо внесення змін до Закону України « Про державні закупівлі».
       Всі без винятку навчальні заклади профтехосвіти здійснюють закупівлю енергоносіїв у одного виконавця - монополіста. Законом передбачено обов’язкове проведення при цьому тендерних процедур. В той же час ціни на енергоносії встановлює національна комісія по здійсненню державного регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Виникає питання навіщо закон вимагає проведення тендерних процедур при закупівлях у єдиного монополіста ?
      Пропонуємо відмінити проведення тендерних процедур при здійсненні державних закупівель  у монополістів в сферах енергетики та комунальних послуг.
      Друга пропозиція стосується закупівель паливно-мастильних матеріалів та продуктів харчування, ціни на які змінюються майже щодня. Стаття 2 Закону України « Про державні закупівлі» передбачає перегляд індексів цін лише кожні 24 місяці з урахуванням індексів споживчих цін.    Як варіант виходу з ситуації пропонуємо внести зміну до статті 2 цього Закону,  які дозволять піднімати  поріг застосування Закону України  « Про державні закупівлі» з 100 тисяч гривень до 500 тисяч гривень і більше.
     Просимо дати доручення керівникам відповідних Комітетів Верховної Ради України, які мають пряме відношення до проблем тендерних закупівель та проблем освіти.
  

З повагою,
за дорученням президії
виконавчий віце-президент ВАПП                                          Бржестовська Л.О.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032 м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1               тел. 044 230-91-85

Вих. № 01 – 11                                                             18.03. 2015 р.

 

                                                                   Головам регіональних асоціацій
                                                                   працівників профтехосвіти

              Про проведення звітів і виборів у ВАПП у 2015 році

                               Шановні колеги!

    Згідно з п. 4.4. Статуту ВАПП звіти і вибори в Асоціації відбуваються   1 раз на 5 років. Останні звіти і вибори пройшли у 2010 році.
У 2015 році необхідно провести звітно-виборні збори в первинних осередках і регіональних асоціаціях, а також звітно-виборну конференцію ВАПП.
Прийнято рішення президії ВАПП стосовно термінів звітів і виборів:
-  в первинних осередках та регіональних асоціаціях – до початку
   жовтня 2015 року;
-  Всеукраїнську звітно-виборну конференцію ВАПП – у листопаді
   2015 року.
Під час проведення звітно-виборних конференцій регіональних асоціацій просимо:
1.Обрати  делегатів на VII Всеукраїнську звітно-виборну конференцію:
-  по 5 делегатів- від Дніпропетровської, Запорізької, Львівської,
Харківської  областей;
-  по 3 -  від Вінницької, Волинської,  Донецької, Житомирської,
Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської,
Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської,  Рівненської,
Сумської, Тернопільської,  Херсонської, Хмельницької, Черкаської,
Чернігівської областей;
-  20 – від м. Києва та центру
2. Визначити  кандидатури для обрання до складу Ради ВАПП  по 2-3
особи від регіону, а також до складу Президії ВАПП   - по 1
представнику (голову регіональної асоціації) - від Вінницької,
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської,
Київської обласної, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської,
Рівненської, Тернопільської, Харківської, Херсонської,
Хмельницької, Черкаської асоціацій.
- Від м. Києва – 4 представників до Ради, 3 - до Президії, 2 - до
Ревкомісії ВАПП.
3. Надати пропозиції від регіональних асоціацій по кандидатурах
Президента та 2-х віце-президентів ВАПП для обрання на наступні 5
років.
4. Не пізніше 10 жовтня п.р. просимо надати президії ВАПП письмову
інформацію у формі витягу з протоколів звітно-виборних конференцій
регіональних асоціацій на адресу: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 54/1
або факсом 044- 230- 91- 85:

 • на  голів регіональних асоціацій та їх заступників;
 • на делегатів VII звітно-виборної конференції ВАПП;
 • на кандидатів до складу Ради, Президії та Ревкомісії ВАПП.  (Анкета  додається )

                                          Анкета
делегата VII звітно-виборної конференції , голови, заст. голови
регіональної асоціації ВАПП
1. П.І.Б.
2. Число, місяць, рік народження.
3. Освіта
4. Наукові звання і ступені.
5. Поштова адреса, місце та посада роботи.
6. Стаж роботи.
7. Електронна адреса та сайт в Інтернет.
8. Домашня адреса, телефони: службовий-факс та мобільний.
9. Нагороди.
Просимо також  повідомити президію ВАПП про дату проведення регіональної звітно-виборної конференції.

 

З повагою
Виконавчий віце-президент ВАПП                                   Бржестовська Л.О.

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032 м. Київ, бульвар Шевченка,54/1                    тел. 044 230-91-85

Вих. № 01 – 4 -10                                                           16. 02. 2015 р.

                                                      Головам фракцій  та депутатських  груп
                                                      Верховної Ради України                       
                                                   

                                Шановні керівники!

      Колективи професійно-технічних навчальних закладів України стурбовані змінами до Податкового кодексу України в частині податку на землю. В новий редакції статті 282 вилучена норма, де передбачена пільга із сплати податку для земель професійно-технічних навчальних закладів.
     Тепер, згідно нової бази податку на землю, усі професійно-технічні навчальні заклади України змушені будуть сплачувати величезні кошти податку, якими вони не забезпечені, а це сотні тисяч гривень на рік.
      А для професійно-технічних навчальних закладів, які готують кадри для сільськогосподарського виробництва, ці кошти будуть значно більшими, адже вони мають сотні гектарів земель сільськогосподарського призначення.
        Просимо Вашу фракцію ( депутатську групу) підтримати  при розгляді у сесійній залі Верховної Ради України законопроект № 1850 – 1, що внесений народними депутатами Гриневич Л.М. та Фроловим М.      « Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відновлення норм, які передбачають звільнення від сплати земельного податку»

       Профтехосвітяни України сподіваються на порозуміння і підтримку з боку  Вашої фракції (депутатської групи)

 

З повагою,
за дорученням президії ВАПП

виконавчий віце-президент                                     Бржестовська Л.О.                      

