Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку - www.mvpukiev-43.narod.ru
Громадська Рада освітян і науковців України - www.gronu.edu-ua.net
 

 

Пішла з життя людина-легенда профтехосвіти

29 липня на 89 році пішов із життя Колосовський Леонід Михайлович, який багато років був заступником голови Державного комітету профтехосвіти України.
Весь життєвий шлях Леоніда Михайловича пов’язаний з професійно-технічною освітою.
Спочатку педагог загальноосвітнього закладу, начальник управління профтехосвіти Житомирської області, заступник голови Держкомітету України.
Профтехосвітяни-ветерани України пам’ятають його як взірця керівника.
Відвідуючи області, навчальні заклади Леонід Михайлович міг особисто провести показові заняття з учнями, як зараз називають – майстер-класи.
Багато сформованих ним підвалин профтехосвіти і на сьогодні є визнаними, це спортивні традиції в трудових резервах, робота з сиротами.
То ж нехай надовго залишається в пам’яті працівників профтехосвіти Леонід Михайлович як взірець керівника, який особистим прикладом запалював підлеглих на добрі справи.

 

Ветерани профтехосвіти

 

Всеукраїнська асоціація працівників
професійно-технічної освіти
ВАПП

Загальні відомості про організацію:
Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти ( ВАПП ) – добровільна громадська організація, яка для реалізації спільних інтересів об'єднує колективи навчальних закладів, які займаються підготовкою робітничих кадрів, та роботодавців .
Створена рішенням  Всеукраїнської установчої конференції працівників професійно-технічної освіти 27 квітня 1995 року.


Легалізована в установленому чинним законодавством порядку          
(Свідоцтво № 668 від 14 липня 1995 року, видане Міністерством юстиції України).
Згідно зі Статутом вищим органом ВАПП є Всеукраїнська конференція, яка обирає Раду та президію ВАПП.


Основу ВАПП складають первинні осередки, створені в навчальних закладах, які готують робітничі кадри, асоціація АР Крим, міські та обласні асоціації.
Основною метою діяльності ВАПП є забезпечення соціального захисту працівників та учнів професійно-технічної школи та сприяння збереженню, розвитку та оновленню системи підготовки робітничих кадрів.

Адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 54/1, оф. 806
Тел./ факс (044) 230-91-85

E-mail:asso-pro@ukr.net

http:www.vapp.in.ua

 

 
Про організацію
Документи
Керівні органи
Регіональні осередки
Коротка історична довідка діяльності
Звіти
Рішення
Новини

 

 

 
 
 
 
 
 
www.mon.gov.ua
www.ednu.kiev.ua