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

                                                                     Пропозиції до рішень президії
                                                                     ВАПП від 23.01. 2015 р.

Рішення президії ВАПП  щодо звіту  за підсумками роботи у 2014 році.

 1. Інформацію виконавчого віце-президента  Бржестовської Л.О. про роботу президії ВАПП за підсумками 2-14 року прийняти до відома та оприлюднити на сайті Асоціації.
 2. Головам регіональних асоціацій ВАПП:

2.1. Довести матеріали про роботу президії ВАПП до колективів ПТНЗ
       своїх регіонів.
2.2.Для формування змісту Головних позицій, які буде відстоювати
      ВАПП у 2015 році у відносинах з органами державної влади,
      надіслати пропозиції до президії до 15 лютого п.р.

Рішення президії щодо звіту Ревізійної комісії ВАПП за підсумками роботи у 2014 році.

 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ВАПП за 2014 рік.
 2. За підсумками роботи у 2014 році  по виконанню Статуту в частині сплати членських внесків:

 

     2.1.За успішну організаційну роботу в частині сплати внесків

  1.      оголосити подяку та видати премію  у сумі 500 ( п’ятсот гривень ) головам  асоціацій:
     Василиненку Віктору Михайловичу – Дніпропетровська ОА
     Градовському Петру Михайловичу – Житомирська ОА
     Шепелевій Тамарі Олександрівні – Запорізька ОА
     Пригарі Дмитру Михайловичу  - Закарпатська ОА
     Казиміріву Богдану Володимировичу – Івано-Франківська ОА
     Недашківському Руслану Михайловичу – Київська ОА
     Рудику Віктору Леонідовичу – Рівненська ОА
     Каплуну Андрію Володимировичу – Тернопільська ОА
     Ткаченко Нині Григорівні – Харківська ОА
     Азізовій Аллі Михайлівні – Черкаська ОА.
     Мірошниченко Катерині Борисівні – Київська міська асоціація   
  1. 2.2. Відмітити позитивні зрушення у сплаті членських внесків протягом 2014 року з боку асоціацій:
  2. Вінницької – голова Ворона Лариса Миколаївна

Миколаївської – голова Українець Василь Михайлович
Одеської – голова Щербаков Сергій Миколайович
Полтавської – голова Шиян Сергій Андрійович
Сумської – голова Христій Юрій Григорович

2.3. Роботу Кіровоградської обласної асоціації ( Алексеєвець В.С.)  по сплаті членських внесків у 2014 році визнати незадовільною.2.4.Звернути увагу на допущення значного боргу по сплаті внесків голів асоціацій:

Вознюка Олександра Сергійовича –Волинська ОА

Зальвовського Миколи Миколайовича – Херсонська ОА
Гаврилюка Олега Олександровича – Хмельницька ОА

 

 

КОМЕНТАР
до питання « Нові аспекти законодавства України щодо діяльності професійно-технічної освіти у 2015 році»

     Працівники професійно-технічної освіти, як і усі освітяни з тривогою очікували змін до законодавства України напередодні 2015 року, особливо Закону про Держбюджет України на 2015 рік. В ніч на 29 грудня Верховна Рада України ухвалила пакет законодавчих актів, які безпосередньо стосуються фінансування освіти в цілому та профтехосвіти.
     У центрі уваги 3 закони:
Перший - № 76-VIII « Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України»( саме його попередня редакція загрожувала суттєвим зниженням рівня оплати праці освітян).
Другий - №79 – VIII “ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» (Саме цей Закон запроваджує освітні субвенції і субвенції на підготовку робітничих кадрів).
Третій – « Про державний бюджет України на 2015 рік»
                          Окремо про субвенції:
        Субвенція на підготовку робітничих кадрів розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яку розробляє МОН та затверджує Уряд. Формула має враховувати кількість учнів ПТНЗ, зокрема і дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також коригуючи коефіцієнти до кількості учнів та місцевості. Передбачено і 1- відсотковий резерв коштів. Зазначена субвенція може спрямовуватися на реалізацію заходів з оптимізації мережі ПТНЗ. Залишки використовуються з урахуванням цільового призначення та на оновлення матеріально-технічної бази ПТНЗ.
                    Окремо щодо децентралізації ПТНЗ:
    Всі державні ПТНЗ передаються до комунальної власності з умовою заборони відчужувати їхнє майно до прийняття Закону « Про професійну освіту»
     Держава перекладає на регіональні органи влади відповідальність за фінансування пільгового проїзду учнів, студентів, харчування учнів, крім категорії пільговиків, забезпечення безкоштовними підручниками.
   Із Закону « Про зайнятість населення»вилучена норма обов’язкового забезпечення учнів ПТНЗ першим робочим місцем за отриманою професією.

         Де криється основна загроза для нас у подальшому:
    У прикінцевих положеннях змін до Бюджетного кодексу та Держбюджету України на 2015 рік Уряду дозволено виконувати ( або не виконувати)  багато норм освітнього законодавства залежно від наявних коштів. В цьому криється загроза практики призупинення дії чинних законодавчих актів.

                       Що вдалося відстояти спільними зусиллями:

 1. Не збільшено педагогічне навантаження з 18 до 22 –х годин на тиждень, що загрожувало скороченням значній частині працівників ПТНЗ.
 2. Збережено значну частину надбавок і доплат педагогічним працівникам.
 3. Збережено виплати стипендій учням

У якості підтвердження додається лист Міністерства фінансів України до ВАПП від 06.01. 2015 р.

 

 

Деякі інформативні матеріали щодо проекту Концепції розвитку професійно-технічної освіти України в умовах децентралізації.

      У грудні 2014 року  МОН України презентувало проект Концепції розвитку професійно-технічної освіти України в умовах децентралізації на засіданні правління Української асоціації районних та обласних рад у Мінрегіонрозвитку, де відбулась активна дискусія.
     Президію ВАПП під час обговорення представляли Бржестовська Л.О. та Несен М.Г.
    Головне, що пропонує Концепція, - розмежування повноважень між МОН і регіональними органами управління освітою, а також передача значної частини функцій МОН України  у регіони.
Зараз триває громадське обговорення запропонованого МОН проекту.
    Громадський аналіз змісту Концепції свідчить про те, що переважна більшість її положень співпадає з  рішенням президії ВАПП від 16 жовтня 2014 року, яким затверджено Головні позиції ВАПП до змісту законопроектів «Про освіту» та «Про професійну освіту».
   Окремим розділом Концепції визначені пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази та подальшого розвитку системи професійної освіти,  де містяться конкретні кроки, заходи та рішення щодо майбутніх змін у професійній освіті.
   Пропонується: погодитися з наступними пунктами цього розділу Концепції:

 • П. 1 ( щодо внесення змін до статті 53 Конституції України в частині заміни терміну « професійно-технічна освіта» на « професійна освіти»)
 • П 2 ( щодо уточнення понять «професійна освіта» і « професійне навчання», а також щодо типів професійних навчальних закладів)
 • П.3 ( щодо дворівневої системи професійної освіти та збереження державної гарантії на безоплатне здобуття першої професії_
 • П. 6 ( щодо виведення із обслуговування Державної казначейської служби рахунків спеціального фонду ПТНЗ та відкриття їх у банківських установах)
 • П. 7 ( щодо пільгового оподаткування роботодавців, які підтримують ПТНЗ)
 • П.9 ( щодо прийняття нормативного акту, яким буде зрівняно стипендіальне забезпечення учнів ПТНЗ та студентів ВНЗ I-II рівня акредитації)
 • П. 17 ( щодо внесення змін у Бюджетний кодекс у частині фінансування ПТНЗ з бюджетів різних рівнів залежно від матеріалоємності та складності робітничих професій)
  Також пропонується  включити представників ВАПП до складу координаційної ради з питань децентралізації при МОН України

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032 м, Київ, бульвар Шевченка, 54/1                  тел. 044 230-91-85

Вих. № 01 – 53                                                          10. 12. 2014 р.

                                                                        Президенту України
                                                                        Порошенку П.О.
Громадський протест проти
порушення соціально-трудових прав
педагогічних працівників і учнів

 

             Вельмишановний Петре Олексійовичу!

       Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти (ВАПП) від імені більш ніж півмільйонної громади працівників, учнів,  їх батьків, пенсіонерів - педагогів  навчальних закладів і установ професійно-технічної школи звертається до Вас із наполегливою вимогою зупинити дії Уряду, спрямовані  на руйнування системи підготовки робітничого потенціалу для економіки та сфери послуг України, тотальне погіршення умов для здобуття якісної освіти молоддю, пенсійного та соціального забезпечення профтехосвітян.
        За наявною інформацією, підготовлений Урядом України законопроект  « Про Державний бюджет України на 2015 рік», скасовує базові  норми соціального захисту працівників та учнів освітньої галузі, які передбачені Конституцією України та чинним законодавством.
     Вносяться пропозиції про збільшення норми навчального навантаження педагогів з 18 до 22 годин на ставку, які призведуть до скорочення тисяч ставок оплати праці та позбавить роботи величезну кількість педагогічних працівників.
       Ручне регулювання Кабінетом Міністрів України  питання виплат педагогічним працівникам надбавок за вислугу років,  доплат за класне керівництво, завідування майстернями, навчальними кабінетами, навчальними лабораторіями, перевірку зошитів, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків, які нині здійснюються відповідно до норм діючих Законів України, призведе до зубожіння армії педагогічних працівників і на цьому тлі - до різкого зростання соціальної напруженості в суспільстві.
     У громадськості викликають глибоке обурення також наміри Уряду: * Щодо  підвищення страхового стажу, зниження розміру пенсій, збільшення стажу для призначення пенсій за вислугу років, замороження розміру середньої зарплати для розрахунку пенсій на рівні 2014 року, зупинення індексації пенсій.
* Відміни пільг  на проїзд в громадському транспорті для пенсіонерів, ветеранів, учнів та студентів.
* Скасування державної гарантії на отримання гарячого харчування учнями молодшої школи та професійно-технічної освіти.
* Запровадження норми щодо зміни статусу бюджетної установи на суб’єкт господарювання у разі зарахування (акумулювання) власних надходжень та здійснення витрат таких бюджетних коштів на рахунках, відкритих в установах банків.
       Найбільшу ступінь занепокоєння  громадськості викликають наміри Уряду скасувати державну гарантію щодо виплат стипендій студентам та учням навчальних закладів профтехосвіти, залишивши гарантії лише для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
     Вважаємо ці наміри Уряду неприпустимим наступом на права освітян! Економити потрібно за рахунок заможних, але не найбідніших верств населення.
     У зв’язку з вищевикладеним  закликаємо Вас, вельмишановний Петре Олексійовичу, проявити політичну волю і зупинити наміри  Уряду змінити законодавство України в частині ліквідації соціальних прав і гарантій  працівників  та учнів освітньої галузі.
    Уряди є тимчасовими, освіта і учитель є вічними цінностями суспільства і держави.

 

З повагою.
За дорученням президії
Виконавчий віце-президент ВАПП                            Бржестовська Л.О.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


 ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ( ВАПП )

01032 м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1            тел/факс 044 230-91-85

Надсилається Президенту України, Голові Уряду України, Голові Верховної Ради України, Міністру МОН України

                                                ЗАЯВА                       
                  президії  Всеукраїнської асоціації працівників
                         професійно-технічної освіти (ВАПП)
                                          5 грудня 2014 року

                                              УВАГА! 
Кабінет Міністрів і МОН України вкотре демонструють неповагу і дискримінаційні дії до державної професійно-технічної школи!

     Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1174-р « Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2014 рік» зменшено на 10 млн. гривень обсяг фінансування за програмою підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, у тому числі на 9, 9 млн. гривень-на оплату праці.
     На зазначений обсяг коштів збільшується фінансування підготовки кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації, а також на поглиблення освіти з фізики, математики,фізкультури і спорту у школах – інтернатах.
      Це відбувається в умовах гострої нестачі кваліфікованих робітників на ринку праці  та критичного перевиробництва фахівців з вищою освітою.  При цьому, як і попередньою владою, відкрито  ігнорується думка громадських об’єднань колективів роботодавців, учнів, батьків, педагогічних колективів, рішення прийнято  з порушенням базових демократичних норм, утаємничено, без будь якого громадського обговорення.
     Стверджуємо, що  професійно-технічна освіта в країни протягом більш як 2-х десятиліть з вини всіх складів урядів України знаходиться у стані хронічного державного недофінансування, готує робітничий потенціал в основному завдяки ентузіазму і відданості справі педагогічних колективів.  В таких скрутних умовах справедливим, на думку громадськості,  було б направлення цих 10 млн. гривень на вкрай необхідні проблеми енерго та матеріалозабезпечення процесу підготовки робітників.
      Тому президія ВАПП обґрунтовано розцінює такі дії Уряду за пропозицією МОН України як чергову несправедливу дискримінацію по відношенню до багатотисячної громади працівників і вихованців професійно-технічної школи.
      Рішуче вимагаємо від Уряду гідної державної уваги до проблем професійно-технічної школи.
      Від МОН України наполягаємо погоджувати свої кроки у сфері професійної школи з незалежними громадськими об’єднаннями.
      Без робітничого потенціалу не розвивається будь яка країна!

За дорученням президії
Президент ВАПП, доктор наук,професор                                          Садовий М.І.

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
                                    ( ВАПП )

01032 м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1                         тел. 044 230-91-85

Вих. № 01 – 46                                                                         10. 11. 2014 р.

                                                                      Міністру освіти і науки України
                                                                      Квіту С.М.

                      Шановний Сергію Мироновичу!

     На підтримку звернень від Київської міської асоціації працівників профтехосвіти та колективів ПТНЗ м. Києва звертаємося до вас з протестом проти наказу від 31.10. 2014 року № 1241 « Щодо оптимізації мережі професійно-технічних  навчальних закладів м. Києва, що належать до сфери управління МОНУ», яким передбачено реорганізацію шляхом об’єднання 3-х навчальних закладів: Київського професійного ліцею «Авіант» - контингент 437 учнів, Київського професійного ліцею «Політехнік» - контингент 368 учнів, Київського професійного електромеханічного ліцею – контингент 473 учні та створення державного навчального закладу «Київський центр професійно-технічної освіти».
      Протест ВАПП ґрунтується на тому, що процес створення Центру ПТО відбувається з грубими порушеннями діючого законодавства
( статті 18 Закону « Про освіту», статті 19 Закону « Про  професійно-технічну освіту» , а також Постанови  КМУ № 228 « Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів», п.3,п.7. Рішення про реорганізацію прийнято без подання пропозицій від місцевих органів виконавчої влади та без погодження з Київською міською державною адміністрацією, яка забезпечує фінансування навчальних закладів.
       Порушені також демократичні норми  і процедури: рішення МОН прийнято поспішно, без відповідної підготовки,  роз’яснення та обговорення у педагогічних та учнівських колективах, вивчення громадської  думки, що викликало обурення серед учнів, їх батьків та працівників навчальних закладів.
      Реорганізація навчальних закладів під час активної фази навчального року порушує соціальні права більш ніж 1,5 тисячі громадян України, які є учнями та працівниками цих навчальних закладів.
     Ринок праці м. Києва гостро потребує сьогодні в першу чергу метало- обробників та верстатників.  Так звана реорганізація 3-х ПТНЗ металообробного профілю в одне  призведе до скорочення підготовки робітників в той час,  коли зростає  їх потреба в оборонному секторі економіки. Як можна виправдати факт ліквідації 3-х навчальних закладів, які готують робітників цих гостродефіцитних професій?
   Позицію громадськості підтримують Київська міська організація роботодавців, яка виходить із нагальної потреби в м. Києві у робітниках таких професій, як токар, фрезерувальник, верстатник широкого профілю, слюсар з ремонту автомобілів та інших.
   ВАПП підтримує рішення колективів ПТНЗ м. Києва та Київської міської асоціації працівників профтехосвіти стосовно проведення акції протесту біля будівлі МОН України.
   Для зняття соціальної напруги серед колективів навчальних закладів
                           НАПОЛЯГАЄМО на:

 1. Скасуванні наказу МОН України від 31.10. 2014 року № 1241 «Щодо оптимізації мережі професійно-технічних навальних закладів м. Києва, що належать до сфери управління МОНУ»
 2. Відтермінуванні  процесу створення Центру професійно-технічної освіти до завершення навчального року  та проведенні  його створення після  громадського обговорення  за участі колективів ПТНЗ,  представників ВАПП, а також роботодавців – замовників кадрів.

   

З повагою,
За дорученням президії
Президент ВАПП, професор                                           Садовий М.І.

 

 

ВИТЯГ

із відповіді МОН України на звернення ВАПП від 10 листопада 2014 р.         «Про оптимізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів м. Києва, що належать до сфери управління МОН України»

     « Міністерством освіти і науки України розглянуто Ваше звернення від 10.11. 2014 р. № 01 – 46 щодо ситуації, що склалася в Київському професійному ліцеї «Політехнік», Київському професійному ліцеї «Авіант» і Київському професійному електромеханічному ліцеї після оголошення наказу МОН України від 31.10. 2014 № 1241.
… У зв’язку із Вашим зверненням, враховуючи думку учасників навчально-виховного процесу та роботодавців, з метою організованого завершення навчального року наказом МОН України від 28.11. 2014 №1404 « Про внесення змін до наказу МОН України від 31 жовтня 2014 року встановлено строк завершення процедури припинення Київського професійного ліцею «Політехнік» та Київського професійного ліцею «Авіант» шляхом реорганізації (приєднання) до Державного навчального закладу «Київський професійний електромеханічний ліцей» - до 1 липня 2015 року.
     Збереження державного майна, соціальний захист працівників та учнів зазначених навчальних закладів здійснюватиметься відповідно до законодавства.

З повагою,
Заступник Міністра                                              Павло Полянський

       Дата отримання ВАПП    15.12. 2014р.

 

 

Вісті  з президії  Всеукраїнської асоціації працівників
професійно-технічної освіти.
                                                   
                                          Лідія Бржестовська – віце президент ВАПП,
                                               Відмінник освіти України

 

        16 жовтня 2014 р. на базі Київського міжрегіонального вищого училища зв’язку відбулося чергове робоче засідання президії ВАПП за участю голів обласних асоціацій працівників професійно-технічної освіти.
       В роботі президії взяли  участь: Головінов Василь Петрович – головний консультант Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, Супрун В’ячеслав Васильович - директор департаменту професійно-технічної освіти МОН України,  представники НАПН України,  Державної інспекції навчальних закладів України.  
     У ході роботи президії розглянуті актуальні проблеми, які стосуються умов діяльності професійно-технічних навчальних закладів, серед яких:
* Головні позиції президії ВАПП до змісту законопроектів « Про освіту»
      та « Про професійну освіту».
*  Про роботу президії ВАПП протягом 9 місяців 2014 року.
*  Про співпрацю між ВАПП та соціальними партнерами.
*  Інформацацію департаменту професійно-технічної освіти  МОН
    України.
       Кожне з питань порядку денного, винесених на розгляд президії, є важливішим для функціонування професійно-технічної освіти, як в найближчий час, так і на перспективу. ВАПП завжди будує свою роботу за принципом – оперативно реагувати на виклики часу, щоб не допустити прийняття небезпечних для профтехосвітиуправлінськихрішень.
     Після обміну думками та дискусії рішення президії прийняті за основу. Вони відображають колективний настрій не тільки учасників роботи президії, а і   працівників та  учнів  професійно-технічної освіти.

            В єдності та згуртованості – наша  сила!

 

 

ВСЕУКРАІНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
                                                                                      
                                                                                                    
 Головні позиції президії ВАПП до змісту законопроектів « Про освіту» та « Про професійну освіту» (погоджені президією 16 жовтня 2014 року)
 
Президія ВАПП вирішила:

1. Прийняти за основу головні позиції ВАПП до законопроектів « Про освіту» та  «Про професійну освіту» (додаються)

2. Доручити членам президії, головам регіональних асоціацій ВАПП:

    *Протягом жовтня – листопаду  п.р. надіслати до президії додаткові
      пропозиції відносно законопроектів.
    *Довести до відома первинних осередків зміст головних позицій
      ВАПП до законопроектів.
3. Доручити віце-президентам  Бржестовській Л.О. та Петровичу В.С.
    доопрацювати позиції  щодо законопроектів та забезпечити їх
    інформаційний супровід на всіх етапах  проходження
    законопроектів.
4. Делегувати до складу робочих груп з підготовки законопроектів
    « Про освіту» та « Про професійну освіту» членів президії ВАПП:
    Мірошниченко К.Б.
    Бржестовську Л.О.
    Радкевич В.О.
    Несена М.Г. та
    Мельника С.    (за згодою)
    Ничкало Н.Г  (за згодою)

 • Просити  членів президії   Головінова В.П. та Радкевич В.О.  сприяти  врахуванню позицій ВАПП з боку експертної групи Комітету ВР  України з питань науки і освіти  та робочої групи МОН України.

                       Головні позиції президії ВАПП:
                                         
Перша.
    Через зміст нових редакцій законопроектів « Про освіту» та «Про професійну освіту» провести ідею об’єднання  професійно-технічних навчальних закладів, технікумів і коледжів в одну потужну систему  професійної освіти, де б готували кваліфікованих робітників широких кваліфікацій і молодших спеціалістів.
    Це стане закономірним об’єднанням окремо функціонуючих нині сфер освіти, буде сприяти  створенню в Україні чіткої ступеневої професійної освіти, стимулювати професійні навчальні заклади до розвитку і вдосконалення.
    Пропонується також об’єднати ПТНЗ, технікуми і коледжі за територіальним принципом, створити на їхній базі багатопрофільні навчальні заклади, які б були здатні адекватно реагувати на потреби місцевих ринків праці.
     Однак, зміна терміну « професійно-технічна освіта» на  « професійна освіта»  буде потребувати внесення відповідних змін до  статей 43 та 53 Конституції України, в яких зафіксовано терміни « професійно-технічне навчання», « професійно-технічна освіта» і відсутні терміни « професійне навчання» та « професійна освіта». 

Друга.
    Професійна освіта – це сукупність сформованих та систематизованих знань, умінь і практичних навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей та інших компетентностей.
   Професійна освіта здобувається шляхом первинної професійної підготовки, формального і неформального професійного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації.
    Завдання професійної освіти: забезпечити реалізацію права на здобуття професії, спеціальності відповідно до покликань, інтересів, здібностей та можливостей громадян на базі навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування; задоволення потреб економіки  країни у кваліфікованих робітниках та молодших спеціалістах.

 Третя. - Щодо рівнів та ступенів професійної освіти                                              
    Структура професійної освіти відповідає наступним кваліфікаційним рівням Національної рамки кваліфікації :
 1. Перший кваліфікаційний рівень, ступінь – « некваліфікований робітник». Передбачає професійне навчання,  окремі компетенції професійної освіти;
2. Другий кваліфікаційний рівень, ступінь – «  малокваліфікований робітник».  Початкова професійна освіта.
3. Третій кваліфікаційний рівень, ступінь – « кваліфікований робітник». Базова професійна освіта.
4. Четвертий кваліфікаційний рівень, ступінь – «висококваліфікований робітник, (майстер)  комплексних професій, основаних на широких компетенціях». Повна професійна освіта
5. П’ятий кваліфікаційний рівень, ступінь – «молодший спеціаліст». Вища професійна освіта

Четверта. – Щодо професійних навчальних закладів.
   Професійний навчальний заклад – це юридична особа, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійній освіті, оволодінні професіями і спеціальностями відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я.
   Професійні навчальні заклади засновуються органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними особами, можуть створюватися на базі підприємств, установ, організацій, належати до державної, комунальної та інших форм власності.
   Суб’єкти надання послуг з професійної освіти можуть здійснювати навчання за наявності ліцензії на освітню діяльність. Термін дії ліцензії 10 років.
   До професійних навчальних закладів належать професійні коледжі, вищі професійні училища ( здійснюють підготовку відповідно до вимог
І –У кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій), професійні ліцеї ( здійснюють підготовку відповідно до вимог І – ІУ кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій).

П’ята. – Щодо змісту професійної освіти.
     Зміст професійної освіти визначається освітніми програмами, які розробляються та затверджуються в установленому порядку відповідно до вимог державних стандартів професійної освіти, типових освітніх (навчальних) програм.
    Освітня програма – це система освітніх компонентів, що включає вимоги до рівня освіти осіб, які навчаються за цією програмою, перелік навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми, а також очікувані результати навчання ( компетентності), якими повинен володіти здобувач.

 

Шоста. – Щодо гармонійного поєднання професійної та загальноосвітньої підготовки.
  Держава гарантує кожному  студенту, учню професійних навчальних закладів  надання  поряд з професійною загальноосвітньої  підготовки.

Сьома.- Щодо  збереження  та правового режиму майна  професійної освіти:
     Майно та земля державних професійних навчальних закладів перебуває у державній власності, закріплюється за державним професійним навчальним закладом на основі господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним та фізичним особам.
     У разі ліквідації державних професійних навчальних закладів та установ професійної освіти їх майно та кошти, одержані від його реалізації, використовуються виключно на розвиток професійної освіти.
    Протягом 10 років встановлюється мораторій на зміну форми власності, а також на вилучення і зміну власника майна професійних навчальних закладів.

Восьма. - Щодо фінансування та ресурсного забезпечення професійної освіти:
   Професійні навчальні заклади здійснюють навчання за кошти відповідних бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством ( кошти фізичних та юридичних осіб, кредитні кошти, освітні ваучери тощо).
    Державне фінансування навчальні заклади отримують у межах обсягу державного замовлення.
  Обсяги бюджетного фінансування професійної освіти встановлюється на рівні не нижчому ніж 10% від  Національного доходу.
    Видатки на підготовку кваліфікованих робітників, службовців та молодших спеціалістів у сфері професійної освіти відносяться до захищених статей видатків Державного бюджету, в тому числі витрати на матеріали та обладнання для виробничого навчання учнів.
   При визначенні розмірів фінансування підготовки робітників запровадження нової, економічно обґрунтованої  моделі розрахунків вартості підготовки одного фахівця з урахуванням складності, матеріалоємності, наукоємності професії.

Дев’ята. – Щодо гарантій фінансової незалежності професійних навчальних закладів.
     Власні надходження державних і комунальних професійних навчальних закладів,отримані від плати за послуги, навчально-виробничої діяльності, благодійні внески  та гранти зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, які, за рішенням колективів навчальних закладів,  виводяться із обслуговування Державної казначейської служби України  та відкриваються в установах державних банків.
      Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів  професійних навчальних закладів на банківських рахунках, включаються до фінансового плану (кошторису) професійного навчального закладу  і можуть використовуватися на придбання майна, будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в межах статутної діяльності навчального закладу.

Десята. -   Щодо податкових преференцій для роботодавців – учасників професійної підготовки майбутніх робітників:
   Підприємства, які надають навчально-виробничі ділянки для проходження студентами (учнями), слухачами професійних навчальних закладів виробничої практики та організації учбових класів на виробництві, користуються податковою знижкою згідно з законодавством.
     Підприємству надається право зменшувати оподаткований прибуток на суму перерахованих ним коштів професійним навчальним закладам на зміцнення навчально-виробничої бази навчального закладу.
     Підприємства транспорту звільняються від збору за першу реєстрацію транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, якщо передають транспорт та інші механізми у користування професійному навчальному закладу для забезпечення належної професійної підготовки здобувачів професійної освіти відповідних робітничих професій.
      Для підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які надають перше робоче місце випускникам закладів професійної освіти, встановлюється пільга у сплаті єдиного соціального внеску за кожного забезпеченого робочим місцем випускника. Кошти, що залишаються у розпорядженні підприємств, можуть використовуватись виключно на потреби оновлення матеріально-технічної бази виробничого навчання.
     Підприємства мають право надавати житло педагогічним працівникам професійних навчальних закладів.
    Внести зміни до Податкового кодексу України доповнення наступного змісту: Звільняються від оподаткування суми коштів:

 • сплачених платниками податку на користь професійним навчальним закладам згідно з укладеними угодами;
 • суми податків на землю, що використовуються в сільськогосподарському виробничому обороті, для підприємств сільськогосподарської промисловості для цілей виробничого навчання учнів професійних навчальних закладів за умови перерахування такими підприємствами коштів на зміцнення навчально-матеріальної бази навчального закладу, передбачених укладеними договорами.

Одинадцята. -  Щодо соціальних гарантій педагогічним та іншим працівникам професійних навчальних закладів.
     Середні посадові оклади ( ставки) оплати праці педагогічним працівникам   встановлюються на рівні, не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості.
      Розмір пенсії педагогічним працівникам гарантується на рівні  70% від заробітної плати.
     Держава гарантує єдиний розмір стипендії для студентів, учнів, слухачів державних та комунальних професійних навчальних закладів.

Дванадцята.
    Професійні навчальні заклади самостійні при прийнятті рішень внутрішнього управління, фінансово-господарської діяльності, організації навчального процесу, змісту освітньої діяльності, вибору форм і методів навчання.

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ( ВАПП )

01032 м. Київ, бульвар Шевченка,54/1                 тел.044 230-91-85

Вих. № 01 – 35                                                               03. 09. 2014 р.

                                                             Міністру охорони здоров’я України
                                                             Мусію О.С.

Щодо проблеми з проходженням
обов’язкових медичних оглядів
педпрацівників та учнів ПТНЗ

                     Шановний Олеже Степановичу!

       Звертаємося до Вас з означеного питання Вас вдруге.  Перше звернення від 24.04. 2014 року залишено без відповіді.
      Згідно чинного законодавства та  Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559 « Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних карток» ( із змінами, внесеними згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 р. № 720), а також  « Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05. 2007 р. № 246 передбачено безоплатне проходження медичних оглядів на початку нового навчального року педагогічними працівниками і учнями закладів професійно-технічної освіти.
    На даний час в порушення вищеозначеного порядку педагогічні працівники змушені оплачувати за проходження медичних оглядів в межах 200- 300 гривень
    Для проведення  обов’язкових медоглядів потрібно шукати шлях для зняття проблеми в існуючому правовому полі.
    Звертаємося  до Вас з проханням надати відповідне роз’яснення з порушеного питання, якого чекають колективи всіх професійно-технічних навчальних закладів бюджетної сфери.

 

З повагою
Виконавчий віце–президент ВАПП                            Бржестовська Л.О.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


                       ( ВАПП )

01032 м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1                      тел. 044 230-91-85

Вих. № 01 – 27                                                                    24. 06. 2014 р.

                                                               Заступнику міністра науки і освіти
                                                               України
                                                               Полянському П.Б.

                 Шановний Павле Броніславовичу!

   Згідно з рішенням президії ВАПП від 12 червня 2014 року  та у відповідності з курсом МОН України на розширення співпраці з громадськими об’єднаннями    звертаємося до Вас з пропозицією
щодо проведення ділової робочої зустрічі з представниками президії Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти в зручний для Вас час у липні п.р.

Для обговорення під час зустрічі пропонуємо наступні питання:

 1. Спільна робота МОН України та ВАПП у  оновленні  законодавства з питань професійної ( професійно-технічної освіти).

Особливу увагу приділити  законодавчим нормам щодо запровадження в Україні нової, прозорої моделі фінансового забезпечення підготовки висококваліфікованого робітника, побудованої на засадах:  багатоканального фінансового забезпечення;  включенні до захищених статей державного бюджету витрат на матеріали та обладнання для виробничого навчання учнів; виведенні із обслуговування Державної казначейської служби України рахунків спеціального фонду професійно-технічної освіти та відкритті їх у банківських установах.

 1. Децентралізація управління професійно-технічною освітою, суттєве розширення автономії та самостійності ПТНЗ.
 2. Про необхідність збереження у функціях професійно-технічної освіти загальноосвітньої підготовки.

Будемо вдячні за позитивне реагування на нашу пропозицію

З повагою, за дорученням президії
віце-президенти  ВАПП                                                       Бржестовська Л.О.

                                                                                                  Петрович В.С.

   

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

01032 м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1                 тел. 044  230-91-85

Вих. № 01 – 21                                                                14.05. 2014 р.

                                                                Міністру освіти і науки України
                                                                Квіту С. М.
Щодо неприпустимості
виведення із професійно-технічної
освіти загальної середньої
підготовки

                        `Шановний Сергіє Мироновичу!

     У колективах професійно-технічних навчальних закладів України існує соціальна напруженість та занепокоєння, яке викликане дискусіями та пропозиціями щодо доцільності ліквідації загальної середньої освіти у професійно-технічних навчальних закладах.
     Подібні заяви  висловлюються окремими керівниками МОН України під час перебування у регіонах.
     До президії ВАПП масово надходять звернення з вимогою не допустити реалізації таких не виважених і не підтриманих громадськістю змін. Президія ВАПП висловлює консолідовану рішучу незгоду з подібними намірами і наполягає на припиненні дискусійних заяв з цього приводу.
    Наші аргументи щодо збереження загальної середньої освіти у ПТНЗ наступні:
   По-перше, у разі виведення загальноосвітньої підготовки із навчального процесу ПТНЗ це значно погіршить права тієї частини учнівської молоді та їх батьків, які традиційно обирають і будуть обирати надалі зручний для них шлях отримання професійної і загальної середньої освіти  у ПТНЗ.
   По - друге, у разі реалізації таких намірів, це позбавить роботи тисячі кваліфікованих педагогічних працівників, які сьогодні викладають у ПТНЗ загальноосвітні дисципліни.
    Таким чином, це призведе до порушення статті 22 Конституції України в частині, що при прийнятті нових або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
   По - третє, не припустимо втратити потужну навчально-матеріальну базу загальноосвітньої підготовки, яка створена зусиллями колективів професійно-технічної освіти. Справжні господарі не руйнують створене, а примножують.

    По – четверте, наука  і саме життя вимагають посилення уваги до поєднання загальноосвітньої і професійної підготовки в ПТНЗ,  фундаменталізації   навчання майбутніх робітників в умовах суспільства знань.  А пропозиції щодо ліквідації того, що успішно пройшло понад півстолітнє випробування у практиці поєднання професійної і загальноосвітньої підготовки кваліфікованих робітників, на наш погляд, є не виправданим  волюнтаризмом.
    Також, звертаємо Вашу увагу на те, що у « 100 днях Міністерства освіти і науки України»,  інших  Ваших публікаціях  у ЗМІ, про профтехосвіту не має жодної згадки.
     Рішуче наполягаємо на врахуванні висловленої ВАПП громадської позиції, а також очікуємо офіційної відповіді на наше звернення.

 

З повагою,
за дорученням президії,
виконавчий віце-президент ВАПП                          Бржестовська Л.О.

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

01032 м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1                   тел. 044 230-91-85

Вих. № 01 - 16                                                         « 23» березня  2014 р.

 

                                                                         Прем’єр – міністру України
                                                                         Яценюку А.П.

                                Шановний Арсенію Петровичу!

     Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти (ВАПП), яка опікується соціальним захистом понад 600 тисяч працівників та вихованців професійно-технічної школи України, висловлює солідарність та підтримку змісту і пропозиціям Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України, які висловлені у Зверненні до Вас від 14.03. 2014 р. № 02 5/160. відносно заходів, запропонованих Міністерством фінансів України до проекту Плану заходів з реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
      За дорученням колективів професійно-технічної освіти  ВАПП висловлює глибоку стурбованість намірами щодо суттєвих обмежень соціальних прав і гарантій працівників і учнівської молоді.
     Керуючись статтями 22 і 113 Конституції України, наполягаємо на недопущенні звуження трудових прав педагогічних працівників, учнів, пенсіонерів  професійно-технічної освіти.  
     В профтехосвіті, як і освіті в цілому, які протягом останніх 23 років існують в умовах лише виживання, не має реального ресурсу для значущої економії.
      Сподіваємось на реальне порозуміння з боку Уряду. 
 

З повагою

Виконавчий віце-президент
ВАПП                                                                                     Бржестовська Л.О. 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ (ВАПП)

   01032 м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1              тел. 044 230-91-85

  Вих. № 01 – 11                                                           07.03. 2014 р.

                                                                  Прем’єр – міністру України
                                                                  Яценюку А.П.

Стосовно безпідставного блокування  
Державною казначейською службою України
поточних рахунків професійно-технічних
навчальних закладів

                             Шановний Арсенію Петровичу!
      В державних професійно-технічних навчальних закладах України протягом 2013 р. та у поточному році  Державною казначейською службою України утворена загрозлива ситуація повного зриву платежів з коштів спеціального фонду, а це призводить до зриву організації навчально-виробничого процесу.
     Особливо катастрофічна ситуація існує в ПТНЗ аграрного профілю, в обробітку яких знаходяться десятки тисяч гектарів ріллі, не оплачуються рахунки на запчастини, паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива, насіння, засоби захисту рослин.
     Всі власно зароблені кошти спеціального фонду знаходяться на єдиному казначейському рахунку та без згоди колективів  ПТНЗ у порушення статей 50 і 51 Закону України « Про професійно-технічну освіту»  Держказначейська служба не прозоро використовує їх на невідомі цілі.
     Узгоджена позиція колективів професійно-технічної освіти України полягає в наступному:
Перше: Невідкладно прийняти законодавчу норму про внесення змін до Бюджетного кодексу України, яка дозволить вивести із обслуговування Державної казначейської служби України рахунки спеціального фонду професійно-технічних навчальних закладів та відкривати  їх у банківських установах.
Друге: Негайно вжити заходів, спрямованих на недопущення затримок Державною казначейською службою сплати поточних рахунків навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти. 
         Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти розраховує на захист колективів професійно-технічних навчальних закладів з боку Уряду України.
                            
З повагою, за дорученням президії
виконавчий віце-президент ВАПП                                Бржестовська Л.О. 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ( ВАПП )

01032 м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1                     044 230-91-85

Вих. № 01 – 09                                                                      14.02. 2014 р.

 

                                              Голові Комітету Верховної  Ради України
                                              з питань науки і освіти
                                              Гриневич Л.М.

Про громадську підтримку рішень
засідання Комітету з питань науки
і освіти Верховної Ради України
від 12.02. 2014 р.

                                Шановна Лілія Михайлівно!

      Президія Всеукраїнської асоціації працівників професійно-технічної освіти ( ВАПП)  висловлює  вдячність особисто Вам, народним депутатам  та колективу секретаріату Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України за глибокий, змістовний  і об’єктивний аналіз стану та проблем  фінансового забезпечення навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти.
      Також президія ВАПП  підтримує переважну частину положень  проекту рішення Комітету з питання : « Про практику застосування Міністерством освіти і науки України, Міністерством фінансів України, регіональними органами виконавчої влади Закону України «Про професійно-технічну освіту» в частині фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти ( статті 5,7, 9, 29, 40, 49, 50, 51).
    В той же час президія вважає передчасною і недоцільною передачу державних ПТНЗ з державної у комунальну власність і розраховує на підтримку профільного Комітету Верховної Ради у цьому питанні .  
     Протягом останніх 18 років між парламентським Комітетом з питань науки і освіти та ВАПП незмінно існували плідні відносини співпраці та взаємоповаги. Приємно констатувати, що ці позитивні традиції зберігаються
  

З повагою,
за дорученням президії
виконавчий віце-президент ВАПП                                   Бржестовська Л.О.

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ


ПРОФЕСІЙНО -ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ( ВАПП )

01032 м. Київ, бульвар Шевченка, 54/1                     тел. 044 230-91-85

Вих. № 01 – 08                                                                    07.02. 2014р.

 

                 Витяг з  рішення президії від 23. 01. 2014 року

Про підтримку Клопотання на отримання Державної премії  України в галузі освіти  у 2014 році  колективу Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва.
                  (  протокол № 88 від 23.01.2014 р)

 СЛУХАЛИ: 
     Пропозицію члена Ради ВАПП, академіка – секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України Ничкало Нелі Григорівни про підтримку Клопотання відносно нагородження Державною премією України у галузі освіти в номінації «Професійно-технічна освіта»  колективу Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва  
                                  

 ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ – одноголосно:
     Підтримати  пропозицією члена Ради ВАПП, академіка-секретаря Відділення професійної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України  Ничкало Н.Г. щодо подання  Клопотання  відносно нагородження у 2014 році  Державною премією України  в галузі освіти в номінації « Професійно-технічна освіта» колективу працівників  Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва у складі:
Петрович Василь Сергійович – директор, 
Слизьконіс Михайло Олександрович – заступник директора з навчально-виробничої роботи,
Волошкова Лада Миколаївна – заступник директора з виховної роботи,
Возненко Людмила Іванівна – викладач.
    

 Головуючий під час
 засідання президії                                                      Бржестовська Л.О.

 Секретар                                                                     Мірошниченко К.Б.

                                            23.01. 2014 р.      

 

 

 

 

 


 


    

 
   

 

 

 

 
Про організацію
Документи
Керівні органи
Регіональні осередки
Коротка історична довідка діяльності
Звіти
Рішення
Новини